Demagog.cz

Komunální volby v Ostravě

Celkem 11 kandidátů s největším volebním potenciálem usilujících o post ve vedení města Ostravy diskutovalo v České televizi. Čeho dosavadní vedení města dosáhlo? Došlo na rozsáhlou debatu například o problémech s kriminalitou. Dále kandidáti hovořili o tom, jak se daří městské nemocnici, diskutovali její rekonstrukci, zabývali se otázkami financování (nejen nemocnice) či situací znečištěného ovzduší.

Ověřili jsme
Předvolební debata České televize ze dne 14. září 2018 (moderátor Martin Řezníček, záznam)

2 z celkově 86 ověřených výroků

Lukáš Semerák

Lukáš Semerák

My jsme spolu s dopravním podnikem zavedli tzv. asistenty přepravy. (...) Když jsem nastoupil, tak byl trend snižovat počty revizorů a kontrolorů, my jsme zvedli stavy revizorů a nadto jsme ještě zavedli asistenty přepravy.

Projekt asistentů přepravy funguje od roku 2016 a nadále se jejich počet zvyšuje. Vývoj počtu revizorů bohužel není možné dohledat.

skrýt celé odůvodnění

Tento projekt byl zahájen za fungování nové koalice hnutí ANO, hnutí Ostravak, ODS a KDU-ČSL.

Projekt s asistenty přepravy, kteří dohlížejí na pořádek v městské hromadné dopravě a vylučují z vozů černé pasažéry, se podle DPO Ostravě osvědčil. „Začali jsme v dubnu 2017 s šesti lidmi vyčleněnými z řad revizorů. Letos jich budeme mít celkem 59. V souvislosti s tím i městská policie posílí hlídky tak, aby asistenti byli vždy doprovázeni i hlídkou městské policie," uvedl v červenci 2018 ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys. Dále pak podle něj s vedením města jednají o navýšení počtu asistentů a revizorů.

Podle mediální zprávy z roku 2012 v této době počty revizorů v Ostravě kolísaly. Primární a kompletní zdroje však není možné dohledat, tudíž tuto část výroku necháváme neověřitelnou.Lukáš Semerák

Lukáš Semerák

Minulý týden byla dokončena dokumentace pro územní řízení pro výstavbu parkovacího domu před městskou nemocnicí, která by měla započít příští rok.

Z dostupných zdrojů není možné ověřit informaci, zda byla zmíněná dokumentace skutečně dokončena.

skrýt celé odůvodnění

Veřejnou zakázku na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu multifunkčního parkovacího domu u Městské nemocnice v Ostravě, vyhrála společnost KANIA a.s. Smlouva byla mezi statutárním městem Ostrava a společností KANIA a.s. uzavřena 26. dubna 2017 (.pdf, str. 10). Ve smlouvě bylo ujednáno, že společnost KANIA a.s. dodá koncept projektové dokumentace k připomínkám pro stavbu multifunkčního parkovacího domu u Městské nemocnice v Ostravě do 60 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy (.pdf, str. 3, čl. II, bod 2). Smlouva nabyla účinnost dnem jejího uzavření (.pdf, str. 9, čl. V, bod 2).

Koncept projektové dokumentace tedy mělo statutární město Ostrava obdržet koncem srpna 2018. Informaci o dokončení dokumentace se nám však nepodařilo z dostupných zdrojů najít. Z toho důvodu označujeme výrok jako neověřitelný.