Demagog.sk
Jan Zahradník

Jan Zahradník (ODS)

4 Pravda 2 Nepravda 0 Zavádějící 1 Neověřitelné

Výroky

Jiné, 27. září 2016:

„…na stavbu (D3 — pozn. Demagog.cz), na kterou bylo vydáno posouzení vlivu na životní prostředí platné a najednou se ta EIA zhroutila. Mávnutím koaličního vládního kouzelného proutku je EIA pryč a musí se dělat znova.“

Jiné, 27. září 2016:

„Když jsem byl hejtmanem, tak se zahájila a plně připravila výstavba dálnice z Tábora do Veselí.“

Jiné, 27. září 2016:

„Máme tady model, pod trasou zanádražní komunikace, kdy byly vykoupeny pozemky aktivitou města České Budějovice, i když investorem byl kraj.“

Jiné, 27. září 2016:

„Poptávka po vlastněných bytech převyšuje nabídku.“

Jiné, 27. září 2016:

„Mezi podnikateli je přebytek kapitálu, v bankách je nulový úrok v podstatě, nic z toho nemají.“

Jiné, 27. září 2016:

„Vláda vyjednala výjimku na obchvat Budějovic, nikoli na trasu od Budějovic na státní hranici. Tam pořád EIA není.“

Jiné, 27. září 2016:

„Je skoro polovina programového období a je proplaceno 8 % dotací.“