Demagog.cz

Partie nad "seznamem nesvobody"

Nedělní Partii na Primě sehrál místopředseda Senátu Zdeněk Škromach (ČSSD) a europoslanec Jiří Pospíšil (zvolený za TOP 09) a o poklidnou partii se skutečně nejednalo. Střetli se nad "Seznamem nesvobody", který sestavila TOP 09, probírali kroky, které by mělo Česko a EU podniknout ve vztahu k Číně a vyměnili si názory na možnost placení prvních tří dnů nemocenské.

Ověřili jsme
Partie ze dne 23. května 2016

4 z celkově 40 ověřených výroků

Jiří Pospíšil

Jiří Pospíšil

...nebo prolomení domovní svobody (...) možnost, aby policie vtrhla do bytu někoho, kdo drží zbraň bez rozhodnutí soudu, zdůrazňuji, to podtrhuji, a zbraň zabavila, to zkrátka je omezení osobní svobody...

Pospíšil hovoří o připravované novele zákona o střelných zbraních a střelivu (.doc), která v § 56 odst. 2 písm. a) zavádí možnost Policie ČR zadržet zbraň, " pokud existuje důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo k takové změně zdravotního stavu, která může v souvislosti s nakládáním se zbraní představovat ohrožení jeho života nebo zdraví anebo života nebo zdraví jiných osob."

Následně pokud podle § 56 odst. 3 držitel zbrojního průkazu neprodleně neodevzdá zbraň nebo nesdělí místo uložení a neumožní její převzetí policií, je příslušník policie oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek a zbraň zadržet.

Výrok hodnotíme jako zavádějící. Možnost vtrhnout do bytu držitele legálně držené zbraně existuje, ale musí být předem splněny zákonem stanovené podmínky jako změna zdravotního stavu držitele a z ní vyplývající ohrožení života jeho okolí a držitel nechce zbraň odevzdat. Tyto okolnosti Pospíšil zcela opomíjí.

Jiří Pospíšil

Jiří Pospíšil

Evropská komise, nikoliv Unie, bohužel připravila návrh (...) normální lidi, myslivce, kteří léta drží legálně, zdůrazňuji, zbraň a pod rouškou boje proti terorismu jim chce ty zbraně sebrat.

Navrhovaná směrnice Evropské komise zpřísňuje pravidla pro držení zbraní, a to ve snaze čelit teroristickým hrozbám. Součástí návrhu je i zákaz poloautomatických zbraní, které využívají myslivci. Jak ale Evropská komise upozorňuje ve své zprávě (.pdf, str. 1), zákaz se myslivců netýká.

Návrh Komise je však označován za velmi nejasný a od myslivců zaznívají obavy, že zákaz se může vztahovat i na velkou část loveckých zbraní. Směrnice se však netýká všech mysliveckých zbraní, výrok proto hodnotíme jako zavádějící.

Podobný výrok zazněl i z úst Zdeňka Škromacha, který jsme rovněž ověřili.

Jiří Pospíšil

Jiří Pospíšil

Třeba takové Spojené státy americké, ty vůbec neřeší to, jaké jsou závazky Světové obchodní organizace. Amerika před 5 dny uvalila na čínskou ocel clo větší než 500 procent.

Výrok hodnotíme jako zavádějící. Je pravdou to, že dne 18. května 2016 americké ministerstvo obchodu přijalo rozhodnutí ohledně stížnosti části amerických výrobců oceli na podezření z dumpingové ceny a státní dotační politiky v případě dovozu u části výrobců válcované oceli z Číny a Japonska. Ve svém setření ministerstvo navrhlo uvalení celní přirážky, která by měla u čínských výrobků dosahovat více jak 500 %.

Tvrzení je hodnoceno jako zavádějící, především proto, že rozhodnutí amerických úřadů není finální. Ze strany USA se čeká na rozhodnutí Americké obchodní komise, která má rozhodnout do 30. června 2016 zda navýšení cel potvrdit nebo zrušit. Cla proto nejsou v tuto chvíli platná.

Navíc ani uvalení cla na dovážené zboží nemusí být porušením dohod či ignorováním závazků WTO, neboť dle článku 6 Všeobecné dohody o clech a obchodu má členský stát možnost, za splnění určitých podmínek, využít antidumpingová cla jako dočasné ochrany svého trhu.

Jiří Pospíšil

Jiří Pospíšil

V době před senátními volbami se tady vystřelí takovýhle návrh (senátní návrh na zavedení opětovného proplácení prvních 3 dnů v nemoci - pozn. Demagog.cz).

Výrok hodnotíme jako zavádějící, jelikož propojení motivace k prosazení návrhu zákona se snahou o úspěch v senátních volbách se nedá prokázat.

Návrh byl v Senátu projednáván dvakrát. Poprvé v prosinci 2014 byl předložen skupinou senátorů (jmenovitě Škromach, Maštalíř, Sekaninová, Látka, Kratochvíle, Berka, Jermář, Syková, Štohl, Třísková, Nenutil, Emmerová) a po několika projednáváních nebylo k tomuto návrhu přijato usnesení.

Podruhé byl návrh předložen početnější skupinou senátorů a to v prosinci 2015. V tomto případě byl tisk projednán v březnu 2016 a usnesením č. 370 schválen jako senátní návrh zákona.

Nedá se říci, že by návrh byl "vystřelen" před senátními volbami, jelikož návrh existoval již dříve, avšak se slabší podporou jednotlivých senátorů.