Demagog.sk

Přehled výroků

15 výroků

Jiné, 27. září 2016:

„Rozpočtovací období 2007–2013 na ně (opravy místních komunikací — pozn. Demagog.cz) zapomnělo a nové, které je připravené, 2014–2020, s nimi vůbec nepočítá.“

Jiné, 27. září 2016:

„Na naší malé obci prodáváme parcely za 360 korun za metr včetně DPH a to je s městem absolutně nesrovnatelné.“

Jiné, 27. září 2016:

„V roce 2005 se postavilo a dokončilo 1 909 bytů a v roce 2015 jich bylo pouze 1 238.“

Jiné, 27. září 2016:

„V Jihočeském kraji bude přerozdělovat 17 akčních skupin 1 a půl miliardy korun (z evropských dotací v letech 2014–2020 — pozn. Demagog.cz).“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 20. září 2012:

„Koalice 4 měsíce po svém nástupu v roce 2009 uzavřela dohodu. A podle té dohody jsme dostali nějaké dárky na kulturu, sport, které dodneška nevíme, jak se přesně rozdělují. (dohoda s ČEZ)“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 20. září 2012:

„Pořád kraj je tím, kdo schvaluje zásady územního rozvoje.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 20. září 2012:

„Tak zatím v těch dohodách je napsáno, že kraj dostává každý rok po dobu 10 let 110 milionů korun na právě ty kulturní, sportovní akce a další akce nebo rozdělují se v kraji tyto peníze. Samozřejmě jak jsem tady říkal, to je pravda, není známo, komu se ty peníze dostávají, jakým způsobem se o nich rozhoduje.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 20. září 2012:

„Druhá věc, kterou kraj dostává, je nějaká podpora na, do oblasti krizového řízení, že si může nakoupit určité věci s ohledem na potřeby krizového řízení, protože samozřejmě jaderná elektrárna je určitým nebezpečím. A ta třetí oblast tady byla vzpomínaná, to je asi miliarda a 600 milionů korun na dopravní infrastrukturu, ale ne na D3…“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 20. září 2012:

„…je zdvihadlo na Orlíku nové, v Kamýku je velká plavební komora, tam propluje parník, ve Slapech jezdí traktor takže tam si tu loďku dáte.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 20. září 2012:

„My jsme tak stavěli i kus té R4, když nešlo získat pozemek, tak jsme nějakým způsobem ho získali nejdřív jako město a pak přešlo na Ředitelství silnic a dálnic.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 20. září 2012:

„Já teď vůbec nevím, co s tím letištěm bude, protože tady koaliční partneři to měli ve svých programech a dneska to z jejich programů zmizelo.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 20. září 2012:

„Letiště je jediný kdo má letiště je v programu volebním, tak jsme my…“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 20. září 2012:

„My jsme byli registrováni 7. prosince loňského roku.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 20. září 2012:

„Naše hnutí to má v programu, že věc podpoří, pokud tam obstojí posuzování této věci z hlediska právních předpisů. (jedná se o případnou výstavbu lanovky na Hochficht)“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 20. září 2012:

„Výstavba lanovky a celý regulativ mají přeshraniční prvek. To znamená, že do řízení je vtažena i země Horní Rakousko.“