Demagog.cz

Mládek, Babiš a operátoři

Špatné postavení zákazníka vůči operátorům, drahé datové služby, drahý roaming. V posledních týdnech se konečně, jak by řada spotřebitelů řekla, mezi politickou reprezentací strhl boj na poli drahých telefonních služeb. Česká republika je skutečně v ceně a dostupnosti služeb na velmi nelichotivých příčkách v rámci evropských zemí. A mobil máme všichni...


Navíc téma nabírá na zajímavosti i mediálními výstupy ministra průmyslu a obchodu, který prohlásil např., že „roaming je elitářská záležitost pro 5 % obyvatelstva“, popř. jeho útoky vůči regulátorovi.

V minulých dnech se do sebe pustili zejména ministři Babiš a Mládek, resp. ministr financí zaútočil na ministra průmyslu s tím, že nahrává mobilním operátorům. Vydal komentář na serveru Expres, kde publikuje nezřídka. V textu popisuje, že ČSSD je zodpovědná za to, že operátoři mají takovou moc a služby jsou tak drahé. Mládek kontroval na webu ČSSD s tím, že Babiš poměrně cudně upozadil roli poslance Pflégera (ANO) v celém příběhu. Faktické výroky obou pánů ministrů jsme prošli, v kostce si ale celý příběh projděme. Jen dodejme, že pánové neřeší celou problematiku vyčerpávajícím způsobem, věnují se jednomu ze segmentů celé věci.

Bylo, nebylo...

V tomto volebním období poslanci projednali novelu zákona o elektronických komunikacích. Konkrétně v roce 2014. Poslanci ČSSD Birke a Urban do ní načetli pozměňovací návrhy, které oklešťovaly práva spotřebitelů. Návrh se posunul do třetího - závěrečného čtení, kde ale projednán nebyl a vrátil se do výborů. Zde Urbana nahradil již zmíněný poslanec Pfléger za ANO, který předložil svůj návrh. Tedy svůj... Jak sám přiznal médiím, návrh tvořil „ve spolupráci“ se zástupci operátorů. Popsal to kouzelnou větou, která je i v historii českého parlamentarismu, jenž zažil kdeco, poměrně neobvyklá:

„Bylo to na popud asociace provozovatelů komunikačních služeb, který měli v tý době výhrady k současnému zákonu a připravili tento pozměňovací návrh.“ 

K hlasování se tedy dostaly návrhy, které předložili poslanci obou znesvářených stran. A hlasovali pro ně, držte si klobouky, úplně všechny strany. Koalice i opozice. Senátem zákon projel bez problémů. 

Druhou část Babišovy kritiky vůči ČSSD pak představuje návrh skupiny senátorů vedených Alenou Dernerovou. Musíme tedy poskočit do února 2016. Tehdy senátoři předložili novelu, která měla dát zákazníkům lepší postavení (při vypovídání smluv nebo přechodu mezi operátory například) a také přinést větší pravomoci regulátorovi - tedy Českému telekomunikačnímu úřadu. Hlasy senátorů ČSSD a ODS byl tento návrh shozen ze stolu. Zajímavostí je, že proti němu hlasovala i jedna z předkladatelek, Dagmar Terelmešová z ČSSD.

Zamítání návrhu pak provázela značná procedurální kreativita ze strany zpravodaje za ČSSD, který své pozměňovací návrhy vzal zpět, což v dané chvíli znamenalo, že není o čem hlasovat a návrh tak končí. Tolik celý příběh.


Líbí se vám naše práce? Podpořte nás prostřednictvím našeho transparentního účtu. Velmi děkujeme.

Ověřili jsme
Jiné ze dne 8. února 2017

3 z celkově 12 ověřených výroků

Andrej Babiš

Andrej Babiš

Před projednáváním v Senátu na rozpor upozornil i vládní zmocněnec pro zastupování státu před Soudním dvorem EU Martin Smolek, což je asi nejpovolanější osoba ve státních službách, která má co říci k tomu, jestli je, nebo není něco v souladu s evropským právem. Senátoři se ovšem zlomit nenechali. Náměstek ministra Mládka Karel Novotný (mostecká ČSSD) pak naopak na výborech tvrdil, jak je to nové znění skvělé, jak způsobí ‚snížení administrativní zátěže' a další naprosté nesmysly.

Martin Smolek byl do funkce vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem Evropské unie jmenován v roce 2008. Jeho hlavním úkolem je zastupovat ČR a hájit její zájmy v řízení před Soudním dvorem EU, a to v případě, že je ČR vytýkáno porušení unijního práva, pokud ČR napadá platnost unijního aktu nebo pokud ČR usiluje o ovlivnění výkladu unijního předpisu ve svůj prospěch.

Prohlášení Martina Smolka o nesouladu novely zákona s evropským právem bohužel nebylo možné nalézt. Nicméně k tomuto tématu se vyjádřil například právní poradce dTestu Borovička, který řekl, že nastavení zákona o elektronických komunikacích z roku 2014 přináší situaci, kdy operátoři mohou měnit obchodní podmínky v rozporu s evropskými směrnicemi. Českou republiku také měla kvůli této novele neformálně vyšetřovat Evropská komise.

Návrh zákona prošel v Senátu dvěma výbory. Konkrétně Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu a Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. V prvně jmenovaném byl návrh diskutován 20. října 2014. Z tohoto jednání není dostupný na webu zápis, není tedy možné doložit slova Novotného.

Další výbor, tentokrát Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, projednal zmíněný návrh 21. října 2014. Zápis z jednání (.doc, str. 4) uvádí, že na výboru vystoupil jak náměstek Novotný, tak zde byl k dispozici i dopis od Martina Smolka. Nicméně zápis veřejně dostupný na webu Senátu je velmi nekonkrétní.

Výrok je hodnocen kvůli nedostupnosti Smolkova dopisu a zápisů z výborů jako neověřitelný.

Andrej Babiš

Andrej Babiš

Proti návrhu se zvedl silný odpor. Kde? Především v ČSSD. Do výborů pak různí senátoři z ODS a ČSSD nosili dokumenty, na kterých bylo apokalyptickými slovy vyjeveno, jak návrh bude znamenat, že se už nikdy nebudou dodržovat smlouvy a že lidé nebudou muset za služby platit (což byla samozřejmě absolutní lež).

Návrh, o kterém Babiš mluví, popisujeme podrobně v předchozím výroku. Novela zákona o elektronických komunikacích, předložená skupinou senátorů v čele s Alenou Dernerovou, prošla v Ústavně-právním výborem Senátu (.doc), Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu (.doc) a také Stálou komisí Senátu pro sdělovací prostředky (.doc).

Zápisy z jednání všech těchto tří orgánů jsou velmi vágní a nelze z nich vyčíst, jak konkrétně jednání probíhala. Uvádí se zde, že se o zákonu vedla „obsáhlá rozprava“ (Výbor pro hospodářství), kde vystupoval i zástupce regulátora a MPO. Konkrétní průběh a „apokalyptická slova“ nelze vzhledem k nekonkrétnosti zápisů z jednání doložit, výrok tedy hodnotíme jako neověřitelný.

Odpor senátorů ČSSD a ODS popisujeme v dalším výroku.

Andrej Babiš

Andrej Babiš

Jeho zpravodajská zpráva (zpravodaje Kratochvíleho z ČSSD - pozn. Demagog.cz) pak vycházela plně z podkladů od Asociace provozovatelů mobilních sítí nebo jiných operátorských lobbistů.

Výrok je hodnocen jako neověřitelný, neboť nelze doložit, že by senátor Kratochvíle vycházel ve svém vystoupení z podkladů operátorů či jejich lobbistů. V každém případě zákon, který měl přinést větší ochranu spotřebitelů, podrobil kritice a přispěl k jeho nepřijetí.

Senátor Karel Kratochvíle, jenž byl zpravodajem senátní novely zákona o elektronických komunikacích, vystoupil 27. dubna 2016 se svou zprávou. Doslova uvedl:

Jenom bych doplnil, že jsem zpravodajem tohoto návrhu senátního návrhu zákona byl již v prvním čtení. Moje vystoupení se nesetkalo s příliš kladným ohlasem zástupkyně předkladatelů, paní senátorky Dernerové. A v mezidobí si na pomoc přizvala i média, aby obhajovala tento zákon.
Musím deklarovat, že nejsem proti ochraně spotřebitelů, v žádném případě. Nicméně největším problémem tohoto zákona je pro mě ustanovení bodu 3 v článku I, tedy jednoduše řečeno, aby bylo možné ze strany uživatelé služby v podstatě nikoli nerespektovat uzavřenou smlouvu a tuto bez následků zrušit jednoduchým požadavkem na odchod k jinému operátorovi.

Myslím si, že při tom, jak známe naše spotřebitele, může se to stát i čtyřikrát do měsíce, aniž by tento zákazník někomu zaplatil, vyrovnal se s operátorem apod. Je to velké nebezpečí.

V právním státě podle mne by měly být dodržovány veškeré smlouvy, a je to i precedent pro ostatní uzavírané smlouvy.

Další, co mohu doplnit, je, že vidím tento návrh zákona jako nedokonalý, že tam vůbec není řešeno přechodné období. To znamená, že ti, co už mají za nějakých podmínek dneska už uzavřené smlouvy, jak se budou vyrovnávat s tímto zákonem.

Další věc, a paní předkladatelka už nám to jednou říkala, že je připravován ministerstvem průmyslu a obchodu nový návrh zákona, kterým se otvírá tento zákon. Bude se řešit v podzimním období letošního roku, a myslím si, že to není zase tak daleko, tak dlouho. A tento by měl projít standardním způsobem, to znamená připomínkovými řízeními, a měl by být řádně projednán.

Proto deklaruji, že budu navrhovat zamítnutí senátní návrh zákona
.“

Neexistuje žádný veřejně dostupný zdroj, který by zprávu tohoto zpravodaje spojil s podklady operátorů a jejich lobbistů, není tak možné vyhodnotit Babišův výrok jinak, než jako neověřitelný.