Demagog.sk
 

Vyjádření serveru Demagog.CZ k článku časopisu Reflex

10. duben 2014

Vyjádření serveru Demagog.CZ k článku «Lhářů král je…» uveřejněném v časopisu Reflex 10. dubna 2014

Demagog.CZ si váží zájmu českých medií o výsledky jeho práce. Usiluje ale o to, aby jeho výstupy byly přejímány korektně a bez dezinterpretací. Uvádíme proto na pravou míru některé informace, které o nás publikoval časopis Reflex.

- V prvé řadě, Demagog.CZ slovo lež nikdy nepoužíval a používat nebude. Lež je záměrné uvádění diváka v omyl. Demagog.CZ však nemůže odlišit, zda se jedná skutečně o vědomé "lhaní" či pouhé přeřeknutí, nevědomost nebo jiné neintencionální zavinění.

- Žádný z pracovníků Demagog.CZ neposkytl časopisu rozhovor. Uvedené citace našeho stážisty Karla Garguláka pocházejí z rozhovoru pro server MUNI a jsou uvedeny bez řádného odkazování na původní zdroj.

- Jsme si velmi dobře vědomi problematičnosti srovnávání jednotlivých politiků. Odkazovaná bilance za rok 2013 byla možná pouze za specifických podmínek, kdy prezidentští kandidáti a lídři sněmovních voleb dostali stejný mediální prostor a víceméně identické množství tematických okruhů, které se v daných pořadech probíraly. Ve většině případů se Demagog.CZ jakékoliv komparaci statistik hodnocených výroků mezi jednotlivými politiky vyvaruje a varuje před problematičností takovýchto srovnání. Na nevyrovnanost odeznělých výroků a neporovnatelnost kandidátů, na které naráží citovaný "internetový publicista"(rovněž bez řádného odkazu), upozorňujeme již od vzniku projektu. Jedná se o Michala Kašpárka, kterého jsme v kontextu reakce na rozporovaný článek kontaktovali a jenž neuvedení svého jména a svého textu považuje za “lajdáctví”. 

- Tomio Okamura a Jana Bobošíková se v našich analýzách objevují přibližně se stejnou frekvenci jako ostatní politici. Relevantnější politické figury se přirozeně dostávají častěji na televizní obrazovky a tím i na stránky projektu. Demagog.CZ nicméně hodnotí politiky napříč politickým spektrem a především pak před volbami je důraz na proporcionalitu výstupů ještě větší. Odmítáme tedy, že bychom si záměrně vybírali ve větší míře politiky hnutí Úsvit či jakékoliv jiné strany.

Za tým Demagog.CZ — Karel Gargulák, David Kopecký, Jan Tvrdoň.