Demagog.sk

Přehled výroků

56 výroků

Máte slovo, 4. únor 2016:

„Samozřejmě, že to bude proces, proces vystoupení z EU, nebude to něco, co se stane přes prázdniny, bude to něco, co bude trvat 3, 4 roky. Můžeme se připojit k tomu procesu ze stejného důvodu jako Velká Británie.“

Máte slovo, 4. únor 2016:

„Evropská unie vyprodukovala nějakých 200 000 stránek legislativy.“

Máte slovo, 4. únor 2016:

„Není pravda, že státy EHP musejí všechnu tuto legislativu přijmout. Dokonce je tam možnost, Norsko může některé ty věci nepřijmout, může je vetovat a skoro jednu třetinu, jednu třetinu jich nepřijala, vlastně o jednu třetinu je ten balík těch regulací menší.“

Máte slovo, 4. únor 2016:

„Sama Evropské komise říká, je, že tyhlety regulace zpomalují hospodářský růst o 3,5 % ročně. Samozřejmě to způsobuje nezaměstnanost.“

Máte slovo, 4. únor 2016:

„Když si spočítáte, kolik, jaký jsou skutečný náklady našeho členství v Evropský unii, tak dojdete k nějakýmu číslu asi 200 miliard, jenom dotace solárním elektrárnám a biopaliva jsou víc jak 45 miliard.“

Máte slovo, 4. únor 2016:

„Ale musíme si uvědomit, že teďka je na pochodu 10 milionů uprchlíků. Dalších 10 milionů uprchlíků, který nám může Evropská unie díky Lisabonské smlouvě násilím v podstatě nebo silou přidělit.“

Máte slovo, 4. únor 2016:

„Rakousko vystoupilo ze Schengenu.“

Máte slovo, 4. únor 2016:

„Když vystoupíme z Evropský unie, ušetříme 45 miliard korun ročně, každej rok. To jsou peníze, který musíme posílat do Bruselu každej rok.“

Máte slovo, 4. únor 2016:

„Konkrétní příklad. Potraviny, který zdražily, byla rýže. Dovoz rýže z Číny. Ten sazebník Evropský unie na dovoz rýže nám zdražil, nevím, o kolik procent, asi o 30 % rýži, protože když jsme byli jako samostatnej stát, tak jsme si svoje cla určovali sami. A ty cla byly nižší před vstupem do Evropský unie než po jejím vstupu.“

20 minut Radiožurnálu, 12. květen 2015:

„Tak já bych na začátku řekl, že vlastně Strana svobodných občanů vznikla v roce 2009 mimo jiné na odporu proti takzvané Lisabonské smlouvě, která řekla, že bude mít Evropská unie pravomoc rozhodnout i případně proti naší vůli o záležitostech, které se týkají azylové politiky, a tedy i kvót.“

20 minut Radiožurnálu, 12. květen 2015:

„Jeden z největších ubytovávatelů imigrantů je Švédsko, země, která je ještě podstatně menší než Německo.“

20 minut Radiožurnálu, 12. květen 2015:

„U nás našlo domov, dočasné bydliště, pracovní, možnost pracovat mnoho lidí, ať už z Vietnamu, z Ukrajiny, z Běloruska, z Moldávie, ze Slovenska, z Ukrajiny, u nás prostě žije a pracuje mnoho cizinců a tady bych podotkl žije a pracuje. Zatímco země (…) jako je Švédsko nebo Francie nebo i Německo, mají spoustu lidí, kteří přišli z ciziny a nepracují, žijí jenom na sociálních dávkách. Já bych byl nerad, abychom jako Česká republika opakovali chyby těchto států.“

20 minut Radiožurnálu, 12. květen 2015:

„Německo dělalo dokonce v minulosti systematické programy, že lákalo, že lákalo třeba Kurdy z Turecka na svůj pracovní trh…“

20 minut Radiožurnálu, 12. květen 2015:

„(pokr. předchozího výroku) …a dnes je to tak, že v Berlíně a v dalších městech máte celé čtvrti, které jsou v podstatě převážně muslimské, které žijí jinou kulturou, než asi naši posluchači jsou zvyklí pozorovat. A společnost v Německu je tím pádem rozštěpená, má problémy, objevují se tam i všelijaké antiimigrantské nálady.“

20 minut Radiožurnálu, 12. květen 2015:

„Každopádně podle všemožných průzkumů, které jsem měl možnost vidět, zhruba polovina Britů je pro setrvání, zhruba polovina je pro vystoupení z Evropské unie.“

20 minut Radiožurnálu, 12. květen 2015:

„Já jsem četl dokonce v britském deníku Guardian, že by politici v Evropě měli vzít na vědomí jako fakt, že se to referendum bude konat, protože do britských voleb, které proběhly minulý týden, si někdo mohl myslet — jo, to je jenom takový slib jedné politické strany, že se bude konat referendum, ale David Cameron, šéf konzervativní strany, vyhrál právě se slibem uspořádání referenda.“

20 minut Radiožurnálu, 12. květen 2015:

„Tak za prvé vy jste zmiňovala na začátku rozhovoru to, že Česká republika dostává nějaké peníze daňových poplatníků z Německa a z Finska a z Nizozemí, že žije částečně ve svém rozpočtu na úkor daňových poplatníků někde jinde. Velká Británie v té situaci není. Velká Británie jenom tím samotným odchodem z EU by ušetřila asi 10 miliard eur ročně, a to je samozřejmě pro Brity argument. To jsou peníze, které můžou zůstat v kapsách daňových poplatníků, to jsou peníze, které by mohly případně být použity na něco jiného v britském rozpočtu. Takže Velká Británie by si z toho finančního pohledu polepšila.“

20 minut Radiožurnálu, 12. květen 2015:

„Velká Británie má už dneska spoustu výjimek. Například si vyjednala, že se na ni nevztahuje takzvaná Listina základních práv EU, že nemají povinnost mít společnou měnu euro, že se jim vrací část peněz, které posílají do evropského rozpočtu, že nejsou součástí schengenské dohody o volném pohybu osob, které se dostanou do Schengenu, takže Velká Británie už dnes má spoustu výjimek nebo úlev z unijního práva a bude chtít zřejmě další.“

Výroky od čtenářů, 1. prosinec 2014:

„Vzpomenete si, kolik stávaly banány, než jsme vstoupili do Unie? Daly se koupit za devět korun, kilogram. Tady máme cenovku 28.40. To je důsledek Evropských regulací. Celý zbytek světa má banány za devět korun, my díky Evropským regulacím máme banány za 28.40 a nezřídka i za 32 nebo 33 korun. (čas 7:13)“

Výroky od čtenářů, 1. prosinec 2014:

„Od ledna 2014 dochází ke zvýšení spotřební daně z cigaret z 2,18 na 2,25 Kč za kus. Krabička cigaret tak zdraží skoro o 2 koruny. To ale není vše! Kvůli intervenci centrální banky budou muset cigarety zdražit celkově o 7 korun. Polsko si na rozdíl od nás sjednalo v EU výjimku, cigarety zdražit nemusí, připravme se na dovozy cigaret z Polska.“

Otázky Václava Moravce, 23. listopad 2014:

„Já myslím si, že prezident Zeman ale v žádném případě nezpochybnil v ruské televizi územní celistvost Ukrajiny nebo něco takového.“

Otázky Václava Moravce, 23. listopad 2014:

„Když zmiňujete Čínu. Já vím, že to byl váš ministr Mládek, kdo najednou zpochybnil nezávislost Tchaj-wanu, jenom aby se zalíbil Číně, asi v tom pokračuje i prezident Zeman. A všichni se tváří, jako že Tchaj-wan existuje, ale když jedou do Číny, tak najednou jako kdyby to nebyl samostatný stát.“

Otázky Václava Moravce, 23. listopad 2014:

„Reprezentuje zemi navenek, sjednává mezinárodní smlouvy (prezident podle Ústavy – pozn. Demagog.cz). Má prostě spoustu agendy v zahraniční politice. To by bylo velmi jednoduché, kdyby zahraniční politiku dělala vláda, tak tady asi nevedete, nevedeme vůbec žádný spor.“

Otázky Václava Moravce, 23. listopad 2014:

„Vy asi víte, že já jsem v Evropském parlamentu hlasoval proti ekonomické dohodě mezi Evropskou unií a Ukrajinou.“

Otázky Václava Moravce, 23. listopad 2014:

„A mně vadí, že najednou my na Ukrajinu jdeme uvalovat všechny ty evropské regulace, které byly i pro Českou republiku tíživé, které byly pro Bulharsko ještě tíživější. A pro Ukrajinu budou ještě tíživější. Já jsem se snažil argumentovat a prostě tady to jsme prohráli. Místo volného obchodu s Ukrajinou máme smlouvu, která na ně uvalí balík obrovských regulací a nařízení.“