Demagog.cz

Kandidáti na senátora Jaroslav Kubera a Zdeněk Bergman

V rámci senátní kampaně jsme se zaměřili na teplické kandidáty, kteří se střetli v debatě České televize. Mluvilo se o roli a pravomocích Senátu, volebních systémech, regulacích i komunální politice. Jak si kandidáti vedli po faktické stránce?

Ověřili jsme
Senátní duel ČT24 ze dne 9. října 2018 (moderátor Tereza Kručinská, záznam)

2 z celkově 19 ověřených výroků

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera

Jsme jediný volební obvod, kde máme historicky dva místopředsedy Senátu.

Není pravda, že je volební obvod Teplice se dvěma místopředsedy Senátu (Jaroslav Musial a Jaroslav Kubera) jediný. Pardubice také měly dva místopředsedy, a to Jaroslavu Moserovou v letech 1996–1998 a Miluši Horskou v období 2012–2018.

skrýt celé odůvodnění

Je pravda, že za dobu existence České republiky měly Teplice (volební obvod č. 32) dva místopředsedy senátu, Jaroslava Musiala v letech 1998–2000 a Jaroslava Kuberu v posledních dvou letech (2016–2018). Není ale pravda, že by se dvěma místopředsedy byly mezi volebními obvody jediní, např. Pardubice (volební obvod č. 43) také měly dva místopředsedy, respektive místopředsedkyně, a to Jaroslavu Moserovou v letech 1996–1998 a Miluši Horskou ve třech obdobích od roku 2012 až do roku 2018.

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera

Každý senátor může být členem pouze jednoho výboru.

Senátor může být členem i dvou výborů, pokud je členem Organizačního výboru či Mandátového a imunitního výboru.

skrýt celé odůvodnění

Dle § 37 odst. 1 zákona č. 107/1999 Sb., Zákon o jednacím řádu Senátu, je senátor povinen být členem jednoho výboru. Může být ale členem i dalšího výboru, a to v případě, že se jedná o výbor mandátový a imunitní nebo výbor organizační. Podle § 37 odst. 3 tohoto zákona pak předseda a místopředsedové Senátu jsou členy jen Organizačního výboru.

Kubera reaguje na poznámku protikandidáta Bergmana, který by se dle svých slov zajímal, v případě svého zvolení, o účast ve dvou výborech (pro záležitosti Evropské unie a pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice). Tuto kombinaci nemůže podle Jednacího řádu Senátu člen horní komory obsadit. Co se týká Kubery, on sám už dokázal například mezi lety 2014–2016, kdy byl členem Mandátového a imunitního výboru a také Ústavněprávního výboru, že senátor může být členem více výborů najednou.