Demagog.sk
Kamil Jankovský

Kamil Jankovský (LIDEM)

1 Pravda 0 Nepravda 0 Zavádějící 5 Neověřitelné

Osobní webová stránka politika
Zobrazit životopis politika

Výroky

Otázky Václava Moravce, 17. červen 2012:

„My jsme v lednu připravili jakýsi harmonogram, říká se tomu akční plán, kde jsou ty jednotlivé kroky popsány a jsou tam stanoveny termíny (týká se nápravy nedostatků vytýkaných ČR Evropskou komisí v oblasti čerpání fondů, pozn.). Ten akční plán je nastaven tak, že v zásadě všechno má být hotovo do konce června, začátek července.“

Otázky Václava Moravce, 17. červen 2012:

„Jeden okruh (systémových problémů, na které upozorňovala Evropská komise, pozn.) byl nedostatečná úprava zákona o veřejných zakázkách. Tento problém se vyřešil, protože novela z našeho ministerstva vstoupila v platnost 1.dubna.“

Otázky Václava Moravce, 17. červen 2012:

„Ten systém toho auditu (čerpání financí z evropských fondů, pozn.) byl u nás nastaven tak, že samozřejmě za audit odpovídá ministerstvo financí, které má auditní orgán a v době, kdy se ten systém nastavoval, tak se vytvořily na jednotlivých ministerstvech, které mají pod sebou ty operační programy, takzvané pověřené auditní subjekty. Což jsou ti, kteří provádí ty audity, ale byla tam taková zvláštní situace, protože oni spadali do toho auditního, pod ten auditní orgán ministerstva financí,ale na druhou stranu platil je, přijímal je, dával jim odměny resortní ministr, který současně měl pod sebou operační program.“

Otázky Václava Moravce, 17. červen 2012:

„My tam v tuhle chvíli máme například jednu jedinou věc, která se s komisí domlouvá a o které se bavíme a to je například řešení outsourcingu, administrativní kapacity, řečeno do češtiny, najímání si externistů pro administraci těch projektů, kdy nám Evropská komise vytýká, že v některých operačních programech bychom neměli využívat v takovém množství, které se využívá tyto externí kapacity a to je věc, které se bavíme a snažíme se najít nějaký kompromis.“

Otázky Václava Moravce, 17. červen 2012:

„Je to tak, že my v tuto chvíli máme vlastně připravenou strukturu (operačních programů, pozn.), kde to máme rozděleno na takové ty tři programy, které jsou to hlavní, to znamená, vzdělání, zaměstnanost, které jsme předpokládali, že by bylo přes ministerstvo práce a sociálních věcí. Podpora podnikání, inovace při ministerstvu průmyslu, infrastruktura dopravní při ministerstvu dopravy. (…) Následně chceme vytvořit jeden regionální operační program. (…) Pak máme jeden samostatný program pro Prahu. (…) A pak už je systém operační program technická pomoc, který pomáhá s administrací, to je technický operační program.“

Otázky Václava Moravce, 17. červen 2012:

„A zajímavé, pane redaktore je, že když se podíváte na mapku těch jednotlivých nutzů, těch jednotek těch operačních programů, tak zjistíte, že na pomezí mezi těmi jednotlivými operačními programy se vám vytváří bílá místa, kam žádné peníze z evropských fondů nešly.“