Demagog.cz

Školství v době pandemie

V naší nejnovější analýze jsme se podívali na výroky Kateřiny Valachové, Mikuláše Beka a Ivo Vondráka v Událostech, komentářích. Řeč byla pochopitelně o horkém tématu posledních týdnů, tedy způsobu konání letošních maturit, ale také o tom, jak rizikovým místem školy jsou a zda by se měly znovu otevřít.

Ověřili jsme
Události, komentáře ze dne 8. března 2021 (moderátor Jakub Železný, záznam)

3 z celkově 9 ověřených výroků

Ivo Vondrák

Ivo Vondrák

Vychází to ze studie ÚZIS, že skutečně školy jsou poměrně rizikovým místem. Dokonce když se podíváte na ohniska nákaz, tak na prvním místě jsou školy. !

Statistiky ÚZIS potvrzují poměrně velký počet nákaz ve školách. Největší počet identifikovaných ohnisek nákazy za období od května 2020 do poloviny února 2021 připadá právě na školská zařízení.

skrýt celé odůvodnění

Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) skutečně vyplývá, že školy představují riziko nákazy covidem-19. Graf, který ředitel ÚZIS Ladislav Dušek představil poslancům školského výboru v polovině února 2021, ukazuje (.pptx, str. 22) školská zařízení jako nejčastější ohniska nákazy podle hlášení krajských hygienických stanic. K datu 14. února 2021 jich od května 2020 uvádí 1 410. Tato ohniska však bývají relativně malá, v průměru přibližně 5 nakažených osob.

Zdroj: ÚZIS (str. 22)

Zároveň však Ladislav Dušek upozorňuje (video, část 10:30, čas 2:50), že ve školách, podobně jako v zařízeních sociálních služeb či zdravotnických zařízeních, se nákaza identifikuje a trasuje mnohem snadněji než v jiných provozech. Nelze tedy říci, že školy jsou z hlediska nákazy jednoznačně nejrizikovější, ale je zřejmé, že poměrně významné riziko v nich je.

Průzkum, který nechala zpracovat Pedagogická komora, rovněž potvrzuje výrazný nárůst nákazy ve školách. Z něj vyplývá, že v průběhu února 2021 výrazně vzrostl počet pozitivně testovaných dětí ve věku 4–8 let. Právě tato věková kategorie ještě v únoru chodila do škol a školek. U dětí nad 9 let, které v této době už měly distanční výuku, se počet nakažených vyvíjel podobně jako ve zbytku populace.

Zdroj: Pedagogická komora
Ivo Vondrák

Ivo Vondrák

Školy jsou poměrně rizikovým místem. (...) 1907 ohnisek vlastně od začátku pandemie do konce měsíce února toho je dokladem.

Data ÚZIS potvrzují poměrně vysoké riziko nákazy covidem-19 ve školách. Ke konci února bylo dle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky identifikováno 1 907 ohnisek ve školských zařízeních.

skrýt celé odůvodnění

DOPLNĚNÍ: Výrok Ivo Vondráka byl původně hodnocen jako neověřitelný, jelikož se nám ve veřejně dostupných zdrojích nepodařilo nalézt žádné informace, které by jej potvrzovaly, či vyvracely a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), na který jsme se obrátili, nám zatím neodpověděl. Ivo Vondrák nám nicméně po zveřejnění analýzy zaslal neveřejnou prezentaci ÚZIS, která jeho slova potvrzuje. Doplnili jsme proto odůvodnění výroku a změnili jeho hodnocení na pravdu.

Prezentace, kterou představil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) Ladislav Dušek na únorovém jednání školského výboru Poslanecké sněmovny, uvádí (.pptx, str. 22) 1 410 ohnisek ve školských zařízeních v období od května 2020 do 14. února 2021.

V neveřejné verzi prezentace ÚZIS s aktualizovanými daty k 28. únoru 2021, kterou nám zaslal Ivo Vondrák, však již ÚZIS uvádí 1 907 identifikovaných ohnisek ve školských zařízeních s průměrným počtem 4,7 osoby na ohnisko.

Zdroj: ÚZIS, Ivo Vondrák

Školy zde vycházejí jako nejčastější ohniska nákazy podle hlášení krajských hygienických stanic. Ladislav Dušek však také upozornil (video, část 10:30, čas 2:50), že ve školách, podobně jako v zařízeních sociálních služeb či zdravotnických zařízeních, se nákaza identifikuje a trasuje mnohem snadněji než v jiných provozech. Porovnávání rizikovosti různých typů zařízení je tedy nutno brát s jistou rezervou, nicméně je zřejmé, že školy představují poměrně významné riziko.

Dodejme, že data ÚZIS jsou za období od května 2020, tedy cca dva měsíce po začátku pandemie covidu-19, o kterém mluví Ivo Vondrák. Nicméně vzhledem k tomu, že školy byly v prvních dvou měsících pandemie uzavřeny, lze předpokládat, že v tomto období žádná ohniska ve školách nebyla.

Ivo Vondrák

Ivo Vondrák

Já jsem dneska dostal dopis České konference rektorů (...) a tam se vyzývá k tomu, aby se skutečně nešlo cestou, řekněme, takové nějaké úřední maturity.

Česká konference rektorů 8. března zveřejnila na své webové stránce dopis adresovaný primárně premiéru Babišovi, ve kterém jednoznačně odmítá zrušení maturitních zkoušek a jejich nahrazení tzv. úřední maturitou.

skrýt celé odůvodnění

Předně uveďme, že ověřujeme jen to, co je obsahem dopisu České konference rektorů, nikoli jestli jej dostal i poslanec a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Také připomeňme, že s návrhem úředních maturit přišel premiér Andrej Babiš. Návrh počítá s tím, že by výsledné známky na maturitním vysvědčení byly určeny podle průměru za všechny roky studia na střední škole. Studenti by tak nemuseli skládat klasickou maturitní zkoušku.

Proti tomuto návrhu se už dříve postavila i skupina představitelů školských asociací, včetně Asociace ředitelů gymnázií, Asociace ředitelů hotelových škol či Unie školských asociací CZESHA, které napsaly 6. března 2021 otevřený dopis (.pdf) premiéru Babišovi, ve kterém zavedení tzv. úřední maturity odmítají.

Česká konference rektorů (ČKR) poté 8. března zveřejnila na své webové stránce dopis (.pdf) adresovaný také primárně premiérovi, ve kterém uvádí, že ČKR „odmítá z legislativních, pedagogických i etických důvodů návrh na faktické zrušení maturitních zkoušek v roce 2021 a jejich nahrazení tzv. úřední maturitou.“

Ve svém prohlášení Česká konference rektorů dále dodává: „Kromě skutečnosti, že tato radikální a v kontextu českého školství zcela bezprecedentní změna by si vyžádala významné legislativní úpravy, poukazuje ČKR rovněž na nevratné škody ve vzdělávacím systému, jejichž obětí by byli studenti maturitních ročníků a současně uchazeči o náročné vysokoškolské vzdělávání.

ČKR považuje podobné návrhy za krajně nezodpovědné, nekoncepční a ve svém důsledku škodlivé pro konkurenceschopnost mladé generace v České republice. ČKR se vší vážností apeluje na Vládu České republiky, aby odolala populismu a zamezila hazardu s budoucností země.“

Pro úplnost dodejme, že ministr školství Robert Plaga na tiskové konferenci konané dne 10. března oznámil, v jaké podobě se letošní maturitní zkoušky budou konat. Zavedení úředních maturit plošně pro všechny studenty ministr Plaga odmítl a uvedl, že by podle něj šlo o bezdůvodnou devalvaci vzdělávání. Místo toho představil několik změn, letošní maturanti nebudou např. muset povinně skládat ústní část maturitní zkoušky z češtiny a cizího jazyka. 

Maturanti, kteří pracují kvůli epidemii covidu-19 v nemocnicích či domovech seniorů, navíc nebudou muset dělat ani státní didaktické testy. Pro ostatní studenty tyto testy zůstanou povinné, pouze se u nich prodlouží čas. Doplňme, že se také například posunul termín maturitních testů z 3. až 7. května na 24. až 26. květen.