Demagog.sk
Martin Maleček

Martin Maleček (STAN)

3 Pravda 3 Nepravda 0 Zavádějící 2 Neověřitelné

Výroky

Jiné, 30. září 2016:

„Jihomoravský kraj je hodně zadlužen. Ta zadluženost se blíží 4 miliardám.“

Jiné, 30. září 2016:

„Pokud se podíváme na rozpočtový výhled Jihomoravského kraje, tak se počítá s tím, že každoročně ten dluh bude růst o zhruba 300 milionů.“

Jiné, 30. září 2016:

„Když se podíváme, kolik učňů končí obory s výučním listem, dojdeme k číslu 65 %.“

Jiné, 30. září 2016:

„Konkrétně u nás v Brně výborná škola pro zdravotně postižené Gemini a ta má problém v tom v podstatě, že ta inkluze, to zařazování méně hendikepovaných dětí do běžného školství už probíhá. Podle údajů Jihomoravského kraje v roce 2011 to bylo 71 dětí, v roce 2015 1300 dětí. A konkrétně ta škola začíná mít problém, že jí zřizovatel Jihomoravský kraj jí říká, že pokud nebudete plně naplněni, jste před zrušením.“

Jiné, 30. září 2016:

„U nás na městské části, ta má 47 tisíc lidí, jsme měli v posledních 4 letech obrovské převisy, letos je to první rok, kdy máme všechny děti ve školkách umístěny.“

Jiné, 30. září 2016:

„Individuální dotace a dary, které jsou pod hejtmanem a je to podle výsledků hospodaření za rok 2015 206 milionů ročně. Jiné kraje, jiní hejtmani mívají 10, 15 milionů.“

Jiné, 30. září 2016:

„Rozdělování těchto peněz (navazuje na svůj předchozí výrok — pozn. Demagog.cz) nelze nějakým způsobem dohledat běžně na webových stránkách Jihomoravského kraje.“

Jiné, 30. září 2016:

„Já jsem neřekl, že individuální dary jsou přidělovány přímo hejtmanem. Prochází to Radou JMK, ovšem způsob je nepředvídatelný a nejsou pevná pravidla. Rada to schvaluje na návrh hejtmana.“