Demagog.cz

Minulost a současnost izraelsko-palestinského konfliktu

Rakety nad Izraelem již několik dní nelétají, podívejme se tedy s odstupem na debatu, kterou na téma izraelsko-palestinského konfliktu vedli poslanci na obrazovkách ČT. V naší nejnovější analýze se dočtete o vzniku státu Izrael i snaze o vytvoření nezávislého palestinského státu. Dozvíte se také, jakou roli v tom hrálo Československo a OSN a jakou rakety, zábleskové granáty na střechách a SMS zprávy obyvatelům Pásma Gazy.

Ověřili jsme
Události, komentáře ze dne 20. května 2021 (moderátor Michal Kubal, záznam)

1 z celkově 8 ověřených výroků

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

Česká republika, který je nejstarší spojenec Izraele, vlastně spojenec, než vůbec vznikl, tak my jsme dodali ty zbraně v roce 48 na osvobození Izraele.

Československo lze označit za „spojence“ Izraele ještě před jeho vznikem. ČSR byla jediným evropským státem, který vznikajícímu židovskému státu i přes uvalené embargo prodával zbraně. Dodávky zbraní přispěly k uhájení existence izraelského státu.

skrýt celé odůvodnění

Československo budovalo bilaterální vztahy s Izraelem ještě před jeho vznikem. Tomáš Garrigue Masaryk byl v roce 1927 první hlavou státu, která navštívila mandátní Palestinu. Po druhé světové válce ČSR v Organizaci spojených národů podporovala (.pdf, str. 95) rozdělení Palestiny a tím i vytvoření Izraele.

Území Palestiny bylo po druhé světové válce místem častých krvavých střetů arabských, britských a židovských ozbrojených sil. Vývoj si vyžádal mezinárodní řešení, jehož výsledkem, kromě rozdělení území Palestiny, bylo pozdější zavedení embarga na dovoz zbraní Organizací spojených národů dne 17. dubna 1948.

Stát Izrael vyhlásil nezávislost 14. května 1948, ve stejný den stát Izrael uznaly Spojené státy. 17. května izraelskou nezávislost uznal Sovětský svaz a už o den později i Československo. Ovšem již ke konci roku 1947 začala jednání o československé vojenské pomoci vznikajícímu židovskému státu“.

Navzdory embargu Československo prodávalo (.pdf, str. 95) zbraně, náboje či letadla Izraeli, ať už před, či po jeho vzniku. Uveďme, že ČSR byla jedinou evropskou zemí, která byla ochotna Izraelcům zbraně přes uvalené embargo prodat.

Následkem vyhlášení izraelské nezávislosti bylo vypuknutí první arabsko-izraelské války, v níž Izrael uhájil svou existenci. Zmiňme, že např. deník The Jerusalem Post uvádí, že zbraně pořízené od Československa zachránily existenci státu Izrael.

Nákup zbraní však neměl dlouhého trvání. Jak uvádí text na stránkách Vojenského historického ústavu: „Doba se však začala pomalu měnit, stejně jako politický náhled na československo-izraelskou vojenskou spolupráci. Zatímco bývalí českoslovenští občané bojovali za udržení existence Státu Izrael, oficiální vztahy se dostaly na bod mrazu. Zásadním důvodem pro změnu kurzu byl fakt, že Izrael se proti očekávání Sovětského svazu nestal jeho satelitem na blízkém východě.“

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že Československo skutečně bylo „spojencem“ Izraele ještě před jeho vznikem, dalo by se dokonce říct, že nejstarším, jelikož prezident Masaryk byl první hlavou státu, která budoucí stát Izrael navštívila. ČSR rovněž Izraeli v roce 1948 prodávala zbraně. Výrok proto hodnotíme jako pravdivý.