Demagog.cz

Dlouhodobá (ne)předvídatelnost vlády - Zbyněk Stanjura, Petr Gazdík, Jeroným Tejc, Pavel Kováčik, Kateřina Klasnová

V nejnovějších Otázkách Václava Moravce byli po delší době zástupci pěti politických stran a po měsíci nebyla tématem otrava methanolem. Hlavním bodem diskuze byly nejasnosti ohledně sazby DPH, hrozba jednotné sazby ve výši 17,5% DPH, návrhy opozice na alespoň zachování současného stavu a obecně obrovská legislativní nejistota především v daňové oblasti v posledních letech. Ve studiu diskutovali Zbyněk Stanjura (ODS), Petr Gazdík (TOP09), Jeroným Tejc (ČSSD), Pavel Kováčik (KSČM) a Kateřina Klasnová (VV). Nejaktivnějšími diskutéry byla Kateřina Klasnová a Zbyněk Stanjura, v těsném závěsu s Jeronýmem Tejcem. Pavel Kováčik a Petr Gazdík byli, co se množství projevu týče, spíše v pozadí. 

Ověřili jsme
Otázky Václava Moravce ze dne 7. října 2012 (moderátor Václav Moravec, záznam)

5 z celkově 31 ověřených výroků

Kateřina Klasnová

Kateřina Klasnová

Sociální demokraté a Věci veřejné předkládají pozměňovací návrhy aby DPH zůstalo 14 a 20%.

Přestože k původnímu návrhu zákona, který zavedl sazbu 17,5 %, podal srovnatelný pozměňovací návrh pouze Jiří Dolejš z KSČM (zde, .doc, str. 8), k pozdější úpravě zákona o DPH, která (k 9.říjnu 2012) čeká na projednání v Senátu podali návrhy také Adam Rykala (ČSSD) a Michal Babák (VV). Texty obou návrhů (.doc, str. 4,5 a 13) zahrnují zachování dvou oddělených sazeb daně.

Kateřina Klasnová

Kateřina Klasnová

Je zcela zjevné a za druhý kvartál bylo zcela patrné, že Ministerstvo financí nevybralo tolik peněz na zvýšení DPH.

Výrok předsedkyně posl. klubu VV je na základě dohledaných veřejných informací MFČR hodnocen jako pravdivý.

Ministerstvo financí zveřejnilo pokladní plnění státního rozpočtu za období leden až červen 2012. Co se týká DPH, tak uvádí: "Inkaso DPH představovalo 92,1 mld. Kč, tj. 41,6 % rozpočtu, což je o 6,9 procentního bodu nižší plnění než v červnu minulého roku. Meziročně kleslo o 2,5 mld. Kč, tj. o 2,6 %. Rozpočet počítá s růstem o 15,5 % proti skutečnosti roku 2011." Je tedy zcela zjevné, že výběr DPH velmi významně zaostává za očekávanou predikcí výběru daně a to za oba kvartály roku 2012. Na základě tohoto zjištění hodnotíme výrok Kateřiny Klasnové jako pravdivý.

Kateřina Klasnová

Kateřina Klasnová

Pro tento rok se zvýšilo DPH na 14 a 20% a neznamenalo to výběr. Naopak. Klesla koupěschopnost domácností, občané utrácejí v zahraničí.

Na základě zákona č. 370/2011 Sb. přijatého dne 6. listopadu 2011 bylo od 1. ledna 2012 navýšeno DPH na 14% v případě snížené sazby a u základní sazby daně bylo ponecháno 20%.

Již na počátku roku 2012 se však v prognóze České národní banky objevil závěr, že v roce 2012 banka očekává stagnaci reálných mezd a vzhledem k navýšení DPH nižší kupní sílu obyvatel, jak uvádí server E15.cz. V září 2012 pak informoval ekonomický server ČTK Finančnínoviny.cz o poklesu reálných mezd, tudíž poklesla i kupní síla obyvatel.

Je také pravda, že občané vyřizují nemalou část svých pohledávek v zahraničí. Nutno však poznamenat, že tento trend má dlouhodobější charakter.

Výrok tedy na základě výše uvedeného hodnotíme jako pravdivý.

Kateřina Klasnová

Kateřina Klasnová

V daňovém balíčku ještě nejsme přece v prezidentském vetu. Tam jsme ve chvíli, kdy nám vrátil zcela stejný, identický daňový balíček premiér a znovu o něm hlasujeme.

Výrok Kateřiny Klasnové je hodnocen na základě dohledané legislativy z webu Poslanecké sněmovny jako pravdivý.

Tzv. daňový balíček, tedy komplex opatření, který obsahuje mimo jiné zvýšení sazeb DPH, byl po vrácení Senátem Poslaneckou sněmovnou zamítnut 5. září 2012. Prezident Klaus jej tedy ani vetovat nemohl.

Opětovně byl tento zákon předložen do Sněmovny a prošel 1. čtením 18. září 2012. To, že jde o identický návrh, dokumentují slova ministra financí Kalouska, která pronesl při projednávání 18. září: " Dámy a pánové, dovolte, abych jménem vlády předložil soubor novel zákonů, které tato Sněmovna již projednávala v prvním, ve druhém a ve třetím čtení. Byly Poslaneckou sněmovnou schválené, nebyly však Poslaneckou sněmovnou schválené poté, co je vrátil Senát." Výrok Kateřiny Klasnové tak přesně pojmenovává jak fakt, že daňový balíček nebyl vetován prezidentem (jelikož vetován být ani nemohl), tak i fakt, že vláda předložila do Sněmovny identický text, který je aktuálně projednáván.