Demagog.sk

Přehled výroků

14 výroků

Jiné, 30. duben 2014:

„VM: Lisabonská reformní smlouva rozlišuje celkem 3 typy dělby pravomocí mezi členskými státy EU28 a mezi orgány Unie. (odpověď) Hannig: Tak je tam Evropský parlament, který tedy schvaluje všechny ty záležitosti, co připravuje Evropská komise, která je vlastně dalo by se říct jakoby vláda, a potom je tam Rada Evropy.“

Jiné, 30. duben 2014:

„Co Vám, Petře Hannigu, říká sousloví Strategie Evropa 2020? Je to vlastně, teď bylo od 2007 do 2014 a teď bude vlastně období 2014 — 2020.“

Jiné, 30. duben 2014:

„My jako Strana zdravého rozumu už od 2002 jsme říkali, že nelze rušit mateřské školky.“

Jiné, 30. duben 2014:

„Strašně se rozvírají nůžky. 60 % střední třída, většina pořád klesá. Ty oligarchové mají pořád čím dál tím víc a nezaměstnaní narůstaj.“

Interview Daniely Drtinové, 24. září 2013:

„Suverenita už před třemi lety navrhovala něco dělat s těmi byty OKD, protože vlastně podnikatelé OKD v čele s panem Bakalou získali ty byty tak trochu, tak trochu, dalo by se říct, ne košér.“

Interview Daniely Drtinové, 24. září 2013:

„Podívejte se, vlastně OKD nebo pan Bakala spoustu těch peněz používal na třeba sponzorování ODS, TOP 09, na Knihovnu Václava Havla a tak dále.“

Interview Daniely Drtinové, 24. září 2013:

„My tam máme bod v programu, kontrolu, státní kontrolu nebo aspoň převážnou většinu nad, nad zdroji. To znamená nad vodou, elektrickou energií, uhlím a tak dál.“

Interview Daniely Drtinové, 24. září 2013:

„Ten prezidentský systém funguje velice dobře ve Spojených státech, ve Francii…“

Interview Daniely Drtinové, 24. září 2013:

„Tak my máme totiž přímou demokracii v našem programu už od roku 2006. A máme tam nejenom přímou volbu prezidenta, ale i starostů a tak dále.“

Interview Daniely Drtinové, 24. září 2013:

„Suverenita je jediná strana, která toto prosazuje (trest smrti — pozn. Demagog.cz)…“

Interview Daniely Drtinové, 24. září 2013:

„Zrovna v severních Čechách, tam je problém s těmi nemocemi a tak. Ruší se tam důležitý nemocnice jako třeba v Lounech, teď se spojují nemocnice, to znamená, že se v podstatě rušej.“

Interview Daniely Drtinové, 24. září 2013:

„No, my jsme přesně 31. května tohoto roku na takovém neformálním setkání v Bakově nad Jizerou s paní Bobošíkovou hovořili, pač předtím jsme dlouho nehovořili, a nabídli jsme tu spolupráci a ona ji odmítla.“

Interview Daniely Drtinové, 24. září 2013:

„To je problém médií, já jsem na to upozorňoval, protože Suverenita už před třemi lety byla, jsem byl předsedou já stále. Paní Bobošíková byla tehdy předsedkyní Politiky 21.“

Interview Daniely Drtinové, 24. září 2013:

„KSČM je strana, která je tady pořád v parlamentu, takže KSČM už je v systému.“