Demagog.sk

Přehled výroků

1 výroků

Jiné, 6. říjen 2014:

„Naše město nezpracovalo žádnou podrobnou studii, my se bavíme o tom, kolik přibližně je heren, jaké jsou přibližně výnosy, ale je to pravda? Jaké jsou dopady na obyvatele, jaké jsou dopady právě v těch průvodních jevech. My to nevíme.“