Demagog.sk
Jiří Běhounek

Jiří Běhounek (ČSSD)

12 Pravda 3 Nepravda 1 Zavádějící 4 Neověřitelné

Osobní webová stránka politika
Zobrazit životopis politika

Výroky

Jiné, 19. září 2016:

„Pan Kopecký byl předseda dopravní komise, bohužel (ironicky — pozn. Demagog.cz) její členové jej z vedení odstranili.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 4. září 2012:

„Lidový dům vždycky patřil sociální demokracii, nikdy o něj nepřišla, takže to je dezinformace, kterou musím odmítnout.“

Jiné, 19. září 2016:

„V roce 2008 zastupitelstvo kraje jeden integrovaný dopravní systém odmítlo.“

Jiné, 19. září 2016:

„Ve sněmovně tuto záležitost opakovaně rozebírám (jde o fakt, že kamiony sjíždějí z opravované D1 a ničí místní silnice 2. a 3. třídy, které nejsou placené — pozn. Demagog.cz).“

Jiné, 19. září 2016:

„(reakce na předchozí) Všichni starostové byli osloveni, všichni v zastupitelstvu mají své členy v dopravní komisi.“

Jiné, 19. září 2016:

„Školy jsme se snažili (Kraj Vysočina, pozn. Demagog.cz) zrekonstruovat od roku 2010, narazili jsme na odpor v jednotlivých městech.“

Jiné, 19. září 2016:

„Proto se snažíme od spolupráce s městy, přes mateřské po základní školy vychovávat (ke strojírenským oborům, pozn. Demagog.cz). Za dva roky tohoto systému se ukazuje, že na školy strojírenské nebo průmyslové se hlásí větší počet studentů.“

Jiné, 19. září 2016:

„Co se týče toho Žďáru, je dobře, že to někdo koupil (Žďas — pozn. Demagog.cz), protože tam hrozil útlum těžby uranu (Běhounek to myslí v kontextu možný problémů s nezaměstnaností v místě — pozn. Demagog.cz.“

Jiné, 19. září 2016:

„Atomka, elektrárna v Dukovanech, má v Třebíči dvě třídy energetiků, kteří by nahradili odcházející garnituru. Tam už je jedna třída absolventů a nyní budou maturovat další, ten zájem 60 studentů s výbornými výsledky…Ta elektrárna s nimi úzce spolupracuje.“

Jiné, 19. září 2016:

„Podařilo se získat prostupnost v jednotlivých částech škol, tzn. když se necítí na to, aby studoval, může se vyučit. Pokud se cítí na to, aby byl lepší, tak z toho učňovského oboru může přestoupit na studia středoškolská. Neztrácí škola peníze, neztrácí normativ, jak tady bylo řečeno, a není to byrokraticky složité, jak to dosud bylo“

Jiné, 19. září 2016:

„Dneska už i Vysočina trpí suchem. Přes moje volání, přes účast pana prezidenta, pana předsedy vlády, pana ministra na Vysočině, tak se stále nedaří materiál z hlediska podpory udržení skotu, produkce mléka a všech dalších věcí prosadit.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 4. září 2012:

„…protože zde jsou tři diecéze, tři biskupové. (v Kraji Vysočina)“