Karel Šidlo

Karel Šidlo (KSČM)

3 4 0 1

Výroky

důležitý výrok

„My jako Komunistická strana Čech a Moravy už jsme třikrát předkládali návrh o Národním parku Šumava v uplynulém volebním období.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Výrok poslance Šidla je nepravdivý, archivy Poslanecké sněmovny žádné tři legislativní návrhy ze strany KSČM neobsahují.


V uplynulém volebním období, tedy 2006 - 2010, předložila KSČM pouze jeden návrh o Národním parku Šumava. Konkrétně šlo o sněmovní tisk číslo 379, který předložili poslanci KSČM Filip, Konečná, Bayerová, Levá, Hojda. Tento návrh byl předložen 10. prosince 2007, zamítnut byl již v 1. čtení.

„Protože já na venkově na rozdíl od nich žiji. Žiji v malé vesnici, která má 8 milionový rozpočet.“

„V porovnání s jinými státy Evropy i mimo Evropskou unii zjišťujeme, že ty státy se pohybují mezi 40, 50 a některé jsou schopné i 100 % vracet do dopravní infrastruktury. (ze spotřebních daní na pohonné hmoty)“

„Fond dopravní infrastruktury v současné době se dostává do pozic, že neumím odhadnout přesně, jak bude vypadat příští rozpočet, ale v letošním roce je to jenom 37 miliard pro celou Českou republiku.“

„...přerozdělování výtěžnosti spotřební daně v České republice, kdy v současné době jde pouze 20 %, které se dělí mezi krajské rozpočty a dělí se mezi Státní fond dopravní infrastruktury...“

„Ten rozpočet je rozdělen do kapitol. A když vezmu současně námi podpořen rozpočet pro rok 2012, tak ten rozpočet na dopravu představuje 37 % a je v tom 1,7 miliardy a v té 1,7 miliardy je 800 milionů, které souvisí s opravami, údržbou a investicemi do komunikací“

„A když vezmu současně námi podpořen rozpočet pro rok 2012, tak ten rozpočet na dopravu představuje 37 % a je v tom 1,7 miliardy... “

důležitý výrok

„Plzeňský kraj každoročně pracuje s rozpočtem, který příjmově nepřesahuje 3,5 miliardy z hlediska daňové výnosnosti.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Výrok Karla Šidla, že daňové příjmy kraje nepřesahují 3,5 miliardy korun, hodnotíme na základě dat zveřejněných krajským úřadem Plzeňského kraje jako pravdivý.


Na stránkách Plzeňského kraje je ke stažení Schválený rozpočet na rok 2012 (.pdf), který obsahuje i data pro roky předešlé. V roce 2010 činily skutečné daňové příjmy 3 360 198 120 Kč, pro rok 2011 byly schváleny daňové příjmy 3 434 265 000 Kč a pro rok 2012 byly schváleny daňové příjmy ve výši 3 430 000 000 Kč.