Demagog.cz

Komunální volby v Ostravě

Celkem 11 kandidátů s největším volebním potenciálem usilujících o post ve vedení města Ostravy diskutovalo v České televizi. Čeho dosavadní vedení města dosáhlo? Došlo na rozsáhlou debatu například o problémech s kriminalitou. Dále kandidáti hovořili o tom, jak se daří městské nemocnici, diskutovali její rekonstrukci, zabývali se otázkami financování (nejen nemocnice) či situací znečištěného ovzduší.

Ověřili jsme
Předvolební debata České televize ze dne 14. září 2018 (moderátor Martin Řezníček, záznam)

3 z celkově 86 ověřených výroků

Václav Kubín

Václav Kubín

Jakožto ekolog a fanda městské hromadné dopravy vidím velké plus v ekologizaci městské hromadné dopravy - nasazování elektrobusů, CNG busů, vznik linek dobíjecích. (...) Odbavovací systém je dnes na bezkontaktní karty (MHD v Ostravě, pozn. Demagog.cz)

Ostrava postupně rozšiřuje počty ekologicky šetrných autobusů a podporuje dobíjecí stanice pro elektromobily. Do budoucna dokonce plánuje úplné vyřazení dieselových autobusů z dopravy. Bezkontaktní systém funguje od roku 2016.

skrýt celé odůvodnění

Ostrava v posledních 4 letech skutečně zaznamenala nárůst podpory ekologicky šetrné dopravy.  Dopravní podnik Ostrava (DPO) začal pomalu podporovat nasazování autobusů na stlačený zemní plyn (CNG) a elektrobusů. Město plánuje do konce roku 2020 nenechat v provozu jediný dieselový autobus. Ty totiž vypouštějí do ovzduší množství oxidů uhlíku. Nahradí je proto právě elektro a CNG autobusy. V Ostravě taktéž již od roku 2015 rostou dobíjecí linky pro elektromobily. V současné době se v Ostravě nachází již 5 dobíjecích stanic. 

Ostravě začal bezkontaktní odbavovací systém MHD fungovat už v roce 2016. Ostrava jako první město u nás zavedla systém chytrého odbavování kartou, kdy cestujícím stačí přiložit platební kartu a nic dalšího nemusí řešit. V červnu 2018 byl systém rozšířen i mimo město.

Václav Kubín

Václav Kubín

Ostrava-Jih je de facto šesté největší město Česka se 110 tisíci obyvateli a nemá vlastní pohotovost.

Počet obyvatel i "umístění" mezi obcemi s drobnou tolerancí odpovídá. Pohotovostní služba v Poliklinice Hrabůvka byla ukončena v únoru 2013.

skrýt celé odůvodnění

Dle sčítání obyvatel měla Ostrava-Jih v roce 2016 už 103 188 obyvatel. Podle sčítání obyvatel obcí, které prováděl Český statistický úřad v roce 2016, by se tak pohybovala na 5.-6. místě v souboji s Libercem. S počtem 110 tisíc by však obsadila pátou pozici.

Pohotovost v Ostravě-Hrabůvce, která spadá pod městský obvod Ostrava-Jih, byla z rozhodnutí statutárního města ukončena ke dni 28. 2. 2013. Pohotovostní službu pro děti i dospělé nabízí Fakultní nemocnice Ostrava, mají také specializovanou zubní, oční a ORL pohotovost. Pohotovosti fungují na spolupráci městské a fakultní nemocnice.

Václav Kubín

Václav Kubín

Překvapilo mě, že do čela radnice Bartovic a Radvanic ANO nominovalo člověka, který je zaměstnancem ArcelorMittal.

Lídr kandidátky strany ANO 2011 v části Ostravy Radvanice-Bartovice je Mgr. Jan Kovács Ph.D. Ten v kandidátce uvádí jako povolání koordinátor štíhlé výroby. Z veřejných zdrojů je jediným dokladem možného spojení Jana Kovácse a firmy ArcelorMittal účet na portálu Linkedin.

skrýt celé odůvodnění

Lídrem kandidátky ANO 2011 v komunálních volbách 2018 pro obec Radvanice-Bartovice je Mgr. Jan Kovács Ph.D., který uvedl jako své povolání koordinátor štíhlé výroby. Z jeho profilů na LinkedIn a Facebooku je zjevné, že pracuje jako specialista ve společnosti ArcelorMittal. Pro přihlášené uživatele je na LinkedInu použita stejná fotka jako na medailonku k volbám do akademického senátu pro rok 2011. V profilu je uvedeno, že Jan Kovács pracuje pro ArcelorMittal jako specialista od dubna 2016. Není tak pochyb o identitě osoby.

Štíhlá výroba je manažerský pojem pro určitý způsob optimalizace výrobního procesu vycházející z postupů automobilového průmyslu v Asii. Dne 5. srpna 2014 vydal server Parlamentní listy článek, ve kterém představoval pět hlavních kandidátů strany ANO 2011 do tehdejších ostravských komunálních voleb. Jedním z nich byl i Jan Kovács, který zde popsal, že se již víc jak 20 let zabývá rozvojem manažerských kompetencí potřebných pro efektivní řízení firemních procesů, tedy zřejmě i systémem štíhlé výroby. Tímto oborem se zabýval i jako člen akademického sboru Vysoké školy báňské v Ostravě.