Demagog.sk
Hynek Fajmon

Hynek Fajmon (ODS)

9 Pravda 1 Nepravda 1 Zavádějící 0 Neověřitelné

Výroky

Jiné, 10. květen 2013:

„Pro Českou republiku byl vládou Mirka Topolánka dojednán relativně mírný závazek do roku 2020 dosáhnout podílu OZE na celkové spotřebě energie ve výši 13 %.“

Jiné, 10. květen 2013:

„Právě EU se rozhodla, že tyto OZE jsou hodné veřejné podpory (…) a nařídila členským státům, aby tuto politiku v praxi zavedly. Tato politika je PRÁVNĚ ZÁVAZNÁ.“

Jiné, 30. duben 2012:

„„(Evropská komise minulý týden (pozn. 23.-29. dubna 2012) přišla se dvěma iniciativami. Je to zaprvé návrh rozpočtu EU na rok 2013 (…), ve kterém požaduje razantní navýšení rozpočtu, údajně aby mohla zaplatit, to co slíbila.) Zadruhé je to avizovaná příprava tzv. druhého Marshallova plánu pro Evropu, který má Komise předložit na summitu koncem června.““

Jiné, 30. duben 2012:

„„(…) rozpočet EU (…) činí pouze cca 1% HDP členských států.““

Jiné, 30. duben 2012:

„„Naprostá většina členských států je v poslední době v hospodářských problémech spojených s dluhovou krizí a musí ve svých národních rozpočtech tvrdě šetřit.““

Jiné, 12. březen 2014:

„Nová vláda slibuje, že ji zajistí (potravinovou soběstačnost, pozn. Demagog.cz) a nový ministr zemědělství dnes zahájil tažení za kýženou "soběstačností" kontrolou ministerského a divadelního bufetu, kde s nelibostí konstatoval málo českých a hodně zahraničních potravin.“

Jiné, 12. březen 2014:

„(Severní Korea, pozn. Demagog.cz) se o soběstačnost pokouší řadu desítek let.“

Jiné, 12. březen 2014:

„Podle českého klasika této nesmyslné teorie pana senátora Veleby to znamená, že Česko má usilovat o to, aby výroba základních komodit, včetně například vepřového masa, odpovídala domácí spotřebě.“

Jiné, 12. březen 2014:

„Neexistuje již, chvála Bohu, ani dovozní ani vývozní monopol státu a neexistují ani k tomu účelu zřízené podniky zahraničního obchodu, kde začínal Andrej Babiš.“

Jiné, 12. březen 2014:

„Česká vláda tedy dnes nemůže zajistit "potravinovou soběstačnost", protože všechny nástroje, kterými to lze zajistit, jsou zakázané. Vláda nesmí dokonce ani preferovat české zboží před zbožím z jiných států EU.“

Jiné, 12. březen 2014:

„Jsme součástí Evropské unie, kde platí princip volného pohybu zboží.“

Jiné, 6. leden 2014:

„Skupina Evropských konzervativců a reformistů“

Jiné, 10. květen 2013:

„Důvodem pro veřejnou podporu pro OZE v celé EU, byl (a stále je) boj s globálním oteplováním. Přechod na OZE má za cíl snížit emise skleníkových plynů a eliminovat riziko globálního oteplování.“

Jiné, 10. květen 2013:

„Ostatně pan prezident si to už jednou vyzkoušel s akcí "čisté ruce", která na voliče úžasně zabrala. Málokdo si ale už nyní vzpomene, že výsledkem této akce bylo vězení pro ministra financí pana premiéra Zemana.“

Jiné, 10. květen 2013:

„Podle mnou zjištěných údajů byl podíl OZE na české spotřebě energie v roce 2011 již 10,5 % a lze předpokládat, že letos tento ukazatel dosáhne 13 %.“