Demagog.sk

Přehled výroků

33 výroků

Otázky Václava Moravce, 30. říjen 2016:

„Pan Ovčáček prokazatelně v několika případech v posledních dnech lhal, a to se teď nebudu bavit o tom sporném případu pana Bradyho, ale případ letoví dispečeři a pozdní příjezd, mně osočoval několikrát, že tu akci na Staroměstském náměstí organizuje pan profesor Tomáš Halík, který s tím neměl nikdy nic společného.“

Otázky Václava Moravce, 30. říjen 2016:

„Na postu kancléře je člověk, který má problémy s majetkovým přiznáním, se střetem zájmů, jeho problémy s bezpečnostní prověrkou, kterou mimo jiné dodnes nemá.“

Otázky Václava Moravce, 30. říjen 2016:

„Jsme parlamentní demokracií a máme tu vládu, která má v Poslanecké sněmovně většinu. Premiér i vláda by měla vyvinout dostatečný tlak na pana prezidenta, aby si určitě věci ujasnil. Vláda má možnosti, jak na prezidenta tlačit, má jich hodně, akorát je bohužel nevyužívá. … Jsou možnosti omezování rozpočtu a jsou další možnosti, kterými lze na prezidenta tlačit, aby k podobným excesům nedocházelo.“

Otázky Václava Moravce, 30. říjen 2016:

„Ta výše platů v kanceláři prezidenta… Ona byla nedávno, a myslím, že až po výroku soudu, zveřejněna na základě intenzívního tlaku veřejnosti. Veřejnost se k tomu nedostala několik měsíců, než bylo zveřejněno, jaké má odměny pan Mynář a další.“

Otázky Václava Moravce, 30. říjen 2016:

„Pan předseda Štěch už reagoval, že je připraven takovou schůzi svolat (kde vysvětlí svůj podpis pod prohlášením vůči Číně po návštěvě dalajlámy — pozn. Demagog.cz).“

Otázky Václava Moravce, 30. říjen 2016:

„Myslím, že pan Rychetský říkal, že na takové prohlášení (vůči Číně — pozn. Demagog.cz) stačí ředitel odboru na ministerstvu, který by takové vyjádření vydal.“

Otázky Václava Moravce, 30. říjen 2016:

„Ale investice Tchajwanu, investice Japonska jsou u nás mnohem větší než investice Číny.“

Otázky Václava Moravce, 30. říjen 2016:

„Z mého pohledu Dana Drábová nemá důvod se rozhodovat, protože služební zákon o té pozici mluví zcela jasně. Služební zákon připouští, že se jakýkoliv státní úředník, jmenovaný státní úředník může stát krajským zastupitelem v neuvolněné funkci.“

Otázky Václava Moravce, 30. říjen 2016:

„My jsme si nechali vypracovat posudek od pana profesora Matese, významného správního právníka, který ve svém posudku jasně konstatuje, že v mandátu nejen Dany Drábové, to se rozhodně netýká (že by nemohla vykonávat post krajské zastupitelky a současně předsedkyně SÚJB — pozn. Demagog.cz), byť ona je mediálně nejviditelnější, ale netýká se to jenom jí, jsou tam další státní úředníci.“

Otázky Václava Moravce, 30. říjen 2016:

„Starostové jsou jedna z mála stran, která své hlavní volební body programu v té minulé vládě prosadili. Já nezapírám skandály a různé a nekalý konec.“

Jiné, 30. září 2016:

„Jihomoravský kraj je hodně zadlužen. Ta zadluženost se blíží 4 miliardám.“

Jiné, 30. září 2016:

„Pokud se podíváme na rozpočtový výhled Jihomoravského kraje, tak se počítá s tím, že každoročně ten dluh bude růst o zhruba 300 milionů.“

Jiné, 30. září 2016:

„Když se podíváme, kolik učňů končí obory s výučním listem, dojdeme k číslu 65 %.“

Jiné, 30. září 2016:

„Konkrétně u nás v Brně výborná škola pro zdravotně postižené Gemini a ta má problém v tom v podstatě, že ta inkluze, to zařazování méně hendikepovaných dětí do běžného školství už probíhá. Podle údajů Jihomoravského kraje v roce 2011 to bylo 71 dětí, v roce 2015 1300 dětí. A konkrétně ta škola začíná mít problém, že jí zřizovatel Jihomoravský kraj jí říká, že pokud nebudete plně naplněni, jste před zrušením.“

Jiné, 30. září 2016:

„U nás na městské části, ta má 47 tisíc lidí, jsme měli v posledních 4 letech obrovské převisy, letos je to první rok, kdy máme všechny děti ve školkách umístěny.“

Jiné, 30. září 2016:

„Individuální dotace a dary, které jsou pod hejtmanem a je to podle výsledků hospodaření za rok 2015 206 milionů ročně. Jiné kraje, jiní hejtmani mívají 10, 15 milionů.“

Jiné, 30. září 2016:

„Rozdělování těchto peněz (navazuje na svůj předchozí výrok — pozn. Demagog.cz) nelze nějakým způsobem dohledat běžně na webových stránkách Jihomoravského kraje.“

Jiné, 30. září 2016:

„Já jsem neřekl, že individuální dary jsou přidělovány přímo hejtmanem. Prochází to Radou JMK, ovšem způsob je nepředvídatelný a nejsou pevná pravidla. Rada to schvaluje na návrh hejtmana.“

Jiné, 27. září 2016:

„Náš kraj se honosí nejvyšší nehodovostí.“

Jiné, 27. září 2016:

„Prachatický hospic dobře znám, také ho léta podporujeme jako město Lišov.“

Jiné, 27. září 2016:

„V poslední výzvě ROPu bylo k rozdělení 116 milionů korun.“

Jiné, 27. září 2016:

„48 milionů korun je částka, kterou dalo v součtu město České Budějovice a Jihočeský kraj do letiště v letošním roce. V loňském roce odbavilo Jihočeské letiště celých 116 platících cestujících. V letošním roce do srpna 60 platících cestujících. Takže my jsme 200 platících cestujících odbavili za 48 milionů korun. 240 tisíc korun na cestujícícho.“

Jiné, 27. září 2016:

„Zatímco vy tvrdíte, že teď máte ve hře čínského partnera pro letiště, který sem bude dovážet čínské zboží do e-shopů, v tu samou dobu říká pan ředitel Jihočeského letiště, že není ambice létat za oceán.“

Jiné, 23. září 2016:

„Bavil jsem se teďka se zástupci Czechinvestu a vylidňujeme se zhruba do 35 let. Lidé kolem 35-40 let se začali do kraje vracet.“

Jiné, 23. září 2016:

„Když si srovnáte stránky kraje a stránky Zlína, tam máte všechny rozpočty, nebo kam se dávají peníze přímo hned na první stránce. Kraj má pouze, já tomu říkám "pseudo rozklikávací rozpočet", je to vlastně jen portál MInisterstva financí, je schovaný hluboko ve stránkách a je velmi nepřehledný.“