Jiří Zimola

Jiří Zimola (ČSSD)

13 5 4 5

Výroky

„Naše nemocnice, českobudějovická a táborská, aby bránily své dobré jméno, podaly na NKÚ žalobu. “

„Zrušili jsme to výběrové řízení, když vzniklo to podezření (šlo o opravu silnic, výběr měl provádět upravený software - pozn. Demagog.cz).“

„(Reakce na výrok Švece) To tvrdíte Vy, to jsem nikdy neřekl.“

„V Nové Bystřici radnice a rozhodně jsem tam já už nebyl, si čerpala peníze na opravu místních komunikací. Úspěšně čerpala. “

„Jenom do oprav místních komunikací, kde si mohli žadatelé z ROPu žádat, šla 1 miliarda korun. Opravilo se za ni 155 km místních komunikací. “

„Ty stavby dálnic a rychlostních komunikací se zastavily za ministrování pana ministra Bárty. Ten to zastavil v roce 2010 za tehdejší vlády. “

důležitý výrok

„Některé úseky jihočeské dálnice jsou posuzovány podle starého zákona (EIA - pozn. Demagog.cz), můžeme pokračovat v obchvatu Českých Budějovic a pokračovat v čerpání evropských peněz.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Evropská komise v dubnu 2013 upozornila (.pdf, str. 14) ČR, že nesprávně přejímá směrnici EIA o procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Zároveň s upozorněním vznesla požadavek na provedení vyhodnocení projektů, které již procesem EIA prošly na základě předchozí verze zákona. V případě nesplnění těchto požadavků hrozilo, že nebude možno dočerpat přidělené evropské dotace.


Kvůli této kolizi se zákonem EIA byly ohroženy důležité dopravní projekty ČR a vláda proto začala s Evropskou komisí vyjednávat podmínky, které by umožnily postavit alespoň prioritní stavby a pokračovat v čerpání evropských prostředků.


Vyjednávání s Evropskou komisí se nakonec vydařilo a vláda tak 24. srpna 2016 schválila nařízení stanovující prioritní dopravní záměry, které nemusejí proces EIA opakovat. Mezi tyto stavby patří úsek D3 - obchvat Českých Budějovic. Evropská komise si přitom pro tuto stavbu vyžádala zvláštní režim.


Podle ministerstva životního prostředí tento režim „spočívá v požadavku, aby oznamovatel v podkladu obsahujícím popis aktuálního technického řešení záměru a jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví uvedl i nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro volbu vybrané varianty s ohledem k jejímu vlivu na životní prostředí“.


Jiří Zimola tak celou situaci líčí pravdivě a výstavba obchvatu Českých Budějovic skutečně může pokračovat v čerpání evropských dotací.

„Ten náš prachatický hospic, alespoň podle sdělení pana ředitele, je dostatečný. Ze statistik vyplývá, že je potřeba 5 lůžek na 100 tisíc obyvatel, což je 30 lůžek. “

„I klub primátorů a starostů za ČSSD se velmi kategoricky postavil proti tomu zákonu (o sociálním bydlení z dílny MPSV - pozn. Demagog.cz).“

„Tenhle model (reakce na Talíře) vysloužily Korutany v Rakousku a dodnes se z toho nemůže vzpamatovat centrální vláda.“