Miloslav Plass

Miloslav Plass (ODS)

7 0 2 2

Výroky

„Za poslední roky se zvýšil havarijní stav komunikací o 4 procenta.“

„Druhotná zadluženost v opravách se nyní pohybuje od 8 do 10 miliard. Takové jsou odhady. (na silničních komunikacích)“

„To znamená, máme 20 procent komunikací v havarijním stavu.“

„Zvedla z dluhů krajské zdravotnictví. (myšlena ODS během vlády na kraji)“

„My budeme společně s kolegy vést kraj tak, jako jsme ho vedli v osmi letech, kdy ODS byla v čele kraje. To znamená, vybudovala zdravotnický holding.“

„Kraj schválil deficitní rozpočet ve výši 130 milionů korun. 137 milionů korun na příští rok. “

„Kraj má zajištěný, nebo odsouhlasený úvěr ve výši 600 milionů korun. Přiznaná dotace je 124 milionů korun. (jde o finance na projekt opravy nemocnice Náchod)“

„Na Náchodsku se těžit nebude. Nesouhlasí s tím jak místní samosprávy, tak krajská samospráva. To je dané. A ministerstvo nesouhlasí taky. (s těžbou břidlicového plynu)“

„Samosprávy v čele se starosty projevily nesouhlas. (proti možným průzkumům na těžbu břidlicového plynu)“

důležitý výrok

„Můžeme se bavit o daňové výtěžnosti, o penězích, já nesouhlasím s tím, že by nějak razantně klesala daňová výtěžnost ve vztahu ke krajskému rozpočtu, tak tomu není, prostě ta čísla jsou jasná.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Na základě údajů z rozpočtů Královéhradeckého kraje hodnotíme výrok jako pravdivý.

Skutečné krajské daňové příjmy a příjmy byly podle zpráv o čerpání rozpočtu vždy k poslednímu dni roku následující (procentní podíl je dopočítán): 

rokdaňové příjmypříjmy celkempodíl daňových příjmů
2009 (.xls)2 909 890,3 Kč9 259 334,2 Kč 31,4%
2010 (.xls)3 017 756,9 Kč9 471 433,0 Kč31,9%
2011 (.xls)3 028 170,2 Kč8 888 478,3 Kč34,1%

Miloslav Plass má tedy správně nesouhlasí s tvrzením, že by klesala daňová výtěžnost ve vztahu k celkovému rozpočtu. Naopak, v tomto poměru, i absolutně, stoupá.