Demagog.sk

Přehled výroků

31 výroků

Výroky od čtenářů, 1. prosinec 2014:

„Arcibiskup pražský, hlava katolické církve v Čechách a na Moravě, František Tomášek, státu za tento dar v srpnu 1991 poděkoval — jak již jsem řekl — a sdělil, že další majetky už katolická církev žádat nebude. Prohlásil doslova: To je poslední nárok, který církev vznáší. To je poslední nárok, který církev vznáší.“

Jiné, 31. prosinec 2013:

„Já vycházím z toho, že mám něco jako poslání (…) možná od nějaké nejvyšší bytosti, takže předpokládám, že dokážu sociální demokracii vyvést ze situace, ve které byla.““

Interview Daniely Drtinové, 27. září 2013:

„A to je to, že dnes ministerstvo průmyslu a obchodu vytipovalo ideální partnery jako země pro nás, například Čínu, Rusko, Brazílii, Indii, a ministerstvo zahraničí vytipovalo státy jako Afghánistán, Mongolsko.“

Interview Daniely Drtinové, 27. září 2013:

„Máme zpracovaný program na dlouhodobé fungování státu i na vyvedení státu z krize. První věc, kvalitní čerpání evropských peněz. Určitě druhá věc, která se týká korupce ve veřejných zakázkách, i na toto máme vytvořený program, který se týká dvou úřadů. Jedním z nich by byl takzvaný úřad státní expertízy, který by vůbec zkoumal, jestli ta daná veřejná zakázka má smysl. Druhým úřadem by byl takzvaný centrální úřad pro veřejné zakázky, který by dohlížel na to, jak ta zakázka funguje. A třetí, takovým konečným bylo vyvěšení všech těchto zakázek samozřejmě na internetu, aby k nim měl každý přístup.“

Interview Daniely Drtinové, 27. září 2013:

„…jsme osmá nejméně zadlužená země z Evropské unie.“

Interview Daniely Drtinové, 27. září 2013:

„Například v Německu tato kvóta je někde, někde od 8 tisíc eur za rok, jakmile je ten rámec překročen, tak je to vždycky o 2 procenta navíc.“

Interview Daniely Drtinové, 27. září 2013:

„Tak s druhým pilířem, my jsme byli zásadně proti druhému pilíři.“

Interview Daniely Drtinové, 27. září 2013:

„…dnes už je na sociálním pojištění deficit něco kolem 40 miliard. On je paradox na tom to, že dříve tomu tak nebylo. Na přelomu roku 2007 a 2008 tam byl přebytek 50 miliard korun. Ten deficit se stal, a to z důvodu Topolánkovy vlády, kdy v té době snížil pan Topolánek sociální pojištění u podnikatelů.“

Interview Daniely Drtinové, 27. září 2013:

„A to právě z toho důvodu, že nemocnice nakupují zbytečné drahé zařízení a přístroje. Například jsem se setkala s nemocnicí, kde si… v jednom kraji, kde si zakoupili magnetickou rezonanci, o 20 kilometrů dál byla nemocnice, která už ji měla.“

Interview Daniely Drtinové, 27. září 2013:

„Léčiva jsou velmi drahá pro Českou republiku. Ten problém se týká výrobců léčiv, kteří nám prodávají s kurzem za euro 31 korun.“

Interview Daniely Drtinové, 27. září 2013:

„Tereza BERNARDOVÁ: Tak například kvóty pro ženy v politice. Daniela DRTINOVÁ: Ty jsem v programu neviděla. Tereza BERNARDOVÁ: Jsou v programu.“

Partie, 28. duben 2013:

„Ta země se dostala (během setrvání Miroslava Kalouska na postu ministra financí, pozn.) do hospodářského poklesu, máme více než stamilionové deficity každoročně, (…) klesá nám reálná průměrná mzda, reálné důchody, klesá nebo stagnuje produktivita práce, (…) v loňském roce klesnul průmysl, dlouhodobě klesá stavebnictví.“

Partie, 28. duben 2013:

„Německo, dokonce Německo rostlo v posledních 3 letech výtečným způsobem 3,7 procenta, 3 procenta, téměř i procento loni.“

Partie, 28. duben 2013:

„My jsme se dostali do poklesu. Slovensko roste, Rakousko roste, Polsko roste.“

Partie, 28. duben 2013:

„Chtěl bych jenom připomenout, že za té vlády Mirka Topolánky byly excesy typu Melčák, Pohanka, Snítilý, to byli lidé, kteří přeběhli ze dne na den do vládního tábora podporované vládou.“

Partie, 28. duben 2013:

„Ještě se nestalo, že bych někdy hlasoval proti tomu programu, za který jsem byl zvolen a který dál nějakým způsobem nesu a nesu ten étos toho programu, na rozdíl třeba od té strany, které jsem předsedal, ta to vždycky nedělá.“

Partie, 28. duben 2013:

„Tak já si vzpomínám teďka na jednu maličkost, možná maličkost, pro mě to maličkost není, pro mě je to jedna ze zásadních věcí, já si myslím, že sociální demokracie ve svém programu nikdy neslibovala například to, že bude vysílat vojáky do zemí, do kterých nám nic není, jako například do Mali (…) a proto většina sociálnědemokratických poslanců zvedla ruku, já bych pro takovou věc nikdy nezvedl ruku.“

Partie, 28. duben 2013:

„Nevím, co tam (v Mali, pozn.) naši vojáci dělají, vím, že to bude stát čtvrt miliardy korun během roku a půl.“

Partie, 28. duben 2013:

„Tak třeba podpora sportu, na konci roku, jestli mě paměť neklame, na konci roku 2011 podpořili sociální demokraté návrh ministra financí Kalouska, takže sport byl připraven o velké peníze v řádech set milionů korun, to myslím, že také byla věc, která nebyla v programu sociální demokracie, my jsme naopak tyto věci prosazovali.“

Partie, 28. duben 2013:

„Určitě sociální demokraté taky, taky neměli ve svém programu to, že, že budou proti poplatku za pobyt v nemocnici, respektive, že budou prosazovat zachování tohoto poplatku (…) Ne, nebylo to tam, ne, to je až v tom dnešním programu, ale v tom programu, s kterým šla sociální demokracie do voleb v roce 2010, to tam nebylo, tam byl zrušení těchto poplatků, všech poplatků.“

Partie, 28. duben 2013:

„Ale ten člověk (Mládek, který urážel živnostníky, pozn.) je tam dál v tom širším vedení, které představuje stínová vláda.“

Partie, 28. duben 2013:

„Já jsem v té straně Národních socialistů, byť tehdy pod jiným názvem v letech 70 až 86 byl, tak něco o tom vím, je to strana doktora Edvarda Beneše.“

Partie, 28. duben 2013:

„Agentura Sanep nám prakticky v celé druhé polovině minulého roku ukazovala, že máme volební preference někde mezi 3, 4 procenty, poslední měření asi 14 dní, tak 2,9.“

Partie, 28. duben 2013:

„(…) pan inženýr Jaromír Novotný, který dlouhá léta byl náměstkem ministra obrany, pak dokonce prvním náměstkem, vedl tu vojenskou část jednání o vstupu republiky do NATO, byl 5 let velvyslancem v Japonsku, 5 let v Indii, (…)“

Partie, 28. duben 2013:

„Já jsem už rok a půl nebyl v Otázkách Václava Moravce.“