Demagog.cz

Silvestrovský (nevážný) speciál

Vypadá Andrej Babiš jako Brad Pitt? Kolik je v Česku Soukupů? A je veganství nová totalita? Na tyto a další palčivé otázky dnešní doby jsme hledali odpovědi v našem silvestrovském ověřování, kde se pravda mísí s fikcí a česká politika s ještě větší surreálnem.

Ověřili jsme
Silvestrovské zábavné vydání ze dne 31. prosince 2019

1 z celkově 10 ověřených výroků

Jana Maláčová

Jana Maláčová

Na Pirátech obdivuju jejich srozumitelnost. Třeba tenhle vzoreček... Rodiče si určitě každý měsíc rádi spočítají, jaký budou mít rodičák.
Celková částka rodičovského příspěvku se vypočte podle tohoto vzorce:
Cr,m = Zr + Vr,m
Vr,m = Zr × m/12 × (delta CPIr + delta Wr/2)
Zr+1 = Cr,12

Těžko říci, zdali si rodiče rádi potrénují znalosti matematiky, my jsme si je částečně potrénovali.

skrýt celé odůvodnění

Matematické formule mohou nejednoho jedince zmást. Plně také rozumíme tomu, že náš slovní přepis vzorců neobsahující indexy, řeckou symboliku a vysvětlivky může způsobit ještě větší zmatení a vzorce tak mohou připomínat kočkopsa. Proto přikládáme i obrázek exaktních formulí, dle kterých by se měla výše rodičovského příspěvku, nebo jak jej ministryně nazývá, tzv. „rodičáku“, vypočítat:

Oč tu tedy běží – vezměme to raději od alfy k deltě. Jedním ze slibů nové vlády premiéra Andreje Babiše bylo zvýšení rodičovského příspěvku na 300 000 korun (.pdf, str. 10). Dovolujeme si upozornit na fakt, že tento slib v současné době také monitorujeme. Růst rodičáku je obsažen v připravované novele zákona o státní sociální podpoře, která byla ministerstvem práce a sociálních věcí předložena Poslanecké sněmovně dne 23. května 2019.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová tak ve svém facebookovém příspěvku komentuje pozměňovací návrh (.doc) pirátské poslankyně Olgy Richterové k této novele. Ta kromě jiných změn spolu s dalšími poslanci navrhuje výpočet výše rodičáku podle již uvedeného třířádkového vzorce. Konečně se tedy dostáváme k deltám.

První řádek představuje výši rodičovského příspěvku v určitém měsíci m a roce r (odtud tedy Cr,m), která se stanoví jako součet základní částky v roce r (Zr) a valorizace příspěvku v určitém měsíci m a roce r (Vr,m). Základní částkou se zrovna pro roky 2020 a 2021 rozumí částka 300 000 korun a pro každý následující kalendářní rok celková částka vypočtená v posledním kalendářním měsíci předchozího kalendářního roku. Tento fakt mimo jiné zachycuje řádek číslo tři.

Druhý řádek představuje výpočet valorizace (Vr,m), která se objevila již v prvním řádku. Valorizací příspěvku se pro rok 2020 rozumí zrovna částka 0 korun a pro každý následující kalendářní rok součin základní částky, jedné dvanáctiny čísla, které odpovídá počtu měsíců započatých od počátku kalendářního roku do okamžiku vzniku nároku na rodičovský příspěvek, a součtu růstu cen a jedné poloviny růstu reálné mzdy zaokrouhlené s přesností na jedno platné desetinné místo. To jsou ty delty.

Autorům pozměňovacího návrhu jde tedy o zahrnutí valorizace do současného návrhu, která by byla přímo úměrná růstu indexu spotřebitelských cen a polovině růstu reálných mezd – to zajišťují v podstatě ty delty. Fantazii se meze nekladou a chápeme, že někteří ve vzorcích mohou spatřovat raději zašifrovanou zprávu.

Na závěr bychom rádi dodali, že pokud by se Vám výše rodičovského příspěvku nechtěla při měsíčku počítat, zkuste webovou kalkulačku, kterou navrhli Piráti.

Dlužno podotknout, že návrh, který předložila ministryně Maláčová je uživatelsky mnohem příjemnější. O něm lze bezesporu tvrdit, že si ho rodiče každý měsíc rádi přečtou, aby věděli, jaký budou mít rodičák. Sami se o tom můžete přesvědčit níže: