Zdeněk Bezecný

Zdeněk Bezecný (TOP 09)

7 1 1 0

Výroky

„(Grantový a dotační systém) Dneska je to 54 programů“

důležitý výrok

„Jihočeský kraj má taky malou zkušenost s korekcí. Je to jenom 150 milionů, ale není to částka, které by se museli, mohli vyhnout. “

Pravda

zobrazit odůvodnění
Výrok Zdeňka Bezecného hodnotíme jako pravdivý.
 Dle článku na serveru EurActiv schválili zastupitelé Jihočeského kraje 9. srpna 2011 vyčlenění 150 milionů korun ze svého rozpočtu kvůli nesrovnalostem v administraci projektu na Úřadě regionální rady soudržnosti Jihozápad. Korekci úřadu uložilo Ministerstvo financí ČR. 

Usnesení krajského zastupitelstva je dostupné zde (.pdf). 

„Protože to je teďkom otázka Severozápadu, ROPu Severozápad, kde Karlovarský a Ústecký kraj je samozřejmě pod tou tíží možná až 3 miliard, který možná budou platit z rozpočtu krajského.“

„Jinak, co se týče těch evropských peněz, tak tam je to specifické v tom, že tam je to prostě několik stupňů té kontroly.“

„Teďkom v druhým čtením a doufám, že projde i třetím čtením zákon o urychlení dopravních staveb právě, který urychlí a usnadní výkupy právě pod liniovýma stavbama.“

„Je to opravdu turistická kratochvíle, která má podle těch studií obsluhovat 55 tisíc turistů v nejlepším případě. (splavnění Vltavy)“

„Teďkon běží ta příprava projektu PPP, což je zajímavá, zajímavá šance. (na stavbu D3)“

„Tady už bylo učiněno něco v roce 2009 rozhodnutím zastupitelstva, 2011 to bylo potom změnou zásad územního rozvoje. (řeč je o povolovacích procesech k dostavbě JETE)“

„Kraj nějak může vstoupit do procesu, vlastně toho povolovacího procesu, procesu, který se týká té případné dostavby Jaderné elektrárny Temelín.“