Demagog.cz

Silvestrovský (nevážný) speciál

Vypadá Andrej Babiš jako Brad Pitt? Kolik je v Česku Soukupů? A je veganství nová totalita? Na tyto a další palčivé otázky dnešní doby jsme hledali odpovědi v našem silvestrovském ověřování, kde se pravda mísí s fikcí a česká politika s ještě větší surreálnem.

Ověřili jsme
Silvestrovské zábavné vydání ze dne 31. prosince 2019

1 z celkově 10 ověřených výroků

Karla Maříková

Karla Maříková

I pes, i had si chrání svůj pelech! Jsou snad Češi horší než psi a hadi?!“ Jan Hus, kázání v Betlémské kapli.
Jak aktuální!

Mistr Jan Hus v kázání uvedl, že jsou Čechové ubožší než psi nebo hadi, ježto pes hájí pelech, na němž leží, a kdyby ho chtěl jiný pes odehnati, bojoval by s ním a podobně had, Čechové však nehájí, ač mají spravedlivou příčinu, svého království.

skrýt celé odůvodnění

Výrok (v podobě, kterou cituje poslankyně Maříková) v totožném znění zazněl v historickém filmu o Janu Husovi z produkce České televize z roku 2015.

Jan Hus hned v jedné z prvních scén filmu káže v Betlémské kapli a plamenně hovoří o Zikmundovi, který: „vypaluje vesnice, drancuje královský poklad, českého krále vězní ve Vídni a chce se zmocnit celého království.“ Můžeme říct, že pokud by České republice skutečně hrozilo vypalování vesnic, drancování nebo dokonce uvěznění prezidenta ve Vídni, pravděpodobně by došlo k vyhlášení stavu ohrožení státu podle čl. 2 odst. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR a o situaci by veřejnost informovala média. K ničemu podobnému zatím naštěstí nedošlo a současná situace České republiky určitě není srovnatelná s tou na počátku 15. století.

Karla Maříková je zde bohužel velmi stručná a neupřesňuje, proč by mělo být Husovo kázání tak aktuální. My se raději neodvažujeme hádat, a proto hodnotíme pouze část výroku s citací Mistra Jana Husa.

Významný znalec Husova života a díla, doktor Jan Evangelista Sedlák, ve svém díle M. Jan Hus k této citaci uvádí (.pdf, str. 86):

„Národní vědomí ozývalo se v jeho kázáních častěji a mělo
někdy ráz dosti útočný. Víme z vlastní jeho výpovědi (Doc. 177),
že když vtrhli toho roku Bavoři a Míšané do království Českého
a pálili vesnice a mučili a pobíjeli chudé Čechy, pravil Hus
v kázání, že s této stránky jsou Čechové ubožší než psi nebo hadi,
ježto pes hájí pelech, na němž leží, a kdyby ho chtěl jiný pes
odehnati, bojoval by s ním a podobně had, Čechové však nehájí,
ač mají spravedlivou příčinu, svého království.“

Je tak tedy nutné upozornit na rozpor mezi verzí kázání, o které píše Jan Evangelista Sedlák, a tou, která zazněla ve filmu ČT. Dle Sedláka bylo Husovo kázání vůči Čechům útočné, jelikož Hus uvedl, že Čechové jsou „ubožší než psi nebo hadi“, neboť se, ač v právu, nebrání a pasivně (dovolíme si tu podsunout známý mýtus o české slovanské holubičí povaze) přijímají válečné rány od Bavorů a Sasů (Míšanů). Naopak tvůrci filmu, stejně jako Karla Maříková, toto Husovo kázání překrucují do podoby, kdy Hus ubohost Čechů rozporuje. Z tohoto důvodu hodnotíme výrok jako nepravdivý.