Demagog.sk

Přehled výroků

3 výroků

Interview Daniely Drtinové, 3. říjen 2013:

„Evropská unie stále trpí to, že některé země, Lucembursko, Belgie a snad i Holandsko, že mají menší prostě sazby, daňové sazby a tak nízké, že tam utíkají některé firmy, převádějí tam svoje sídla.“

Interview Daniely Drtinové, 3. říjen 2013:

„No, když se tehdy, je to asi 2 roky, když jsem mluvil o těch odposleších, které vlastně měla sledovat BIS, tak ten vedoucí pracovník, který o tom mluvil, tak jste se nedověděla, jestli vlastně oni to mají, nebo nemají a tak dále, ty odposlechy. Jestli to je jejich povinnost, není povinnost. A vůbec jsme se nic pořádně nedověděli.“

Interview Daniely Drtinové, 3. říjen 2013:

„Já si myslím, že poplatky ve zdravotnictví v podstatě snižují důstojnost jak těch pacientů, tak těch lékařů, protože z toho lékaře nebo zdravotníka, jednou to pan doktor Hnízdil nazval, jako že to jsou vlastně jako zaměstnankyně veřejných záchodků nebo, že oni berou peníze po 30 korunách, nemá to velký ekonomický smysl.“