Demagog.cz

Minulost a současnost izraelsko-palestinského konfliktu

Rakety nad Izraelem již několik dní nelétají, podívejme se tedy s odstupem na debatu, kterou na téma izraelsko-palestinského konfliktu vedli poslanci na obrazovkách ČT. V naší nejnovější analýze se dočtete o vzniku státu Izrael i snaze o vytvoření nezávislého palestinského státu. Dozvíte se také, jakou roli v tom hrálo Československo a OSN a jakou rakety, zábleskové granáty na střechách a SMS zprávy obyvatelům Pásma Gazy.

Ověřili jsme
Události, komentáře ze dne 20. května 2021 (moderátor Michal Kubal, záznam)

1 z celkově 8 ověřených výroků

Daniel Pawlas

Daniel Pawlas

(...) slib, který byl dán, který je deklarován OSN, vznik palestinského státu.

V minulosti proběhlo několik snah o uznání Palestiny jako samostatného státu, které OSN podporovala. OSN deklarovala slib ohledně vzniku palestinského státu již v roce 1947. Od roku 2012 má Palestina v OSN status nečlenského pozorovatele.

skrýt celé odůvodnění

Vznik samostatného arabského státu je obsažen v rezoluci č. 181 Valného shromáždění OSN z roku 1947. Podle této rezoluce měl být na bývalém mandátním území OSN v Palestině ustaven arabský a židovský stát. Město Jeruzalém pak mělo mít zvláštní status. Nejzazší termín vzniku obou států byl určen na 1. srpna 1948. V souladu s rezolucí vyhlásil 14. května 1948 svou nezávislost stát Izrael.

Palestinská národní rada v roce 1964 přijala Palestinskou národní chartu, která je ústředním dokumentem Organizace pro osvobození Palestiny (OOP). Charta obsahovala ustanovení o nedělitelnosti Palestiny v územním rozsahu Britské mandátní správy (článek 2). Palestinská národní rada Chartu upravila a rozšířila v roce 1968.

Proces formování samostatného palestinského státu byl poté zahájen ke konci 80. let 20. století, kdy Valné shromáždění OSN přijalo rezoluci potvrzující dřívější vyhlášení samostatného palestinského státu. V roce 1993 a 1995 došlo k podpisům mírových dohod z Osla. Izrael uznal OOP jako představitele Palestiny a OOP uznala právo Izraele na existenci. Izrael také souhlasil s vytvořením Palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy. Tato dohoda vedla ke změně Palestinské národní charty a měla sloužit jako základ pro budoucí vyjednávání.

Uveďme, že OSN se v rámci tzv. Blízkovýchodního kvartetu v roce 2003 zapojilo do plánu Road map for peace, který vycházel z iniciativy tehdejšího amerického prezidenta Bushe. Cílem plánu bylo vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu prostřednictvím vzniku palestinského státu.

V rezoluci přijaté Valným shromážděním OSN v roce 2011 stojí (str. 5), že OSN zdůrazňuje nutnost dvoustátního řešení konfliktu, tzn. nutnost vzniku palestinského státu.

V listopadu 2012 členové Valného shromáždění projednávali status Palestiny jako nečlenského pozorovatele, přičemž status byl také odsouhlasen. Se změnou statusu z přidružené entity na nečlenský pozorovatelský stát souhlasilo 138 zemí, proti hlasovalo devět států včetně České republiky. Díky tomuto usnesení se Palestina smí účastnit debat na Valném shromáždění a vstoupit do některých mezinárodních institucí včetně Mezinárodního trestního soudu.