Demagog.sk
Petr Fiala

Petr Fiala (ODS)

137 Pravda 14 Nepravda 21 Zavádějící 21 Neověřitelné

Osobní webová stránka politika
Zobrazit životopis politika

Výroky

Otázky Václava Moravce, 19. únor 2017:

„Já pana předsedu Sobotku prostě poslouchám. (…) Bohumínské usnesení je vyhaslé, neplatí to, funguje nám to na krajích nebo fungovalo. (…) Pojďme se bavit o tom, že to bude na celostátní úrovni…“

Otázky Václava Moravce, 19. únor 2017:

„(reakce na Valachovou) Nic takového neexistuje, žádné vyjednávání o koalici neběží (mezi ODS a hnutím ANO, pozn. Demagog.cz).“

Otázky Václava Moravce, 19. únor 2017:

„Podívejme se na zhoršující se znalosti dětí v matematice a přírodní vědě, které jsou testovány v 9. třídě, takže patnáctiletí.“

Otázky Václava Moravce, 19. únor 2017:

„Jestliže vím, že mám školy, kde si v současnosti vezmou studenti maturitu z matematiky jako dobrovolný předmět a polovina jich to neudělá, tak mám vážný problém.“

Otázky Václava Moravce, 19. únor 2017:

„Moji nástupci zrušili testování žáků 9. tříd. Místo toho se teď zavádí jednotné přijímací zkoušky na střední školy.“

Otázky Václava Moravce, 19. únor 2017:

„… máme až 20% rozdíl ve znalostech žáků mezi jednotlivými kraji…“

Otázky Václava Moravce, 19. únor 2017:

„Máme velký problém, a to je stárnutí pedagogického sboru, máme jeden z nejstarších sborů v zemích OECD a pořád stárne.“

Otázky Václava Moravce, 19. únor 2017:

„Zvýšení platů pedagogických i nepedagogických pracovníků (ministryní Valachovou, pozn. Demagog.cz) se provedlo plošně a skoro stejně.“

Otázky Václava Moravce, 19. únor 2017:

„Nemáme tu motivační stupnici a tu kariérní řád zase nepřinese. Kariérní řád říká, jakých kompetencí mohu v oboru dosáhnout, ale už neříká, jak je vykonávám, tedy nebavíme se tu o kvalitě.“

Otázky Václava Moravce, 19. únor 2017:

„O 10 % jsme snížili (za působení Fialy na MŠMT, pozn. Demagog.cz) už na základě první práce komise, kterou jsem k tomu sestavil (…) zátěž (administrativní, pozn. Demagog.cz), která tam byla. Já si to přesně nepamatuju, ale tam počítáme nějaké údaje o knihovnách, jsou tam informace, se kterými ministerstvo nepracuje.“