Demagog.sk

Přehled výroků

105 výroků

Výzva Seznam Zprávy, 12. říjen 2017:

„My jsme se dohodli na koaliční spolupráci, kdy to bude spolupráce dvou suverénních stran a lidovci v době, kdy měli obavu, že se nedostanou do Sněmovny, tak nás hodili přes palubu.“

Výzva Seznam Zprávy, 12. říjen 2017:

„Dohoda o spolupráci byla s Topkou uzavřena do roku 2016, a když jsme přistoupili k jednání o dalším pokračování, tak nám nebylo nabídnuto nic víc, než že budeme tím přívěskem.“

Výzva Seznam Zprávy, 12. říjen 2017:

„Na svých kandidátkách máme 12 různých uskupení, od SNK-ED až po různá regionální, ty které získávají ve volbách pár procent mnohdy spíš pod procento, tak se pro tyto volby podařilo dát částečně dohromady a myslím, že to tak může pokračovat.“

Výzva Seznam Zprávy, 12. říjen 2017:

„(Na volebním billboardu, pozn. Demagog.cz) Doufám, že si správně pamatuju ten text, který se pod mou fotkou objevuje: ‚odvaha zastavit korupci', a ten odkazuje na to, že jsem byl ve sněmovně ten, který protlačil a do České republiky přinesl zákon registru smluv, což je stěžejní zákon posledního volebního období.“

Výzva Seznam Zprávy, 12. říjen 2017:

„Máme trojku na kandidátce v Praze, Oldu Kužílka, autora zákona o svobodném přístupu k informacím. To je také zlom, který by přinesl maximální transparentnost do české veřejné správy.“

Výzva Seznam Zprávy, 12. říjen 2017:

„Těch tlaků je hodně, firmy, které z toho chtěly vystoupit (ze zákona o registru smluv, pozn. Demagog.cz), od ČEZu, kterému se to podařilo, přes vládní úroveň, přes Budvar, přes různé podniky, které jsou částečně spravované rybníky, je to bilionový rybník, mnozí nechtějí, aby do toho bylo vidět.“

Výzva Seznam Zprávy, 12. říjen 2017:

„Já když jsem vstupoval do pozice lídra, tak jsem říkal, že za svoji povinnost považuji, abych Starosty dovedl do Sněmovny se sedmi procenty, a úspěch myslím, že je kolem deseti procent.“

Výzva Seznam Zprávy, 12. říjen 2017:

„Volby jsou každý rok, v podstatě žijeme v permanentní předvolební době a není to úplně zdravé, ty témata se přesouvají z krajské do celostátní úrovně. (…) Rok co rok máme minimálně jedny volby, tuším až do roku 2027, pokud se nepletu.“

Výzva Seznam Zprávy, 12. říjen 2017:

„Ve chvíli, kdy jen na SZIF máme přes 1000 úředníků, kteří rozdělují nějakých 50 miliard a z toho 15 cestou při té přípravě se nedostane k zemědělcům a zůstane tam, zůstane asi 38.“

Výzva Seznam Zprávy, 12. říjen 2017:

„Elektronizace v Estonsku ušetřila 2 % HDP, v českých poměrech 100 miliard korun.“

Výzva Seznam Zprávy, 12. říjen 2017:

„350 miliard korun odteče na dividendách, protože nejsou motivování, aby tady zůstaly…“

Výzva Seznam Zprávy, 12. říjen 2017:

„(pokr. předchozího výroku) Naopak Česká republika s jejím pomalým soudnictvím a insolvenčními mafiemi je nebezpečná pro mnohé podnikatele, takže přenáší svoje sídla do zahraničí. Linet pana Frolíka, jeden z příkladů. Je myslím v Holandsku, aby se tomu ubránil.“

Výzva Seznam Zprávy, 12. říjen 2017:

„My máme v programu, že bychom měli vstoupit do přístupových jednání, to trvá 3–4 roky minimálně, než budeme v situaci, že řekneme přijímáme euro nebo ne, v tu chvíli, pokud to bude výhodné, tak do toho vstoupit.“

Český rozhlas, 5. říjen 2017:

„…je rozmístěno (zdravotnický materiál, pozn. Demagog.cz) hrozně neefektivně. Jsou oblasti, který díky síle politiků je několik rezonancí a gama nožů, a jsou oblasti, kde se na ně čeká hrozně dlouho.“

Český rozhlas, 5. říjen 2017:

„Já jsem už prosadil zákon o registru smluv, který donutil ke zveřejňování i zdravotnický zařízení a už dneska šetří desítky milionů právě na tom, že je vidět, jak ty peníze tečou nehospodárně.“

Český rozhlas, 5. říjen 2017:

„Rusko v tom, že je to země, která v poslední době porušuje mezinárodní dohody, porušuje mezinárodní smlouvy, mezinárodní právo a tak jako si utrhlo kus Moldavska, jako si utrhlo kus Gruzie, kus Ukrajiny, tak podobným způsobem útočí na Českou republiku. Ono to neútočí jako zbraněmi, které si můžou lidé představovat z 20. století, ale Rusko přezbrojilo na 21. století a je to otázka boje v kyberprostoru, fake news, dezinformací…“

Český rozhlas, 5. říjen 2017:

„A když jsem starostoval, tak, tak měli jsme v obci v podstatě ghetto, kam se sestěhovávali dlouhodobě sociálně nepřizpůsobiví a ti, kteří měli nějaký komplikovaný život, a tam jsme zavedli pravidlo, že, že pravidla musí platit pro všechny stejně a ti, kteří to pochopili a my jsme s nimi pracovali samozřejmě, bavili jsme se s nimi, ti, kteří platili nájem, tak tam jsou a ti, kteří neplatili nájem, tak se museli odstěhovat a tím jsme to ghetto v podstatě dokázali během několika let vyřešit.“

Český rozhlas, 5. říjen 2017:

„Zároveň je ale nutné říct, že i v této chvíli, kdy máme minimální nezaměstnanost, obrovský růst, tak i tak není důchodový účet sanován příjmy, takže se musí dotovat z ostatních oblastí rozpočtu.“

Český rozhlas, 5. říjen 2017:

„…a dokonce jsou projekty, kde, kde nám Evropská unie, a týká se to i vzdělávání, digitalizace, kde nám chtěla pomoct čtrnácti miliardami k tomu, aby byl v České republice internet dostupnější a levnější a tady se tak dlouho dohadoval pan ministr Mládek s panem ministrem Chovancem, ministerstvo vnitra s ministerstvem průmyslu a obchodu, že ty peníze nakonec budeme Evropské unii vracet.“

Český rozhlas, 5. říjen 2017:

„Problém taky je, že jsme často papežštější než papež a že v České republice si předpisy, ať už to jsou ve stravování, nebo i v maloobchodě, přepisujeme daleko přísnější, než od nás Evropská unie požaduje a místo abysme pak jako přiznali naši chybu, tak ještě zaútočíme zpátky na Evropskou unii.“

Český rozhlas, 5. říjen 2017:

„Od poloviny příštího roku díky aktivitě Věry Kovářové a i mojí se podaří to, že už nebudete si muset pro řidičák jít s fotkou z fotolabu, ale stát použije fotku, kterou má, kterou vás fotil na občanku.“

Český rozhlas, 5. říjen 2017:

„…trvalo tři roky, kdy jsem psal ministerstvu dopravy, aby to udělali a oni tři roky psali, že to fakt nejde a až ve chvíli, kdy už jsem se opravdu rozčílil a řekl jsem, že do konce volebního období to jinak nepůjde a ten zákon jsme podali, tak začali říkat, že by to teda snad šlo, ale tak v roce 2021, 2022.“

Český rozhlas, 5. říjen 2017:

„Takže, takže nakonec jsme zatlačili víc a bude to od poloviny příštího roku, což jenom v příštím roce ušetří cestu 400 tisícům lidí, protože za ten rok si má vyměnit necelých 800 tisíc lidí řidičák, tak nějakých 400 tisíc lidí nebude utrácet 120 korun za fotku ve fotolabu a nebude toho úředníka nutit skenovat jejich fotku, když už ji v tom systému stát má.“

Český rozhlas, 5. říjen 2017:

„Nebo se podařilo prodloužit potvrzení na, na účast na zotavovacích akcích (…) děcka musely každý rok si dojít, a to je 200 tisíc dětí ročně, k praktickému lékaři pro potvrzení, že jsou schopni účastnit se tábora, zaplatili průměrně 200 korun, musel je doprovodit jejich zákonný zástupce, který si na to musel vzít dovolenou, a přesto to byl jenom v podstatě papír, který fungoval v tu chvíli pro vodácký tábor, pro vysokohorskou turistiku i pro rekreační týden na Mácháči, takže lejstro. A teď se podařilo, že to bude stačit jednou za dva roky a že to bude součást preventivní prohlídky, což šetří 200 tisíc návštěv lékaře ročně a 40 milionů jenom, jenom v hotovosti těm lidem.“

Český rozhlas, 5. říjen 2017:

„A já si myslím, že v téhle oblasti je potřeba zmínit i to, že my jsme při vstupu do NATO se zavázali, že dvě procenta budeme dávat na obranu, ale obrana nejde chápat úzce jenom v tom, že, že je to na nákup tanků a střeliva, ale to je i otázka vzdělání, výzkumu i vývoje a jedna z oblastí, která by v tomhle mohla posílit, je právě ten výzkum, který by byl otázkou bezpečnostní, protože, protože to je to, o čem jako budeme se rozhodovat v budoucnosti a kde je obrovský prostor pro investice.“