Demagog.sk

Přehled výroků

26 výroků

Jiné, 16. září 2016:

„Včera (tj. 15.9.2016 — pozn. Demagog.cz) byla vyhlášena architektonická soutěž právě na nový pavilon v liberecké nemocnici.“

Jiné, 16. září 2016:

„V českolipské nemocnici narostly v loňském roce platy o 10 % a jsou dneska nad průměrem platů ve zdravotnických zařízeních v České republice.“

Jiné, 16. září 2016:

„Kraj nemá financování zdravotnictví v rukou, protože to nastavuje stát a zdravotní pojišťovny.“

Jiné, 16. září 2016:

„V Libereckém kraji za posledních 5 let klesl počet policistů. Vláda teď schválila navýšení počtu policistů obecně v celé zemi.“

Jiné, 16. září 2016:

„V Žitavě je 250 uprchlíků.“

Jiné, 16. září 2016:

„Moderátorka: V Libereckém kraji už bylo vytipováno dohromady 5 míst, kam by tedy případně uprchlíci mohli být alokováni. Údajně se jednalo o nějaké 4 autokempy plus ještě…To jste vytipovávali vy přímo na hejtmanství? Martin Půta: Vytipovávali to pracovníci krizového řízení a jednalo se o situaci, kdy se nevědělo, že ta migrační vlna nepřelije přes naše hranice. Jednalo se o záchyt v loňském létě, o místo, kde by ti lidé dostali najíst, kde by dostali napít, kde by mohli přespat do té doby, než se bude jejich statut řešit.“

Jiné, 16. září 2016:

„Tady zazněla informace o desítkách uprchlíků, kteří volně přecházejí přes hranici. Já mám od Policie České republiky jiné číslo a to je za posledního půl roku 2 lidé, kteří byli zadrženi na území Libereckého kraje a nebyli to nelegální imigranti, ale byli to lidé, kteří měli v Německu status čekatele na azylové řízení a v Žitavě nastoupili do špatného vlaku a místo do Görlitz dojeli do Hrádku nad Nisou.“

Jiné, 16. září 2016:

„V rámci krizového řízení kraje se odehrává spousta agend, které jsou prostě neveřejné. Není to moje rozhodnutí, je to prostě fakt. Týká se to armády, týká se to policie, týká se to součinnosti kraje. Tady se vytipovávaly místa, které by byly k dipozici. Daly se k dispozici Ministerstvu vnitra pro nějaký případ, že by se ta vlna přelila v loňském roce přes českou hranice.“

Jiné, 16. září 2016:

„V tuto chvíli se žádné takové zařízení nepřipravuje.“

Jiné, 16. září 2016:

„Chci připomenout situaci z konce 90. let, kdy se Česká republika byla schopná postarat o desetitisíce válečných uprchlíků z bývalé Jugoslávie.“

Jiné, 16. září 2016:

„Já jsem odstoupil hned 1. den po svém obvinění. Informoval jsem o té kauze nejen kolegy, ale také veřejnost.“

Jiné, 16. září 2016:

„…náš program otevřeného kraje. Zveřejňování smluv od 1.1.2013, tedy o dva a půl roku dřív, než byl ten zákon (o registru smluv — pozn. Demagog.cz) vůbec schválen v Parlamentu. Za celé 4 roky jsme neměli žádnou zakázku, kterou by ÚOHS označil za problematickou, nebo ji svým konečným rozhodnutím zvrátil zpátky. Zveřejňujeme všechny objednávky nad 30 tisíc, veřejnost může kontrolovat na transparentním účtu, kam peníze z Libereckého kraje odcházejí.“

Jiné, 16. září 2016:

„Ono se to nepovedlo (zřízení krajského soudu v Liberci — pozn. Demagog.cz) ani panu ministru Pospíšilovi, ani paní ministryni Válkové, ani panu ministru Pelikánovi a to přesto, že s oběma posledně jmenovanými intenzivně mluvil pan prezident, který ostatně slíbil zřízení krajského soudu při své předposlední návštěvě.“

Jiné, 16. září 2016:

„(reakce na předchozí výrok) My samozřejmě ten registr budov máme. Včetně jejich energenitické náročnosti. Zaváděl se v roce 2013, protože jsme na začátku krajské vlády zjistili, že taková evidence neexistuje.“

Jiné, 16. září 2016:

„My jsme například ušetřili díky soutěžím na dodávky energií a tepla za ty 4 roky zhruba 300 milionů korun. Většina těch peněz zůstala v rozpočtech těch příspěvkových organizací.“

Jiné, 16. září 2016:

„V Libereckém kraji pracuje 4 tisíce lidí v sociální sféře. Když každému přidáte tisícikorunu měsíčně, je to 50 milionů za rok. My dáváme jako příspěvek do celé sociální oblasti 100 milionů korun.“

Jiné, 16. září 2016:

„Obnovili jsme tripartitu. Od začátku volebního období funguje ekonomická rada hejtmana, ve které zasedají zástupci významných zaměstnavatelů typu Denso, Preciosa nebo také lidé s nějakým podnikatelským příběhem, lidé, kteří třeba získali titul živnostníka roku.“

Jiné, 16. září 2016:

„My máme jako Starostové pro Liberecký kraj od roku 2011 transparentní účet.“

Jiné, 16. září 2016:

„Teď měníme poslední 3 měsíce úředníky a bývalé politiky ve školských radách za zástupce konkrétních firem. Jejich úloha je, aby ovlivňovali vzdělávací plány.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 30. srpen 2012:

„My jsme minulý pátek označili celkem 130 úseků v Libereckém kraji, které podle našeho názoru jsou v havarijním stavu nebo ve stavu, který je nebezpečný pro řidiče.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 30. srpen 2012:

„Do konce loňského roku bylo na povodňové škody vyčerpáno z rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj méně než 20 milionů korun.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 30. srpen 2012:

„Chci připomenout, že sociální demokracie tento zákon v parlamentu v roce 2006 prosadila. (Jedná se o zákon č. 159/2006)“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 30. srpen 2012:

„My jsme pouze v zastupitelstvu upozornili na to, že to je problém. Avizovali jsme naše kolegy, aby si pozorně přečetli ten zákon. (jedná se o odměny pro radní kraje ve výši 30 tisíc za sezení v dozorčí radě nemocnice. zákon č. 159/2006)“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 30. srpen 2012:

„Krajská koalice, bohužel i za podpory komunistů, prosadila takový jednací řád, že do té doby než je schválen program jednání zastupitelstva, jsou ty materiály krom košilek, tedy toho úvodního textu, neveřejné.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 30. srpen 2012:

„Já se omlouvám, ještě v úterý na zastupitelstvu se rozděloval 1,5 milionu korun a s současná koalice pro to vesele hlasovala.“