Demagog.cz

Vyhlídky TOP 09

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil v rozhovoru pro Aktuálně.cz popisoval kondici strany, jíž předsedá, a mluvil o blížících se volbách.

Ověřili jsme
Aktuálně.cz ze dne 1. srpna 2018 (moderátor Radek Bartoníček, záznam)

1 z celkově 6 ověřených výroků

Jiří Pospíšil

Jiří Pospíšil

Základní problém spolupráce KDU-ČSL a STAN byl v tom, že jejich vzájemná dohoda byla na úrovni vedení stran. Jsem přesvědčený, že oba předsedové tomu tehdy velmi věřili a do tohoto projektu investovali energii. Od začátku však bylo zřejmé, že členská základna o tomto projektu přesvědčená nebyla. Naše nynější spolupráce v komunálních volbách je o něčem úplně jiném. Podpořilo ji sto procent členů krajského výboru TOP 09 a u STAN přes 90 procent straníků.

Přestože schválení volební koalice mezi STAN a KDU-ČSL pro volby 2017 nebylo vždy podpořeno drtivou většinou členské základny, nelze popírat její účast, ačkoli do jisté míry omezenou, na schvalovacím procesu jejich koaliční spolupráce.

skrýt celé odůvodnění

Přestože schválení volební koalice mezi STAN a KDU-ČSL pro volby 2017 nebylo vždy podpořeno drtivou většinou členské základny, nelze popírat její účast, ačkoli do jisté míry omezenou, na schvalovacím procesu jejich koaliční spolupráce. Koaliční projekt nebyl formován pouze na úrovni vedení stran, jak Pospíšil uvádí.

Jedna z prvních zpráv o možné spolupráci KDU-ČSL a STAN se objevila již v prosinci 2016, kdy Celostátní konference KDU-ČSL pověřila předsednictvo strany, aby zahájilo jednání pro spolupráci v nadcházejících volbách do poslanecké sněmovny v roce 2017.

Nejdříve se jednalo o možnosti tzv. integrační strany, kdy by vznikl nový subjekt, který by své kandidátní listiny poskládal z členů dvou spolupracujících stran. Tento projekt byl však Celostátní konferencí KDU-ČSL odmítnut, a namísto toho pověřila konference předsednictvo k jednání o spolupráci mezi stranami na úrovni volební koalice.

Nabídka koaliční spolupráce pro volby 2017 byla Starosty přijata, když bylo obdobné pověření pro vedení STAN schváleno 81 % delegátů Celostátního výboru STAN.

Volební koalice byla také schválena Celostátní konferencí KDU-ČSL dne 18. března 2017 v poměru 39 delegátů pro koalici a 31 delegátu proti koalici. O týden později pak byla koaliční spolupráce schválena také republikovým sněmem STAN, kdy pro bylo 101 ze 117 delegátů, kteří se hlasování účastnili.

Na základě těchto hlasování a probíhajících jednání podepsaly strany 12. dubna 2017 koaliční smlouvu. Tato smlouva byla následně potvrzena, a koaliční smlouva schválena, i celostátním sjezdem KDU-ČSL dne 27. května 2017. Na kterém pro koalici platně hlasovalo 228 z 269 přítomných delegátů.

Koaliční spolupráce byla nakonec odvolána. Došlo k tomu zejména z obav, že by volební výsledky koalice nedosáhly potřebné 10% hranice pro vstup uskupení do Poslanecké sněmovny.

Přestože schválení volební koalice mezi STAN a KDU-ČSL pro volby 2017 nebylo vždy podpořeno drtivou většinou členské základny, nelze popírat její účast, ačkoli do jisté míry omezenou, na schvalovacím procesu jejich koaliční spolupráce.