Luboš Průša

Luboš Průša (Jihočeši2012)

8 1 0 2

Výroky

„Výstavba lanovky a celý regulativ mají přeshraniční prvek. To znamená, že do řízení je vtažena i země Horní Rakousko.“

důležitý výrok

„Naše hnutí to má v programu, že věc podpoří, pokud tam obstojí posuzování této věci z hlediska právních předpisů. (jedná se o případnou výstavbu lanovky na Hochficht)“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Hnutí Jihočeši 2012 ve svém volebním programu na straně 20 skutečně uvádí:

"Nejsme proti lanovce na Hochficht, pokud se prokáže, že neškodí přírodě a že lze negativní vlivy jejího provozu kompenzovat jinými přírodě příznivými opatřeními."


„My jsme byli registrováni 7. prosince loňského roku.“

„Letiště je jediný kdo má letiště je v programu volebním, tak jsme my...“

důležitý výrok

„Já teď vůbec nevím, co s tím letištěm bude, protože tady koaliční partneři to měli ve svých programech a dneska to z jejich programů zmizelo.“

Pravda

zobrazit odůvodnění

Výrok hodnotíme jako pravdivý, a to na základě následujících informací. 

Na webech koaličních stran ani tehdejších lídrů kandidátek bohužel nejsou k dohledání programy pro krajské volby 2008.

Nicméně v programovém prohlášení (PDF 66.72 KB) krajské koalice ODS a ČSSD z roku 2008 je vybudování mezinárodního letiště v Českých Budějovicích stanoveno jako jedna z priorit pro společné vládnutí (čl. 2, odstavec j)).

Ani ČSSD (.docx 31 KB), ani ODS tento slib do programových materiálů pro letošní volby nezahrnula, a to i přesto, že se dopravní infrastruktuře věnují poměrně obšírně a konkrétně.

„My jsme tak stavěli i kus té R4, když nešlo získat pozemek, tak jsme nějakým způsobem ho získali nejdřív jako město a pak přešlo na Ředitelství silnic a dálnic. “

„...je zdvihadlo na Orlíku nové, v Kamýku je velká plavební komora, tam propluje parník, ve Slapech jezdí traktor takže tam si tu loďku dáte. “

„Druhá věc, kterou kraj dostává, je nějaká podpora na, do oblasti krizového řízení, že si může nakoupit určité věci s ohledem na potřeby krizového řízení, protože samozřejmě jaderná elektrárna je určitým nebezpečím. A ta třetí oblast tady byla vzpomínaná, to je asi miliarda a 600 milionů korun na dopravní infrastrukturu, ale ne na D3...“

„Tak zatím v těch dohodách je napsáno, že kraj dostává každý rok po dobu 10 let 110 milionů korun na právě ty kulturní, sportovní akce a další akce nebo rozdělují se v kraji tyto peníze. Samozřejmě jak jsem tady říkal, to je pravda, není známo, komu se ty peníze dostávají, jakým způsobem se o nich rozhoduje.“

„Pořád kraj je tím, kdo schvaluje zásady územního rozvoje. “