Markéta Záleská

Markéta Záleská (ODS)

2 0 1 0

Výroky

„Kraj v podstatě nemá kompetence. Může svolat v danou chvíli bezpečnostní radu kraje, zřídit bezplatnou linku, v podstatě orgány jako krajské hygienické stanice spadají vlastně pod stát.“

„Já bych jenom připomněla, že tu žalobu podal Dopravní podnik města Olomouce. (na Romana Smetanu)“

důležitý výrok

„Samozřejmě protipovodňová opatření je jednou z našich priorit. To máme v programu.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
V sekci Bezpečnost a ochrana majetku volebního programu ODS pro krajské volby 2012 v Olomouckém kraji je uveden následující záměr:

"Budeme po státu požadovat realizaci dalších protipovodňových opatření na tocích Moravy a Bečvy (např. zkapacitnění koryta v Olomouci, vybudování obtoku Litovle, zahájení výstavby suchého poldru v Teplicích nad Bečvou)."

Výrok proto hodnotíme jako pravdivý, jelikož protipovodňová opatření jsou skutečně uvedena ve volebním programu ODS pro krajské volby 2012 v Olomouckém kraji.