Demagog.sk
Petr Fiala

Petr Fiala (ODS)

137 Pravda 14 Nepravda 21 Zavádějící 21 Neověřitelné

Osobní webová stránka politika
Zobrazit životopis politika

Výroky

Český rozhlas, 12. září 2017:

„No, například naše děti mají špatné znalosti, nebo zhoršující se znalosti v matematice, přírodních vědách, dokonce i ve čtenářské gramotnosti.“

Otázky Václava Moravce, 19. červen 2016:

„A jestli mně někdo řekne, a cituji váš výrok, další fungování vlády bude v případě rozložení ÚOOZ velmi obtížné, protože pak by to nebyla protikorupční vláda ale vláda prokorupční. To jsou vaše slova a když vás vezmu za slovo, tak v prokorupční vládě nadále zůstáváte.“

Otázky Václava Moravce, 19. červen 2016:

„Já jsem byl zdrženlivý v kauze, v celé té kauze. Mimo jiné i z těch důvodů, že se to týkalo policajta, který tady vedl akci proti premiérovi této země, která zatím vůbec není nějak zdůvodněna. Já bych tady mohl jásat radostí, že ten člověk odchází. Nedělám to.“

Otázky Václava Moravce, 2. duben 2016:

„My máme přímou volbu prezidenta (…), ale nezměnily se pravomoci prezidenta. Prezident neformuluje zahraniční politiku, nemůže to dělat.“

Otázky Václava Moravce, 2. duben 2016:

„…má i možnosti (předseda vlády — pozn. Demagog.cz), které vyplývají z jeho pravomocí. Já tady nemám na mysli tu nejkrajnější a to je třeba seškrtat rozpočet prezidentské kanceláře. I tu možnost vláda má, ale to je samozřejmě krajní možnost. Ale je možnost třeba jiným způsobem napomáhat prezidentovi ve formulování jeho zahraniční politiky třeba účastí ministrů na jeho zahraničních cestách, diskusí o těch zahraničních cestách, pravidelnými debatami s prezidentem. Nic z toho premiér Sobotka nedělá.“

Výzva Seznam Zprávy, 10. říjen 2017:

„Před čtyřmi roky jsem vedl na jižní Moravě kandidátku jako nestraník.“

Výzva Seznam Zprávy, 10. říjen 2017:

„V té mé knize jsem hodnotil období Mirka Topolánka se všemi pozitivy i těmi negativními věcmi, které se třeba nepovedly.“

Výzva Seznam Zprávy, 10. říjen 2017:

„Prostě srovnávat situaci Občanské demokratické strany s polovinou minulého desetiletí, kdy tu byl téměř dvoustranický systém, no to prostě nejde.“

Výzva Seznam Zprávy, 10. říjen 2017:

„Vidíte to v našem programu, našem programu, na tom, co strana říká oficiálně, že ten hlas (o vystoupení z EU) nepřeváží.“

Výzva Seznam Zprávy, 10. říjen 2017:

„Je to člověk (Andrej Babiš, pozn. Demagog.cz), který chce jednobarevnou vládu.“

Výzva Seznam Zprávy, 10. říjen 2017:

„My jsme řekli, že o naší strategii pro prezidentskou volbu včetně podpory osobností budeme veřejnost informovat po parlamentních volbách.“

Výzva Seznam Zprávy, 10. říjen 2017:

„Zkomplikovali daňový systém, zkomplikovali podnikatelské prostředí, zavedli byrokracii, navýšili počet státních zaměstnanců, nepostavili dálnice.“

Výzva Seznam Zprávy, 10. říjen 2017:

„Udělali jsme jednu věc, kterou neudělala jiná strana, vydali jsme Vyšehradskou deklaraci, dali jsme na stůl 12 bodů, které jsou pro nás nutnou podmínkou pro vstup do vlády. (…) Ty body musí být součástí koaliční dohody, jinak do ní nevstoupíme.“

Výzva Seznam Zprávy, 10. říjen 2017:

„Když se podíváme celkově, kolik skončilo živnostníků, tak to je přes 30 tisíc za působení této vlády.“

Výzva Seznam Zprávy, 10. říjen 2017:

„Vím, že v těch ukazatelích z těch politických lídrů určitě patřím k těm nejpravdomluvnějším (v hodnocení podle Demagog.cz).“