Demagog.cz

Nový ministr zahraničí Tomáš Petříček

Tomáš Petříček byl jmenován do funkce ministra zahraničních věcí 16. října 2018. Ověřili jsme jeden z jeho prvních rozhovorů pro Týden v politice. Hovořil například o zahraničních cestách i o tom, čemu se již jako ministr zahraničí stačil věnovat.

Ověřili jsme
Týden v politice ze dne 22. října 2018 (moderátor Vladimír Keblúšek, záznam)

9 z celkově 16 ověřených výroků

Tomáš Petříček

Tomáš Petříček

(...) tak ale například v některých afrických zemích, kde působíme (Armáda ČR, pozn. Demagog.cz).

V rámci zahraničních misí působí Armáda ČR i v několika afrických zemích.

skrýt celé odůvodnění

Čeští vojáci působí na území Afriky v těchto misích:

  • Mali - v misi MINUSMA, působí zde 3 čeští vojáci a cílem mise je zajištění bezpečnosti a vytvoření podmínek pro další humanitární a politickou asistenci tamní vládě.
  • Mali - v misi EUTM, jde o misi výcvikovou, která má za cíl pomoci při výstavbě a výcviku malijské armády. Jednotka, která zde působí, se podílí na ochraně velitelství výcvikové mise v Bamaku, v rámci toho například doprovází velitele a štáby mise, a částečně také pomáhá s výcvikem malijské armády.
  • Somálsko - v misi EU NAVFOR Somalia - operace ATLANTA. Tato mise má za úkol ochranu plavidel. Působí zde 3 čeští vojáci, jeden z nich jako plánovací důstojník zpravodajského oddělení a dva další působí v rámci odborných funkcí, kde plní úkoly velitelství operace.

Jako pozorovatelé pak čeští vojáci působí také v Kongu nebo ve Středoafrické republice. U těchto pozorovatelských misí se čeští vojáci podílejí například na řízení misí, případně monitorují bezpečnostní a politickou situaci v oblasti.

Mapu s místy, kde jsou nasazení čeští vojáci lze najít na úvodní stránce http://www.mise.army.cz/.

Tomáš Petříček

Tomáš Petříček

Cesta z výborů, kterých se účastnil i pan předseda Vondráček, byla schválena organizačním výborem Sněmovny.

Organizační výbor PSP cestu Vondráčka spolu s Výborem pro zdravotnictví schválil.

skrýt celé odůvodnění

Organizační výbor je zřízen na základě § 32 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, jeho působnost zmiňuje § 46. Organizační výbor není klasickým legislativním výborem, ale má charakter kolektivního vedení Sněmovny s doporučujícími a koordinačními pravomocemi. Hlavním úkolem organizačního výboru je doporučovat předsedovi Sněmovny program jednání. Předsedou organizačního výboru je ze své funkce předseda Poslanecké sněmovny, místopředsedy jsou všichni místopředsedové Poslanecké sněmovny. Členy výboru jsou zástupci vybraní jednotlivými poslaneckými kluby. Jejich počet je vypočítán podle zásady poměrného zastoupení politických stran v Poslanecké sněmovně.

Jednání výboru je neveřejné. Veřejné dokumenty zahrnují schválená usnesení či pozvánky na schůze, ve kterých se mimo jiné vyskytuje bod: „Návrh na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců.“ Na něj navazuje schválené usnesení o vyslání delegací Poslanecké sněmovny do zahraničí, mimo jiné i delegace do Ruska.

Tomáš Petříček

Tomáš Petříček

Vycházím i z prohlášení ústavních činitelů ze září, kde ještě bylo zdůrazněno, že nebyly naplněny Minské dohody, není zde základní změna v přístupu Ruska.

Ústavní činitelé ve společném prohlášení uvedli, že trvají důvody, které vedly k zavedení protiruských sankcí, a vyzvali k naplnění Minských dohod všemi zúčastněnými stranami.

skrýt celé odůvodnění

Na Pražském hradě se 12. září 2018 uskutečnila schůzka nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. Této schůzky se kromě prezidenta Zemana účastnil i Andrej Babiš, předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, ministr vnitra toho času pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí Jan Hamáček a ministr obrany Lubomír Metnar. Předseda Senátu Milan Štěch se schůzky kvůli kolidující zahraniční cestě nezúčastnil a Hrad také odmítl účast místopředsedkyně Senátu Miluše Horské, která měla Štěcha zastoupit.

Jak Tomáš Petříček správně uvádí, ve společném prohlášení ústavních činitelů vydaném po schůzce jsou zmíněny i Minské dohody:

V případě sankčního režimu EU vůči Ruské federaci ústavní činitelé konstatovali, že důvody, které k zavedení sankcí vedly, trvají, a vyzvali k naplnění Minských dohod všemi zúčastněnými stranami. Shodli se také na užitečnosti komplexní a otevřené diskuse o tomto tématu na úrovni Evropské rady, včetně zhodnocení ekonomické i politické účinnosti sankcí v návaznosti na proceduru jejich prodlužování.

Tomáš Petříček

Tomáš Petříček

Například já jsem navštívil Německo, svoji první zahraniční cestu jsem směřoval do Berlína.

První zahraniční cesta nově jmenovaného ministra zahraničí vedla do Německa.

skrýt celé odůvodnění

Ministr Tomáš Petříček (ČSSD) oznámil plán své první zahraniční cesty již při svém jmenování dne 16. října 2018, jak uvádí tisková zpráva Ministerstva zahraničních věcí.

Se svým německým protějškem, Heikem Maasem (SPD – Sociálně demokratická strana Německa), se sešel 19. října 2018 v Berlíně. Společně se zabývali otázkami migrace, společné rozvojové spolupráce v Africe či odsouzení vraždy saúdskoarabského novináře Džámala Chášakdžího. Heiko Maas mj. ocenil, že Petříček za cíl své první zahraniční cesty po jmenování do funkce zvolil právě Německo, což podle Maase vypovídá o důležitosti vzájemných vztahů obou zemí.

Tomáš Petříček

Tomáš Petříček

Ministerstvo zahraničních věcí má na starosti rozvoj bilaterálních vztahů s členskými státy Evropské unie.

Dle kompetenčního zákona má MZV na starosti vztahy České republiky k ostatním státům a koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné spolupráce s jinými státy.

skrýt celé odůvodnění

Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky. Dle dikce § 6 kompetenčního zákona MZV: „...zabezpečuje vztahy České republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím a integračním seskupením, koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce, s výjimkou věcí náležejících do působnosti Ministerstva spravedlnosti.“

Moderátor rozhovoru Vladimír Keblúšek před vyřčeným výrokem naráží na postavení Andreje Babiše v mezinárodních jednáních vůči členským státům EU. Nicméně předseda vlády dle čl. 77 Ústavy: „...organizuje činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti, které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými zákony.“
Tudíž mu nenáleží kompetence patřící monokratickému MZV, v jehož čele stojí pouze ministr zahraničí.

Ten by ve svém jednání měl být politicky odpovědný předsedovi vlády, což lze dovodit jazykovým výkladem článku 74 Ústavy („Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády“), kde ze smyslu textu plyne, že Ústava prezidentovi nedává prostor ministra na návrh premiéra neodvolat. Předseda vlády by však podle užití teorie horizontální dekoncentrace (.pdf, str. 4), čili principu rozdělení působnosti a pravomoci mezi organizační složky na stejné úrovni, neměl vstupovat do fungování pro konkrétní účely vytvořeného ministerstva. Předseda vlády tak pouze prostřednictvím prezidenta republiky pověřuje jednotlivé členy vlády řízením ministerstev.

Pokud se jedná o pravomoci ve vztahu k EU, tak premiér pravidelně zasedá na Evropské radě společně s dalšími premiéry členských států (.pdf, str. 11, čl. 15 odst. 2). Ministr zahraničí má zase na starosti reprezentovat Českou republiku na Radě Evropské unie. Rada vykonává společně s Evropským parlamentem legislativní a rozpočtovou funkci. Vykonává funkce vymezování politik a koordinace v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvami (.pdf, str. 12, čl. 16).

Tomáš Petříček

Tomáš Petříček

Já už jsem avizoval, že bych chtěl větší pozornost věnovat našemu jižnímu sousedství (s africkými státy, pozn. Demagog.cz).

Nový ministr zahraničí již dříve avizoval, že jedním z jeho hlavních témat ve funkci bude navýšení rozvojové spolupráce se sousedními státy EU a zejména pak s Afrikou.

skrýt celé odůvodnění

Téma bylo Petříčkem veřejně oznámeno na briefingu po jmenování do funkce dne 16. října 2018. Hlavními tématy, kterým se za svého působení ve funkci chce Petříček věnovat, je mj. rozšíření rozvojové spolupráce s Afrikou, zefektivnit zde českou humanitární pomoc a pokračovat v aktivitách spojených s ochranou lidských práv (video, čas 1:06-1:40).

Dalším důležitým tématem je podle Petříčka ekonomická diplomacie v zemích sousedících s EU (video, čas 0:55–1:06).

Téma rozšíření rozvojové spolupráce v Africe bylo probíráno na ministrově první zahraniční cestě do Berlína dne 19. října 2018. Zde ministr prohlásil, že česká strana chce navýšit finanční prostředky na rozvojovou pomoc ze současných 0,11 % HNP na 0,33 % HNP.

O důležitosti nástroje rozvojové spolupráce v celoevropském měřítku hovořil Petříček ještě ve funkci náměstka ministra zahraničních věcí v projevu během Symposia zahraniční politiky ze dne 19. září 2018 (.pdf, str. 1). Dle Petříčka je rozvojová spolupráce důležitým nástrojem pro všezahrnující bezpečnostní politiku EU. Díky rozvojové spolupráci je možné předcházet potenciálním konfliktům již v jejich počátcích a aktivně tak zajišťovat bezpečné sousedství EU.

V současnosti je podle Petříčka důležité obrátit pozornost vedle západního Balkánu také na jižní sousedy EU. Zejména Afriku v projevu označuje za časovanou bombu, která čelí mnoha negativním dějům najednou. Probíhají zde konflikty, které způsobují migraci, naplno se zde projevují dopady klimatických změn a prudce narůstá populace, pro kterou není dostatek pracovních míst. Petříček navrhuje kontinuální zapojení EU, OSN, ale i bilaterálně. Důležitý je tzv. top up development a humanitární pomoc v budování základních státních struktur a pomoc při plnění jejich základních funkcí. Dále vytvářet pracovní pozice, potlačovat korupci a vzdělávat místní obyvatele pro kvalifikovanou práci (.pdf, str. 3).

Petříček byl dle svého životopisu v oblasti zahraniční politiky aktivní i před svým jmenováním do funkce ministra zahraničí. Je absolventem doktorského studia v oboru Mezinárodní vztahy na FSV UK. V letech 2005–2006 absolvoval zahraniční stáže v Evropském parlamentu a na Velvyslanectví ČR v Belgii. V ČSSD pak působil v letech 2005–2007, nejprve jako referent a později jako vedoucí zahraničního oddělení strany. V Evropském parlamentu pak v letech 2007–2009 působil jako asistent a v letech 2014–2018 jako poradce. Jeho poslední funkce spojená se zahraniční politikou byla pozice náměstka ministra zahraničních věcí od srpna do října 2018.

Tomáš Petříček

Tomáš Petříček

Česká republika má největší obrat obchodu se státy Evropské unie.

Přibližně tři čtvrtiny celkového obratu zahraničního obchodu České republiky je tvořeno obchodem se státy EU.

skrýt celé odůvodnění

Z dat (.pdf) Českého statistického úřadu za rok 2017 vyplývá, že Česká republika má největší obrat zahraničního obchodu právě se státy Evropské unie. Celkový obrat zahraničního obchodu činil téměř 8 bilionů korun, přičemž obrat obchodu se státy EU z celkové sumy tvoří více než 6 bilionů.

Z pohledu na teritoriální strukturu českého zahraničního obchodu za prvních osm měsíců (.xlsx) roku 2018 vyplývá, že největším obchodním partnerem je Německo. Právě obchod s Německem tvoří více než 29 % z celkového obratu. Mezi největšími obchodními partnery převažují státy EU s výjimkou Číny, která tvoří velkou část dovozu (12 %).

Tomáš Petříček

Tomáš Petříček

Já jsem v Senátu představoval mandát pro zasedání Evropské rady, která proběhla v tomto týdnu, kde nás zastupoval pan premiér Babiš.

Na schůzi Senátu dne 17. října představil ministr Petříček jak program zasedání Evropské rady, tak i pozici české vlády.

skrýt celé odůvodnění

Ministr Petříček mluví o schůzi Senátu dne 17. října 2018, kde skutečně informoval (tisk č. 327) horní komoru Parlamentu České republiky o pozici české vlády na jednání Evropské rady konané dne 18. a 19. října 2018, na kterém českou vládu reprezentoval právě premiér Babiš. Na tomto jednání probírali zástupci členských států např. téma Brexitu, který není dle vyjádření ministra Petříčka výhrou ani pro jednu stranu. Z dohody o vystoupení Spojeného království z EU zbývá dojednat cca 10 %, nevyjednaný je například charakter hranice Irska a Severního Irska.

Druhým tématem projednávaným Evropskou radou je migrace. Míra migrace je podle ministra Petříčka v letošním roce dokonce menší, než byla v roce 2014, tedy před vypuknutím migrační krize. Česká vláda je například pro posílení Frontexu či vytvoření komplexního investičního plánu pro Afriku, rozhodování o udělení azylu však musí dle pozice české vlády zůstat v pravomoci členských států.

Česká vláda dále podporuje spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti a klade důraz na kompatibilitu jednotlivých informačních systémů; podporována jsou také nová opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti. Premiér Babiš se zúčastnil i jednání představitelů eurozóny.