Demagog.cz

Senátní duel: Ivo Valenta a Josef Bazala

Voliči v obvodě Uherské Hradiště se budou rozhodovat mezi kandidáty Ivem Valentou (bez politické příslušnosti, za Soukromníky) a Josefem Bazalou (KDU-ČSL). Co faktického přinesl jejich duel v České televizi?

Ověřili jsme
Senátní duel ČT24 ze dne 7. října 2020 (moderátor Zuzana Tvarůžková, záznam)

1 z celkově 8 ověřených výroků

Ivo Valenta

Ivo Valenta

Zlínský kraj potažmo Slovácko vlastně dneska má 3,5krát méně honorovanou zdravotní péči než v jiných regionech.

Průměrná platba na obyvatele dle úhradové vyhlášky ve Zlínském kraji byla dle posledních dostupných údajů cca 8 770 Kč. V Praze je to skutečně 3,5x. V dalších krajích je však tento rozdíl podstatně menší.

skrýt celé odůvodnění

Výše úhrad zdravotní péče v přepočtu na obyvatele v kraji určuje tzv. úhradová vyhláška (aktuálně vyhláška č. 268/2019 Sb.), která je každý rok vydávána Ministerstvem zdravotnictví. Finance jsou do jednotlivých krajů a nemocnic z pojišťoven rozdělované na základě koeficientů, které reflektují počty a přesuny pojištěnců jednotlivých pojišťoven v krajích. V praxi to pak skutečně znamená, že za stejný lékařský zákrok dostávají nemocnice v různých krajích různě vysoké finanční úhrady.

Úhradová vyhláška a systém rozdělování financí pojišťoven jsou dlouhodobě kritizovány. Několikrát se danou vyhláškou zabýval i Ústavní soud, ačkoli ji nikdy neoznačil za protiústavní. Naposledy byla podána ústavní stížnost iniciovaná senátory, mezi kterými byl právě i Ivo Valenta, v roce 2018.

Podle v médiích dostupných dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR z roku 2016 utratí ve Zlínském kraji pojišťovny v nemocnicích průměrně 8 771 korun ročně na jednoho občana. V Praze je tato částka skutečně přibližně 3,5krát vyšší – 30 435 korun. V ostatních krajích ale částka většinou není více než dvojnásobně vysoká. Druhou nejvyšší částku, kterou pojišťovny na péči o pacienty přispívají, lze nalézt v Jihomoravském kraji, kde dosahuje 17 665 korun. V královéhradeckém pak 15 779 korun a v ostatních krajích méně než 15 tisíc korun. Hned v několika krajích je pak průměrná platba menší, např. v kraji Pardubickém je to 7 418 Kč, ve Středočeském 7 762 Kč a v Karlovarském kraji dokonce 5 107 Kč. Z tohoto důvodu hodnotíme výrok jako zavádějící.