Demagog.cz

Jana Černochová a Alexander Černý

Výdaje na obranu - takové bylo téma Speciálu Českého rozhlasu Plus, ve kterém se setkala předsedkyně s místopředsedou sněmovního Výboru pro obranu. Jana Černochová (ODS) a Alexander Černý (KSČM) mluvili zejména o 10 miliardách korun, které byly na návrh KSČM odebrány z obranného rozpočtu. Kolik peněz stát dává na obranu a kolik na slevy na jízdném? A co si o tom myslí komunisté? Dozvíte se v naší nejnovější analýze.

Ověřili jsme
Speciál ČRo Plus ze dne 8. února 2021 (moderátor Jan Burda, záznam)

2 z celkově 11 ověřených výroků

Jana Černochová

Jana Černochová

Byli to oni, kteří říkali: „Pokud by se ty finanční prostředky do armády vracely a šly na platy, tak s tím problém nemáme.“ To říká pan předseda Filip, říkal mi to i pan kolega Luzar, se kterým jsem byla v nějaké debatě. !

Jana Černochová mluví o prostředcích, které byly dle požadavku KSČM odňaty Ministerstvu obrany. Komunisté požadují, aby byly použity na boj s pandemií covidu-19, což mohou být i odměny zapojeným vojákům, ne ale platy obecně.

skrýt celé odůvodnění

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila 18. prosince 2020 návrh zákona o státním rozpočtu pro rok 2021. Pro něj hlasovali poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Komunisté svou podporu rozpočtu podmiňovali škrty 10 miliard korun pro Ministerstvo obrany, které byly nakonec přesunuty do rozpočtové rezervy. Andrej Babiš přislíbil, že k navrácení této částky zpět do rozpočtu obrany dojde v lednu. Tento závazek však vláda nedodržela, ministerstvu vrátila na konci ledna pouze 5 miliard korun, o zbylých pěti miliardách chce rozhodnout pravděpodobně v únoru.

KSČM požadovala, aby se přesunuté finanční prostředky použily na pomoc v souvislosti s pandemií covidu-19 místo nákupu vojenské techniky. Miloslava Vostrá (KSČM) koncem roku uvedla, že „převedené peníze mohou samozřejmě být využity v resortu obrany, například pro vojáky, kteří pomáhají v nemocnicích“. 

Dle slov předsedy KSČM Vojtěcha Filipa z konce ledna pak finance mají jít na „odměny pro zdravotníky a vojáky, kteří v nemocnicích a dalších zařízeních pomáhají se zvládáním epidemie covidu“. Již v prosinci 2020 také Vojtěch Filip požadoval, aby byly peníze použity „spíše na to, že armáda pomůže zdravotníkům, sociálnímu systému v řešení pandemie covidu, než aby udělala nákupy“. O měsíc později pak hovořil o „krytí jiných povinností, které jsou ve zdravotnictví, anebo vůbec v boji proti covidu-19“.

debatě DVTV v prosinci poslanec KSČM Leo Luzar hovořil o navrácení peněz obraně v roce 2021 (video, čas 6:46), avšak ohledně vrácení těchto prostředků prostřednictvím platů armádě se nezmínil.

Představitelé KSČM se tedy opravdu vyjádřili, že finance přesunuté do rezervy rozpočtu by se mohly vrátit armádě, avšak pouze jako odměny pro vojáky pomáhající se zvládnutím pandemie covidu-19. Komunisté nevyjádřili souhlas s vrácením prostředků armádě podle plánu vlády nebo s jejich využitím na běžné platy v armádě, jak svým výrokem naznačuje poslankyně Černochová.

Jana Černochová

Jana Černochová

Pan premiér přislíbil, že do konce února ty finanční prostředky budou vráceny.

Premiér Andrej Babiš řekl, že o sumu 5 miliard, která byla přislíbena rozpočtu Ministerstva obrany, „vojáci nepřijdou“. Neslíbil ovšem, že se tak stane do konce února. Pouze se vyjádřil, že předpokládá vrácení do tohoto termínu.

skrýt celé odůvodnění

Při schvalování státního rozpočtu pro rok 2021 vláda vyhověla požadavku KSČM a snížila částku původně plánovanou pro armádu o 10 miliard Kč. Tyto peníze vláda přesunula do rozpočtové rezervy, ale tvrdila, že hned v lednu je opět vrátí do rozpočtu armády. Na jednání vlády 4. ledna k vrácení nedošlo. Až 27. ledna vláda schválila vrácení poloviční částky, tj. 5 miliard Kč. Sněmovní výbor pro obranu vyzval vládu, aby do konce února armádě vrátila i druhou polovinu peněz. 

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že poslankyně Černochová svůj výrok pronesla v kontextu diskuse o vrácení zbývajících 5 miliard do armádního rozpočtu. Premiér Babiš se k vrácení této sumy Ministerstvu obrany vyjádřil několikrát. Pro Českou televizi na konci ledna neurčitě uvedl (čas 13:35), že zbylých 5 miliard „se vyjasní po analýze nároků jednotlivých resortů včetně obrany, předpokládám, že to bude příští měsíc“. Jasnější vyjádření zaznělo z jeho úst pro CNN Prima News, když uvedl (čas 0:23): „(…) vojáci o tu částku nepřijdou, teďka je otázka jen toho načasování, já předpokládám, že by to mělo být příští měsíc.“

Jak plyne z druhé uvedené citace, Babiš skutečně slíbil vrátit sumu 5 miliard Ministerstvu obrany. Slib, že se tak stane do konce února, z jeho slov nezazněl. Babiš svá slova formuloval jinak – pouze předpokládá, že k vrácení dojde v únoru, žádný termín však neslíbil. V tomto smyslu tedy poslankyně Černochová posouvá jeho vyjádření, a výrok proto hodnotíme jako zavádějící.