Demagog.sk
Stanislav Mackovík

Stanislav Mackovík (KSČM)

7 Pravda 2 Nepravda 5 Zavádějící 3 Neověřitelné

Výroky

Jiné, 16. září 2016:

„S panem hejtmanem je spojeno probírání některých zakázek na benzinových pumpách. To je věc, kterou do dneška nevyvrátil, on to žádným důkazním materiálem nezpochybnil.“

Jiné, 16. září 2016:

„Změna, která se tady prezentovala před 4 roky, jak bude bojovat s korupcí, tak na její straně je velký sponzor Změny, který je jeden z mála z těch, který byl pravomocně odsouzen za korupci.“

Jiné, 16. září 2016:

„Krajský soud v Liberci je legislativně připraven. Ministr Pelikán, současný ministr spravedlnosti, řekl, že by to bylo pozitivní, nicméně stanovisko vlády je zamítavé. Ten materiál leží v Poslanecké sněmovně a je na vládnoucí koalici, aby ho dala do nějakého legislativního procesu. My na něj čekáme, my jsme to interpelovali, my jenom čekáme, až někdo do té sněmovny přijde a ten materiál předloží poslancům. My jsme tam třetí rok a stále se to nestalo.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 30. srpen 2012:

„Právě obce v Libereckém kraji patří k jedněm k nejzadluženějších v České republice a připadá tam na 8171 na obyvatele, což je statistika, která byla cirka před 14 dny publikována.“

Jiné, 16. září 2016:

„Před 4 lety se říkalo, že lékaři na záchrance jsou přepláceni. Ve Frýdlantském výběžku, kde už dneska není interní péče, tak vlastně ti lékaři, kteří tam vydrželi pracovat více jak deset let, tak dneska v podstatě už nejezdí. Zajišťuje se to lékaři z ostatních destinací.“

Jiné, 16. září 2016:

„(reakce na předchozí výrok) Forenzní audit není definován žádným zákonem. Je to v podstatě obchodní vztah mezi tím, kdo ho zadává a kdo realizuje. Ani jeden z auditorů, kteří pobývali na zdravotnické záchranné službě v té době nebyl v komoře auditorů jako auditor, neměl zkoušku auditora. Jsou tam takové věci, že se dělalo počítání pneumatik prostým odhadem (…) My jsme si nechali udělat následně posouzení toho forenzního auditu. Ten dělal skutečný auditor, ten konstatuje, že ten tzv. forenzní audit tak v podstatě nebyl relevantní, protože proběhl za krátkou dobu, způsoby hodnocení neodpovídaly tomu, čemu by měly.“

Jiné, 16. září 2016:

„Vy jste po mě chtěli (směrem ke Kocumové — pozn. Demagog.cz), když jsem byl ředitel záchranky, abych odevzdával soupisy zaměstnanců s politickou příslušností, jak se jmenují, abyste mohli pátrat, kdo je čí známý.“

Jiné, 16. září 2016:

„V čele krajské nemocnice setrvává ředitel, který je obviněn spolu s manželkou z korupčního jednání, které se dokonce dotýká největšího zdravotnického zařízení v Libereckém kraji.“

Jiné, 16. září 2016:

„Dokonce Změna a Starostové, když vznikala krajská koalice, tak říkali, že v politice nikdy nebudou tolerovat nikoho, kdo je spojován s korupcí. A vidíte, když se to dotklo jich samotných, tak jsou lídry kandidátek a usilují o voličské hlasy.“

Jiné, 16. září 2016:

„Za poslední 4 roky se výrazně snížila dostupnost zdravotní péče v Libereckém kraji, protože ve 2 nemocnicích jsme přišli o více jak 60 lůžek intenzivní, resp. interní péče. Snížily se rozpočty zdravotnických zařízení, je nedostatek lékařů, je nedostatek zdravotnického personálu. Jen v liberecké nemocnici schází 70 sester a dochází k omezování péče, k omezování některých lékařských výkonů.“

Jiné, 16. září 2016:

„První 2 roky ve zdravotnictví končily odvoláním radní paní Kocumové. Během 4 let se vystřídali ve zdravotnictví 3 lidé (myšleno radní pro zdravotnictví — pozn. Demagog.cz).“

Jiné, 16. září 2016:

„Vy jste jediná členka rady (ke Kocumové — pozn. Demagog.cz), která byla odvolána v celé historii kraje pro v podstatě managerské selhání v oblasti zdravotnictví.“

Jiné, 16. září 2016:

„Já už jsem to trošku otevřel v Poslanecké sněmovně (…), aby v rámci Libereckého kraje vznikla samostatná zásahová jednotka v gesci krajského ředitelství policie. Ta jednotka, která je v současné době předurčena pro Liberecký kraj, tak je v Teplicích.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 30. srpen 2012:

„Celková škoda na povodních přesahovala osm miliard, z čehož tedy nějak přes dvě miliardy korun bylo jenom na té silniční infrastruktuře, jo.“