Demagog.sk

Přehled výroků

10 výroků

ČT24, 11. září 2014:

„Ta sociální reforma, kdy přešly sociální pracovnice pod úřad práce a říkalo se, jak se ušetří, byla za ministra Drábka, abychom si to ujasnili.“

ČT24, 11. září 2014:

„Systém veřejných zakázek přece nejde ovlivňovat tím, že tam bude někdo (jako příjemce), kdo tu pomoc zrovna potřebuje. To je konkurenční prostředí a my ani nemůžeme vybrat někoho s nějakými podmínkami, že tam bude subdodavatel takový a takový.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 4. říjen 2012:

„Tak, my jsme třeba navrhli, že za každého nezaměstnaného dáme slevu 5% na nájmu. (doplnění — L. Janáčková: "my třeba u nás v Mariánských Horách a v Hulvákách chceme podpořit živnostníky tím, že v nebytových prostorách, které vlastní radnice, dáme slevu na nájmu těm, kteří zaměstnají buď z našeho obvodu nebo z našeho kraje nezaměstnané nebo matky s dětmi.")“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 25. září 2012:

„My máme mimo jiné tam máme v našem plánu, že by byly výjezdní zasedání zastupitelstva, jejichž program by tvořili starostové toho daného regionu.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 25. září 2012:

„Mohelnice byla jednou na seznamu případně této krajské spalovny z iniciativy našeho bývalého starosty…“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 25. září 2012:

„Tak Nezávislí konali. My jsme byli ti, co požádali pana Klause o milost pro pana Romana Smetanu (Roman Smetana je řidič, který pomalovával billboardy politických stran)…“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 25. září 2012:

„Nezávislí mají mimo jiné v programu, že se podívají na zakázky 4 roky zpátky, komu co a za co se zaplatilo.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 6. září 2012:

„Já bych především chtěla zde uvést hned na úvod, že hlavním tématem našeho volebního programu je hájení zájmů malých a středních obcí.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 6. září 2012:

„Musím říct konkrétní případ obce Trpík, který požadoval autobus pro děti do školy, kterému bylo odpovězeno, že mají děti jít na vlak.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 6. září 2012:

„Pardubický kraj je složen ze 451 obcí, z toho pouze 20 je měst nad 3,5 tisíce obyvatel.“