Demagog.sk
Petr Fiala

Petr Fiala (ODS)

106 Pravda 11 Nepravda 18 Zavádějící 18 Neověřitelné

Osobní webová stránka politika
Zobrazit životopis politika

Výroky

Otázky Václava Moravce, 19. červen 2016:

„A jestli mně někdo řekne, a cituji váš výrok, další fungování vlády bude v případě rozložení ÚOOZ velmi obtížné, protože pak by to nebyla protikorupční vláda ale vláda prokorupční. To jsou vaše slova a když vás vezmu za slovo, tak v prokorupční vládě nadále zůstáváte.“

Otázky Václava Moravce, 19. červen 2016:

„Já jsem byl zdrženlivý v kauze, v celé té kauze. Mimo jiné i z těch důvodů, že se to týkalo policajta, který tady vedl akci proti premiérovi této země, která zatím vůbec není nějak zdůvodněna. Já bych tady mohl jásat radostí, že ten člověk odchází. Nedělám to.“

Otázky Václava Moravce, 2. duben 2016:

„My máme přímou volbu prezidenta (…), ale nezměnily se pravomoci prezidenta. Prezident neformuluje zahraniční politiku, nemůže to dělat.“

Otázky Václava Moravce, 2. duben 2016:

„…má i možnosti (předseda vlády — pozn. Demagog.cz), které vyplývají z jeho pravomocí. Já tady nemám na mysli tu nejkrajnější a to je třeba seškrtat rozpočet prezidentské kanceláře. I tu možnost vláda má, ale to je samozřejmě krajní možnost. Ale je možnost třeba jiným způsobem napomáhat prezidentovi ve formulování jeho zahraniční politiky třeba účastí ministrů na jeho zahraničních cestách, diskusí o těch zahraničních cestách, pravidelnými debatami s prezidentem. Nic z toho premiér Sobotka nedělá.“

Otázky Václava Moravce, 10. leden 2016:

„Sociální demokracie v minulém období blokovala celou sněmovnu, my blokujeme 1 zákon na mimořádné schůzi. Neblokujeme jednání sněmovny.“

Otázky Václava Moravce, 4. prosinec 2016:

„… nemohou jeho firmy (Babiš, pozn. Demagog.cz) dostávat dotace a zakázky, když o tom spoluurčuje jako člen vlády.“

Otázky Václava Moravce, 4. prosinec 2016:

„Vidíme tady projekt elektronické evidence tržeb, který připravuje právě Andrej Babiš, kterému musí nějaká babička z Kladna říct, že to je s prominutím blbost, aby na to přišel po dvou letech ve vládě.“

Otázky Václava Moravce, 4. prosinec 2016:

„I v době, kdy je Babiš ve vládě, jsou na tom jeho firmy stále lépe.“

Otázky Václava Moravce, 4. prosinec 2016:

„Je to zákon s obecnou platností (novela zákona o střetu zájmů, pozn. Demagog.cz).“

Otázky Václava Moravce, 4. prosinec 2016:

„Hlavní problém (novela zákona o střetu zájmů, pozn. Demagog.cz) je to pro Andreje Babiše. Když se podíváme na to, co získávají jeho firmy, když on je ve vládě, tak vidíme, že je to hlavní problém pro něj. Vlastnictví médií je také hlavní problém pro něj.“

Otázky Václava Moravce, 4. prosinec 2016:

„My jsme slíbili voličům (v krajských volbách, pozn. Demagog.cz) dvě věci a dali jsme si dva politické cíle. Za prvé abychom zabránili pokračování socialisticko-bolševických nebo vlády ČSSD s komunisty na krajské úrovni. A za druhé abychom zabránili opakování koalice na celostátní úrovni v krajích.“

Otázky Václava Moravce, 4. prosinec 2016:

„Jsme v deseti krajských radách. V některých proti hnutí ANO, v některých krajích s hnutím ANO.“

Otázky Václava Moravce, 4. prosinec 2016:

„Přicházíte s dalšími návrhy ve chvíli, kdy celé to podnikatelské prostředí je znejistěné, není jasné, kdo tam patří (do EET, pozn. Demagog.cz).“

Otázky Václava Moravce, 4. prosinec 2016:

„Bavíme se tu o věcech, o kterých jsme diskutovali před rokem, před dvěma, když ten projekt (EET, pozn. Demagog.cz) začal vznikat.“

Otázky Václava Moravce, 4. prosinec 2016:

„Pro ten stávající návrh (podoba EET, pozn. Demagog.cz) hlasovala celá koalice.“