Demagog.sk

Přehled výroků

118 výroků

Předvolební debata České televize, 2. říjen 2017:

„Británie si svého času dala asi 99 podmínek, za kterých vstoupí do eurozóny.“

Předvolební debata České televize, 2. říjen 2017:

„V Česku chybí nezávislá instituce, která by mohla posuzovat dopad těch jednotlivých návrhů (státních rozpočtů, pozn. Demagog.cz), takové instituce jsou třeba v USA nebo VB a pomáhají tu diskuzi vrátit k realitě.“

Předvolební debata České televize, 2. říjen 2017:

„Česká složená daňová kvóta je asi 34 %, zatímco evropský průměr je asi 40 %.“

Předvolební debata České televize, 2. říjen 2017:

„Námitky vůči EET a zmírňující opatření, která jsou nyní navrhována, zaznívaly jak od Asociace malých a středních podnikatelů ještě před tím, než byl systém zaveden.“

Předvolební debata České televize, 2. říjen 2017:

„Je to do značné míry potíž (otázka koruny, pozn. Demagog.cz) i pro stát, který přijímá řadu plateb z Evropské unie v eurech, a jakmile se nám mění kurz během několika let v řádu několika procent, tak je to problém i pro státní rozpočet.“

Předvolební debata České televize, 2. říjen 2017:

„Máme jedny z nejvyšších výdajů na daňové úlevy pro rodiny s dětmi, ve srovnání se zeměmi OECD asi třikrát větší.“

Český rozhlas, 20. září 2017:

„Dneska je sice průměrný důchod pro ženy i pro muže zhruba stejný, něco okolo 11,5 tisíce korun…“

Český rozhlas, 20. září 2017:

„(pokr.) … ale právě proto, že teprve ten průměrný je v téhle té částce (myšlen důchod ve výši 11 500 Kč, pozn. Demagog.cz), tak to znamená, že velká řada lidí má i důchod 10 tisíc, nebo 9 tisíc, nebo dokonce 8.“

Český rozhlas, 20. září 2017:

„Tak, všechny průzkumy, i naše, a teďko vlastně i ten nový průzkum, který se jmenuje, myslím, Behavio, tak nějak to teďko vyšlo úplně aktuálně tenhle týden, ukazuje to, co jsme už věděli i ze zahraničí. Zelené volí především ženy.“

Český rozhlas, 20. září 2017:

„My jsme sice dneska parlamentní stranou ve smyslu tom, že máme asi 7 senátorů, kteří byli zvoleni s podporou Strany zelených, jeden z nich je i členem Zelených, to je Petr Orel z Nového Jičína.“

Český rozhlas, 20. září 2017:

„Zejména jako nastupujícím učitelům, všichni mluví o učitelích, ale je důležité zaměřit se na ty nastupující učitele. Ty mají dneska velmi často okolo 22, 23 tisíc.“

Český rozhlas, 20. září 2017:

„Na prvním místě jsou to montovny, které opět přinášejí pouze velmi levnou namáhavou zdlouhavou práci, ve které celá řada lidí vydrží pouze několik měsíců. Například, například v té firmě Amazon, která sem byla vlastně tahána, řekněme, Czech Investem, což je státní agentura pro zahraniční pobídky, nebo pobídky zahraničním investorům.“

Český rozhlas, 20. září 2017:

„Především je potřeba jako uznat, že české zdravotnictví je jedno z nejdostupnějších v rámci zemí Evropské unie.“

Český rozhlas, 20. září 2017:

„… teďko v České republice byl vlastně přijat, byla přijata novela ústavního zákona o držení zbraní“

Český rozhlas, 20. září 2017:

„Dneska už velkou většinu jaderné energie například z Temelína vyvážíme, jo.“

Český rozhlas, 20. září 2017:

„… už dneska jsme prostě závislí na dovozu plynu i ropy, jo.“

Český rozhlas, 20. září 2017:

„Můžeme si dát takový příklad. V severních Čechách stále probíhá prostě těžba hnědého uhlí. Ta těžba je stále méně rentabilní, stát vlastně vybírá pouze nějaká 2 procenta zhruba z té, z té těžby. Jako nájem. Protože ta surovina patří, nebo ten nerost patří vždycky státu. A za to nejsou vlastně k pořízení ani ty rekultivace, které potom v té, v té krajině musí se odehrát.“

Český rozhlas, 20. září 2017:

„My jako zelení, kteří v letech 2006 až 9, kdy jsme byli součástí vlády, tak jsme vlastně přišli s programem na zateplování, který se jmenoval Zelená úsporám. Šlo do něj tehdy 20 miliard korun. Byly to peníze, na které si dosáhli jako přesně lidi z malejch domečků na, na vesnicích.“

Český rozhlas, 20. září 2017:

„Ale říkáme, ano, obnovitelné zdroje je potřeba podporovat, víme, že tady byl prostě v minulosti ten neblaze proslulý solární tunel, no, my jsme nebyli ti, kdo ho způsobili. To byl prostě pozměňovací návrh sociální demokracie.“

Český rozhlas, 20. září 2017:

„Kamiony dneska, ano, sice platí na dálnicích, ale vybereme na mýtném zhruba 10 miliard ročně, jenomže Státní fond dopravní infrastruktury, který je investorem u vlastně výstavby silnic a dálnic. Silnic tedy první třídy a dálnic. Tak ročně investuje přes 60 nebo před, před, v několika předchozích letech i přes 80 miliard. To znamená, my neumíme vybrat vlastně dostatečné množství peněz na to, abychom pokryli náklady, které nám způsobují kamiony, které po těch dálnicích jezdí.“

Český rozhlas, 20. září 2017:

„Od 16 let prostě mají částečnou trestní odpovědnost (lidé, pozn. Demagog.cz).“

Jiné, 30. září 2016:

„Rád bych se podíval na místa nebo města, která dopadají nejlépe ve světovém srovnání. Jedničkou na světě je Vídeň (…) Brno v tom 250 místném žebříčku vůbec nefiguruje.“

Jiné, 30. září 2016:

„Na trhu práce s vyšším vzděláním klesá nezaměstnanost.“

Jiné, 30. září 2016:

„Transparentní účet znamená, že se na pohyby na účtu — komu, co, kde, kolik bylo placeno — může kdokoli podívat. Nepotřebuje k tomu žádný extra přístup, žádný 106ky, žádný žaloby, domáhání se svobodného přístupu k informacím. My jako volební koalice toto máme, máme transp. účet, kde se každý může podívat, komu kam kdy šlo peněz.“

Jiné, 27. září 2016:

„Jižní Čechy mají 4. nejnižší průměrnou mzdu od konce. Stejně tak medián.“