Demagog.sk

Přehled výroků

14 výroků

Otázky Václava Moravce, 16. červen 2013:

„Vláda skutečně jenom, že uvolnila ruce orgánům činným v trestním řízení, ale i vytvořila nástroje. Nástroj typicky posílení institutu spolupracujícího obviněného je využíván zjevně, jak v této kauze, tak v kauze Davida Ratha. To jsou všechno věci, které skutečně rozplétat korupci pomáhají významně a s tím přišla tato vláda.“

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„Já jsem velmi bojovala o to, aby byl zřízen, byť minimalistický, tak speciální nezávislý úřad pro dohled nad financováním politických stran. Bohužel při politických jednáních, která jsme o tom vedli v Poslanecké sněmovně, se tři nejsilnější strany, sociální demokracie, ODS a komunisté postavili zásadně proti.“

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„Nejvyšší kontrolní úřad nevede správní řízení a nevydává sankce, neukládá pokuty.“

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„Finanční úřady, i to jsme prozkoumávali, zase nesplňují tu podmínku nezávislosti, kterou po nás chce Rada Evropy a GRECO. Finanční úřady jsou podřízené orgány Ministerstva financí.“

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„Skutečně jediným řešením se ukázal být ten nezávislý úřad (pro dohled nad financováním politických stran, pozn.), případně správní soudnictví. Správní soudnictví — proti tomu se postavil jak Nejvyšší správní soud, tak Legislativní rada vlády.“

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„Tak podívejte se, členů vlády je 14 nebo 15. Většinu mají strany TOP 09 a ODS. My jsme za stranu LIDEM dva ministři plus předseda Legislativní rady vlády.“

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„…zavádíme transparentní účty, tím, že zavádíme povinnost vyvěšovat výroční zprávy na webové stránky jednotlivých politických stran, ne tak, jako je to nyní, pouze v knihovně Poslanecké sněmovny…“

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„Jediná politická strana v Parlamentu zastoupená, která má transparentní účet, to znamená, vidíte všechny pohyby na jejím účtu, je strana LIDEM.“

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„Já jsem sama předložila vládě návrh na úspory a rušení úřadů ve výši 15 miliard korun.“

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„A srovnávat to se skandinávskými zeměmi, které jsou v žebříčku Transparency International vnímání korupce v oněch státech na úplně jiných místech, v první desítce, nikoliv až na 53. místě jako České republika,…“

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„Já mám pocit, že jsme tady nedávno ještě měli 29 letého, nebo 30 letého ministra dopravy. Není to tak dlouho, co jsme měli, nevím, jak starého premiéra. 31 letého.“

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„Už je i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o tom, že pokud smlouva obsahuje obchodní tajemství, pak smlouva jako taková obchodním tajemstvím není a musí být zveřejněna.“

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„Já sama jsem podepsala návrh pana poslance Farského na zavedení toho registru smluv. Považuji to skutečně za průlom, kde je přímo tam zaveden i ten vnitřní sankční mechanismus, kde v případě, že smlouva není zveřejněna, je sice platná, ale není účinná, to znamená, nemůže být podle ní plněno.“

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„Pane prezidente, pak bych ale čekala, že o tom přesvědčíte hlavně svoji domovskou politickou stranu, sociální demokracii, která ten původní vládní návrh (rozšíření pravomocí NKÚ, pozn.) velmi složitě vydiskutovaný a schválený v Poslanecké sněmovně, za pomoci poslanců ODS v Senátu zabila. My jsme schválili, předložili původní, širší vládní návrh a ten neprošel hlasy sociální demokracie a hlasy ODS v Senátu.“