Demagog.sk
Milan Urban

Milan Urban (ČSSD)

8 Pravda 3 Nepravda 1 Zavádějící 2 Neověřitelné

Osobní webová stránka politika

Výroky

Otázky Václava Moravce, 24. únor 2013:

„A když se, když roste životní úroveň, tak všude na světě roste ta spotřeba elektrické energie na jednoho občana.“

Výroky od čtenářů, 7. leden 2014:

„Nicméně poslední zprávy z Německa, pane redaktore, říkají, že Němci budou otevírat další nové doly, protože to rozhodnutí postupně uzavírat jaderné bloky je špatné a sami to pochopili, čili vracejí se k uhlí, vracejí se k tomu tak, že to bude dražší, než kdyby tam byla nějaká kontinuita.“

Otázky Václava Moravce, 24. únor 2013:

„Česká republika, bohužel, a to já myslím, že je velký klíč, nemá energetickou koncepci přesto, že ji měla aktualizovat v roce 2009.“

Otázky Václava Moravce, 24. únor 2013:

„Silová elektřina pro rok 2013 v České republice klesla o nějaké 3 %.“

Otázky Václava Moravce, 24. únor 2013:

„(…) klesá spotřeba domácností o minus 5 % (…)“

Otázky Václava Moravce, 24. únor 2013:

„Průmysl tvoří nějakých 31 % hrubého domácího produktu.“

Otázky Václava Moravce, 11. listopad 2012:

„Hospodářský výbor přesně tak funguje. To znamená, hlasuje na tom plénu jen o pozměňovacích návrzích, který prošly hospodářským výborem, (byly pečlivě zanalyzovány, byly pečlivě vyčísleny). A nehlasuje, poslanci hospodářského výboru nehlasují potom na plénu o pozměňovacích návrzích, které zazněly od jednotlivých poslanců, protože výbor je neprojednal.“

Otázky Václava Moravce, 11. listopad 2012:

„Průmysl v České republice je velkým tvůrcem hodnot. 32 procent tvoří hrubý domácí produkt.“

Otázky Václava Moravce, 11. listopad 2012:

„144 miliard korun stojí státní správa, veřejné ústřední orgány a jim podřízené organizace.“

Otázky Václava Moravce, 12. únor 2012:

„V prvé řadě je potřeba říct, že aktualizace té energetické koncepce měla proběhnout už dávno podle zákona, protože po pěti letech je vláda povinná projednat naplňování a případně aktualizovat Státní energetickou koncepci. Zatím je tady platná koncepce z roku 2004, pod kterou jsem podepsán, a žádná aktualizace od té doby neproběhla.“

Otázky Václava Moravce, 12. únor 2012:

„Dukovany mají povolení do roku 2015.“