Demagog.sk
Petr Fiala

Petr Fiala (ODS)

137 Pravda 14 Nepravda 21 Zavádějící 21 Neověřitelné

Osobní webová stránka politika
Zobrazit životopis politika

Výroky

Otázky Václava Moravce, 3. březen 2013:

„Rozpočet (ministerstva, pozn.) v letošním roce je vyšší než v roce minulém a některé položky, kde školy pociťovaly největší krizi, jsme dokonce navýšily velmi významně. Abych uvedl příklad, ostatní neinvestiční náklady, které například zahrnují učební pomůcky, tuto položku jsme zvýšili o 124 % a takto musíme postupovat dál.“

Otázky Václava Moravce, 3. březen 2013:

„V roce 2011 byl rozpočtový výhled pro oblast školství na rok 2013 zhruba o 20 miliard nižší, než je ta skutečnost letošního roku.“

Otázky Václava Moravce, 3. březen 2013:

„(…) číslo, co tvoří prostředky přímo státního rozpočtu (pro letošní rok, pozn.) a to je 122,6 miliard (…)“

Otázky Václava Moravce, 3. březen 2013:

„My dnes máme školek asi přes pět tisíc.“

Otázky Václava Moravce, 3. březen 2013:

„My jsme některé kroky udělali. Například došlo k tomu, že firemní školky jsou financovány z veřejných prostředků.“

Otázky Václava Moravce, 3. březen 2013:

„Rozvírají se nám nůžky mezi financováním, které jde na jednoho žáka téhož oboru v různých krajích. Já bych uvedl příklad, pokud budeme mít třeba malotřídku se stejným počtem dětí, tak na jedno dítě budete mít ve Středočeském kraji 40 tisíc korun, ale třeba v Pardubickém kraji 35 tisíc.“

Otázky Václava Moravce, 3. březen 2013:

„Uvědomme si, že dnes už fakticky nabízí druhý cizí jazyk v rámci disponibilních hodin více než 80 % škol.“

Otázky Václava Moravce, 3. březen 2013:

„Uvědomme si, že první cizí jazyk mají děti od třetí třídy. V 98,9 % případů je to angličtina.“

Otázky Václava Moravce, 3. březen 2013:

„Dnes máme čtvrtý nejstarší pedagogický sbor ze všech zemí Evropské unie.“

Otázky Václava Moravce, 3. březen 2013:

„Máme už jen něco nad 20 % učitelů do 35 let, nad 50 % nebo téměř 50 % jsou učitelé starší 46 let.“