Demagog.cz

Interview s předsedou Pirátů o sto letech republiky i vládě v Praze

Předseda Pirátů Ivan Bartoš ve studiu ČT 24 mluvil o oslavách 28. října, prezidentských vyznamenáních a o služebním zákoně. Jak si vedl po faktické stránce?

Ověřili jsme
Interview ČT24 ze dne 30. října 2018 (moderátor Daniel Takáč, záznam)

2 z celkově 24 ověřených výroků

Ivan Bartoš

Ivan Bartoš

Když máte na ministerstvu někoho, nějakého podřízeného již úředníka, který neplní úkoly, které jsou mu udělené, tak vy máte kárné řízení, máte opravné prostředky. Když se chcete někoho fakt zbavit, tak dostane jednu důtku, druhou důtku za nějakou banalitu (...), a ten člověk odchází.

Zákon o státní službě obsahuje ve čtvrté části o kárné odpovědnosti úředníků přesná nápravná opatření pro případ porušení služební kázně. Podezření ze zneužití těchto prostředků bylo např. u bývalého protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila. Zneužití však nemůžeme prokázat.

skrýt celé odůvodnění

Předseda Bartoš se vyjadřuje k novele Zákona o státní službě, jehož cílem je depolitizace státního úřednického aparátu. Ve výroku kritizuje nefunkčnost současného zákona a možnost ohýbání jeho paragrafů k „odstraňování nepohodlných osob“.

Konkrétně Bartoš naráží na Část 4 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, která se věnuje kárné odpovědnosti. V případě zaviněného porušení služební kázně je dle § 89 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě úředníkovi uloženo kárné opatření. Těmito opatřeními jsou podle odstavce 2:

a) písemná důtka,

b) snížení platu až o 15 % na dobu až 3 kalendářních měsíců,

c) odvolání ze služebního místa představeného, nebo

d) propuštění ze služebního poměru.

Opatření c) a d) lze pak podle § 89 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě uložit jen „za zvlášť závažné kárné provinění, zejména pokud státní zaměstnanec porušoval služební kázeň dlouhodobě, svým jednáním způsobil zvlášť závažný následek nebo jednal ze zavrženíhodných pohnutek“.

Opravné prostředky pro nápravu činnosti státních úředníků tedy ze Zákona o státní službě vyplývají.

Co se týče otázky zneužívání Zákona o státní službě k odstraňování nepohodlných osob, uvedl předseda Bartoš případ bývalého protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila. Ten odešel z funkce v červenci 2018 na vlastní žádost. Podle serveru iDnes.cz Vobořil kritizoval Andreje Babiše za plán snížit daňovou sazbu u točeného piva na sníženou úroveň, která platí například pro léky. Server iDnes zároveň ve stejném článku z 21. ledna 2018 uvádí: „Podle několika zdrojů MF DNES dostal ještě před svátky důtku za špatné čerpání dovolené. Více důtek může znamenat propuštění. To komentovat nechtěl (Vobořil, pozn. Demagog.cz).“

Zda ke zneužití Zákona o státní službě prostřednictvím důtek skutečně dochází, však nemůžeme ověřit.

Ivan Bartoš

Ivan Bartoš

My se teď účastníme i sněmovní protikorupční skupiny, kde jsou zástupci všech stran, kde se ta legislativa diskutuje, aby tam byl konsensus. Tak tam se teď vyjednala takzvaná verze „Tři konsensuální", která skutečně umožní, aby když prostě probíhá vyšetřování typu „Já si beru kauzu Rath", tak by novináři ani nemohli psát o tom, že tato kauza probíhá.

Na rozdíl od existence Oddělení boje s korupcí či Pracovní skupiny pro posouzení legislativy v otázkách protikorupčních opatření existenci tzv. Tři konsensuální verze nemůžeme prokázat.

skrýt celé odůvodnění

Oddělení boje s korupcí je organizačním útvarem Úřadu vlády České republiky. Činnost tohoto oddělení musí být v souladu se Statutem a Jednacím řádem Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Rada byla zřízena usnesením vlády z 30. července 2017.

Ivan Bartoš zmiňuje Pracovní skupinu pro posouzení legislativy v otázkách protikorupčních opatření. Ta byla založena předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). Cílem této skupiny je formou diskuzních fór pro jak členy politických stran, neziskových organizací, tak i veřejnosti nalézt konsenzus při schvalování protikorupčních zákonů. Scházet by se měli zájemci o projednávání návrhů aktuálních zákonů zhruba jednou měsíčně a již prvního jednání, konaného 1. února 2018, se zúčastnili představitelé vícero politických stran.

O existenci zmiňované verze, jež by umožňovala například informační embargo, ve veřejném mediálním prostoru není zmínky.