Demagog.cz

Extremismus, radikalismus a migrační krize

Nedělní relace Otázky Václava Moravce představila zbrusu nový tandem. V křeslech zasedli ministr vnitra Milan Chovanec a předseda Strany zelených Matěj Stropnický. Řeč zabrousila mimo jiné právě k jeho dřívějšímu působení v radě hlavního města Prahy. Nevyhnuli se ale ani již obligátnímu tématu imigrace a konfliktu v Sýrii, kde oba politici vytáhli z rukávu i několik čísel. Některá z nich však nebyla vytažena z toho pravého rukávu. Oba politici si tak připsali na své konto zavádějící i nepravdivý výrok. Jestli byl ministr Chovanec příliš přísný k řeckým snahám o zastavení migrace či zda Matěj Stropnický správně vyčíslil počet cizinců pobírajících podporu v nezaměstnanosti, to se dozvíte v odůvodněních našich výroků.

Ověřili jsme
Otázky Václava Moravce ze dne 13. března 2016 (moderátor Václav Moravec, záznam)

1 z celkově 30 ověřených výroků

Milan Chovanec

Milan Chovanec

Já jsem se pokoušel o to, aby policie posoudila nošení šibenic jako minimálně přestupek nebo trestný čin.

K případu šibenic na pražské demonstraci dne 1. července 2015 existuje oficiální vyjádření ministra Chovance. To je však v právním hodnocení velmi zdrženlivé, o přestupcích nebo trestném činu nepadlo slovo.

Jiné bylo ale vyjádření v listopadu 2015, kdy se ministr vyslovil, že pokud doprovázely šibenice nenávistné projevy nebo hesla, šlo by de facto o trestný čin.

Vzhledem k zákonnému vymezení kompetencí je však výrok Milana Chovance přinejmenším problematický. Vliv ministra vnitra na práci policie je totiž značně omezený. Prvotní práce policie spadá pod fázi prověřování (§ 158an trestního řádu.) Tato fáze v případě, že situace nesvědčí o spáchání trestného činu, může být skončena odevzdáním věci orgánu příslušnému k projednání přestupku nebo jiného správního deliktu (dle § 159a odst. 1 písm. a).

Ministerstvo vnitra se však z vlastní iniciativy obrátilo na Prahu 1 s podezřením ze spáchání přestupku proti občanskému soužití a pro podezření z porušení shromažďovacího zákona.Úřad městské části Praha 1 ale makety šibenic za přestupek nepovažuje. Ministr Chovanec toto rozhodnutí neakceptoval a okamžitě reagoval v tom smyslu, že po prostudování materiálu se odvolá, bude-li to na místě. Později své odhodlání odvolat se potvrdil. Toto však nelze kvalifikovat jako snahu přispět policii k posouzení případu jako přestupek či trestný čin.

Ministr vnitra totiž ani fakticky nemá nástroj, který by mu toto umožňoval. Pokud by policisté nesprávně situaci nepředali k řešení jako přestupek, nezahájili trestní stíhání za trestný čin, případně by situaci neřešili vůbec, šlo by o porušení jejich zákonných povinností, což by však řešila Generální inspekce bezpečnostních sborů. Je možné, že ministr vnitra apeloval na policii k řádnému prošetření. Jelikož vedení fáze prověřování je však ve výlučné gesci policie a státního zastupitelství, jak objasňuje § 158 trestního řádu, není přímé vedení těchto orgánů možné. Bylo by nezákonným zásahem do jejich činnosti, kdyby se řídili pokyny ministra vnitra a nikoli zákonem.

Výrok tedy hodnotíme jako zavádějící, neboť ministr se sice v tomto směru vyjádřil, nemohlo to však mít vliv na posouzení a právním hodnocení případu.