Demagog.cz

Dlouhodobá (ne)předvídatelnost vlády - Zbyněk Stanjura, Petr Gazdík, Jeroným Tejc, Pavel Kováčik, Kateřina Klasnová

V nejnovějších Otázkách Václava Moravce byli po delší době zástupci pěti politických stran a po měsíci nebyla tématem otrava methanolem. Hlavním bodem diskuze byly nejasnosti ohledně sazby DPH, hrozba jednotné sazby ve výši 17,5% DPH, návrhy opozice na alespoň zachování současného stavu a obecně obrovská legislativní nejistota především v daňové oblasti v posledních letech. Ve studiu diskutovali Zbyněk Stanjura (ODS), Petr Gazdík (TOP09), Jeroným Tejc (ČSSD), Pavel Kováčik (KSČM) a Kateřina Klasnová (VV). Nejaktivnějšími diskutéry byla Kateřina Klasnová a Zbyněk Stanjura, v těsném závěsu s Jeronýmem Tejcem. Pavel Kováčik a Petr Gazdík byli, co se množství projevu týče, spíše v pozadí. 

Ověřili jsme
Otázky Václava Moravce ze dne 7. října 2012 (moderátor Václav Moravec, záznam)

1 z celkově 31 ověřených výroků

Pavel Kováčik

Pavel Kováčik

Dvě třetiny občanů dneska už nemají z čeho šetřit.

Z údajů které se nám podařilo dohledat z veřejných zdrojů dohledat, že domácnosti v ČR mají úspory ve srovnání s Evropou relativně nižší, Na druhou stranu se od roku 1993 úspory domácností zečtyřnásobily. Další průzkum zase ukazuje, že česká domácnost má průměrně naspořeno peníze na dva měsíce a devět dn ů, tento výzkum také ukazuje, že průměrná české domácnost si může dovolit ušetři pětinu svých příjmů. Žádný z těchto průzkumů ale neukazuje, že by většina domácností, či dokonce dvě třetiny domácností nebyly schopny ušetřit peníze ze svého příjmu. Ukazují pouze míru z jakou domácnosti šetří, nikoliv už, jestli některé domácnosti vůbec mají z čeho šetřit, proto ani nemůžeme určit, jestli skutečně dvě třetiny občanů nemají z čeho šetřit, ale pouze průměrnou hodnotu úspor české domácnosti.