Bořivoj Šarapatka

Bořivoj Šarapatka (TOP 09)

6 0 0 0

Výroky

„Stát má kontrolní mechanismy jako zemědělskou a potravinářskou inspekci, kupříkladu celní správu a podobně...“

„Jedna z možností byl Přerov, kde se začala tato problematika diskutovat v souvislosti s teplárnou Dalkia, která se měla rekonstruovat. (problematika spalovny)“

„Vláda schválila v červnu koncepci protipovodňové ochrany na řece Bečvě, kde se jedná také o ohrázování, ale hlavně o suchý poldr Teplice, který bude stát několik miliard korun.“

„Kupříkladu nyní se buduje v Olomouci zkapacitnění koryta řeky Moravy, budují se ohrázování nebo připravují se ohrázování obcí.“

„Ta protipovodňová ochrana vychází z celostátních projektů, které tady v kraji řeší Povodí Moravy. Je to jak na řece Moravě, tak na řece Bečvě.“

„Tak protipovodňová ochrana je i v našem volebním programu...“