Martin Netolický

Martin Netolický (ČSSD)

9 0 0 2

Výroky

„Jednoznačně v zásadách územního rozvoje tato Medlešická spojka je zavedena.“

„Nejvyšší správní soud nám část těchto zásad územního rozvoje zrušil.“

„Pardubický kraj schvaluje takzvané zásady územního rozvoje, což je rozvojový plán vyššího územního celku, což je Pardubický kraj a to je právě ta platforma, na které se dohadujeme o tom, kudy bude trasování R35, R43 jako klíčových komunikací Pardubického kraje.“

„Já jsem na krajské radě i na krajském zastupitelstvu opakovaně upozorňoval pana ředitele Záleského na to, že bych, být na jeho místě, převzal osobní zodpovědnost. Nicméně tato zodpovědnost nebyla převzata.“

„V roce 2008 byla průměrná cena nafty a benzínu kolem 30 korun, dneska jsme téměř na 40.“

„Oddělení centrálního nákupu v Pardubické krajské nemocnici je zavedeno už více jak tři čtvrtě roku.“

důležitý výrok

„My máme i další zdravotnická zařízení. Můžeme je nazvat nemocnicemi. Vysoké Mýto, Žamberk, to jsou všechno další naše, to znamená 5 akciových společností, jinak máme celkem 15 organizací v rámci zdravotnictví.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Na základě dohledaných informací o zdravotnických zařízeních zřizovaných Pardubickým krajem hodnotíme výrok Martina Netolického jako pravdivý.

Webové stránky Pardubického kraje popisují zdravotnická zařízení, která jsou krajem zřizována. Jde celkem o 15 zařízení, 5 z nich jsou pak akciové společnosti. Konkrétně to jsou nemocnice v Chrudimi, Litomyšli, Ústí nad orlicí, Pardubicích a Svitavách.
Výrok Martina Netolického je tak přesný, a proto jej hodnotíme jako pravdivý.

„Já jenom upozorňuji, že všechny smlouvy, zdůrazňuji všechny smlouvy, které byly uzavřeny před rokem 2008, tak jsou dlouhodobé nájemní smlouvy, dlouhodobé, které přesahují rámec našeho volebního období. (v rámci krajského zdravotnictví)“

„Já bych připomněl například ministra dopravy, který v 29 letech se stal ministrem dopravy.“

„Já jsem ve funkci třičtvrtě roku.“