Demagog.cz

Komunální volby v Praze

V debatě České televize se tentokrát sešli kandidáti na primátora v hlavním městě, a u toho jsme nemohli chybět. Přečtěte si v naší analýze, jak se 11 zástupců nejsilnějších politických uskupení v Praze vypořádalo po faktické stránce s tématy dopravy, bezpečnosti a bydlení. Svůj prostor dostaly evergreeny pražské politiky, jako je stavba linky metra D či územní plánování. A dostalo se i na Airbnb.

Ověřili jsme
Předvolební debata České televize ze dne 28. září 2018 (moderátor Jakub Železný, záznam)

3 z celkově 106 ověřených výroků

Jan Čižinský

Jan Čižinský

My jsme realizovali projekt, kde se zaznamenávaly dobré skutky strážníků, protože oni jsou hlavně hodnoceni podle pokut. Ukázalo se, že těch dobrých skutků je stejně jako pokut.

Od listopadu 2017 si strážníci na Praze 7 zapisují do svých výkazů nejen pokuty, ale i dobré skutky. Statistiky ukazující jejich poměr však nejsou dostupné z veřejných zdrojů.

skrýt celé odůvodnění

Jan Čižinský je v současnosti starostou městské části Praha 7. Od listopadu 2017 si tamější strážníci do výkazů zapisují nejen pokuty, ale nově i dobré skutky. Jak uvedl Jan Čižinský: „K práci strážníka, vedle řešení různých protiprávních jednání, patří i to, co by se mohlo nazvat službou veřejnosti. Jsou to přesně ty běžné činnosti, které denně vykonají a které pomáhají, ale nejsou nikdy vidět. Vedle statistik přestupků bych rád získal přehled i o této práci.

Nicméně ke statistikám, které by ukazovaly poměr zapsaných dobrých skutků a pokut, nemáme přístup z veřejných zdrojů.

Jan Čižinský

Jan Čižinský

Těch 1 900 bytů, které jsou teď v majetku města, tak jsou nepoužívané proto, že jsou rozbité. Stovku bytů, co jsme zdědili po předchůdcích, jsme stihli opravit za 2 roky.

Data z roku 2016 uvádí 800 neobydlených bytů ve vlastnictví magistrátu, aktuální vyjádření pak mluví o 4 bytech. Pro ostatní městské části nejsou dostupná ucelená data. MČ Praha 7 od roku 2016 opravila cca 100 obecních bytů, vycházela ze Strategického plánu pro roky 2016-2022.

skrýt celé odůvodnění

V roce 2016 Praha vlastnila celkem 35 000 obecních bytů. Ukazuje to analýza bydlení a realitního trhu z roku 2016, zhotovená Institutem plánování a rozvoje - IPR (.pdf, str 69-77). Z celkového počtu 35 000 bytů spadalo cca 9 000 pod správu magistrátu, z toho 800 jednotek bylo neobsazených. Zbylých 26 000
bytů spadalo pod správu jednotlivých městských částí. Počet neobsazených jednotek v tomto případě není znám. Analýza proto v kapitole 7.3 doporučuje provést komplexní audit bytových fondů jednotlivých městských částí.

Z aktuálního vyjádření mluvčího Magistrátu hl. m. Prahy můžeme říci, že Magistrát vlastní v současné době 8 126 bytů, přičemž v rámci majetku nesvěřeného městským částem eviduje hlavní město Praha aktuálně "4 byty a dále 18 objektů převážně vykoupených po povodni v roce 2002, které aktuálně nejsou obyvatelné".

O problematice psal 26. dubna 2018 server iDnes.cz. Na problematiku neobydlených obecních bytů také upozornil Kamil Vavřinec Mareš (Praha 7 sobě), radní pro bydlení na Praze 7. Mareš se odvolává na data z analýzy IPR z roku 2016. V článku se uvádí, že: „Po celé Praze je podle kritiků přes devatenáct set neobydlených bytů ve vlastnictví magistrátu či městských částí.

V městské části Praha 7 bylo dle tiskového vyjádření starosty, Jana Čižinského (Praha 7 sobě), na počátku volebního období 2014-2018 cca 110 zchátralých obecních bytů. Podle tiskové zprávy z 20. září 2018 již byla pronajata většina ze zmíněných 110 opravovaných obecních bytů. Idea rekonstrukce obecních bytů v rámci sociální politiky městské části byla zmíněna také ve Strategickém plánu pro roky 2016-2022 (.pdf, str. 112). Na financování rekonstrukcí byly využity také dotace Operačního programu Praha - Pól růstu ČR a dotace udělené zastupitelstvem hl. m. Prahy na rekonstrukci neobydleného domu Dobrovského 19.

Vzhledem k absentujícím datům, která by zcela autoritativně popsala skutečný stav věcí a která nám nedodal ani Magistrát hl. m. Prahy, je výrok prozatím hodnocen jako neověřitelný. Oslovili jsme ovšem příslušné instituce s žádostí o poskytnutí bližších informací a výrok bude na jejich základě upraven.

Jan Čižinský

Jan Čižinský

(na Svobodu) Těch 400 bytů, které jste zmiňoval, to byly ty vašimi spolustraníky bržděné projekty. V tuto chvíli se staví 1125 bytů na Praze 7.

Aktuální souhrnné údaje o počtu postavených obecních bytů a bytů ve výstavbě na Praze 7 nejsou veřejně k dispozici.

skrýt celé odůvodnění

Informace, které by potvrzovaly nebo vyvracely výrok, není možné z veřejně dostupných zdrojů dohledat.

Požádali jsme příslušné orgány o zpřístupnění informací o konkrétních počtech obecních bytů, u nichž byla výstavba dokončena v letech 2014–2018, avšak jsme dosud bez odpovědi.